جهت مشاوره در زمینه انتخاب رشته بهداشت عمومی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 18323

آخرین رتبه و کارنامه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه سراسری ۱۴۰۲-۱۴۰۳

رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه سراسری و نمونه کارنامه

در این مقاله کارنامه و آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه سراسری با سهمیه 5 درصد در کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. داوطلبان با اطلاع از رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی و مشاهده نمونه کارنامه قبولی فیزویوتراپی میتوانند برای انتخاب رشته کنکور، کدرشته های انتخابی خود را اولویت بندی کنند. داوطلبان کنکور نوبت بعدی نیز با توجه به این اطلاعات میتوانند برای مطالعه و برنامه ریزی قبولی در کنکور اقدام کنند.

رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه سراسری کنکور 1402-1403

در این بخش رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه سراسری در دانشگاه های علوم پزشکی را مشاهده میکنید.

 1. رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی در دانشگاه دولتی روزانه/ کنکور تجربی /دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
 2. رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی در دانشگاه دولتی روزانه/ کنکور تجربی /دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج
 3. رتبه قبولی بهداشت عمومی با سهمیه 5 درصدی

آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری بهداشت عمومی در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تراز و رتبه در سهمیه است:

سال تحصیلی: 1402   

رشته: بهداشت عمومی

شهر داوطلب: اصفهان نوع دوره: روزانه
سهمیه قبولی: منطقه 1 رتبه در سهمیه: 10987
رتبه کشوری: 47823 تراز: 8672
نام درس درصد
ادبیات فارسی 21
عربی 18
معارف 16
زبان 43
زمین شناسی 12
ریاضیات 44
زیست شناسی 32
فیزیک 35
شیمی 22
دانشگاه محل قبولی:دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی در دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی در دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری بهداشت عمومی در دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج، تراز و رتبه در سهمیه است:

سال تحصیلی: 1402   

رشته: بهداشت عمومی

شهر داوطلب: سمنان نوع دوره: روزانه
سهمیه قبولی: منطقه 2 رتبه در سهمیه: 22076
رتبه کشوری: 47126 تراز: 7564
نام درس درصد
ادبیات فارسی 18
عربی 9
معارف 13
زبان 12
زمین شناسی 10
ریاضیات 21
زیست شناسی 31
فیزیک 14
شیمی 25
دانشگاه محل قبولی:دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج

رتبه قبولی بهداشت عمومی با سهمیه 5 درصدی در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری بهداشت عمومی در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، تراز و رتبه در سهمیه است:

سال تحصیلی: 1402   

رشته: بهداشت عمومی

شهر داوطلب: نوع دوره: روزانه
سهمیه قبولی: ایثارگری 5 درصد رتبه در سهمیه: 20176
رتبه کشوری: 120098 تراز:5798
نام درس درصد
ادبیات فارسی 10
عربی 5
معارف 7
زبان 8
زمین شناسی 12
ریاضیات 13
زیست شناسی 7
فیزیک 16
شیمی 12
دانشگاه محل قبولی:دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

نمونه کارنامه قبولی بهداشت عمومی در دانشگاه دولتی روزانه 

کارنامه زیر مربوط به قبولی بهداشت عمومی در دانشگاه سراسری است. این کارنامه حاوی درصدهای لازم برای قبولی دروس موثر در کنکور تجربی (رشته بهداشت عمومی) می باشد.

کارنامه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکي تهران

در این قسمت کارنامه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکي تهران را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 13129 رتبه کشوری : 41459
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 5
عربي 5
معارف 7
زبان 7
زمين شناسي 1
رياضيات 3
زيست شناسي 3
فيزيك 1
شيمي 2

کارنامه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران

در این قسمت کارنامه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 15613 رتبه کشوری : 36992
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 2
عربي 5
معارف 8
زبان 3
زمين شناسي 3
رياضيات 3
زيست شناسي 1
فيزيك 3
شيمي 2

کارنامه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد

در این قسمت کارنامه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 16272 رتبه کشوری : 50184
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 3
عربي 5
معارف 6
زبان 1
زمين شناسي 1
رياضيات 2
زيست شناسي 2
فيزيك 1
شيمي 3

کارنامه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکي فسا

در این قسمت کارنامه قبولیبهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکي فسا را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 23591 رتبه کشوری : 69932
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 4
عربي 4
معارف 5
زبان 3
زمين شناسي 1
رياضيات 1
زيست شناسي 2
فيزيك 1
شيمي 2

کارنامه قبولی بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکي ابادان

در این قسمت کارنامه قبولی بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکي ابادان را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 20487 رتبه کشوری : 61633
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 4
عربي 5
معارف 6
زبان 1
زمين شناسي 1
رياضيات 3
زيست شناسي 1
فيزيك 2
شيمي 3


رتبه قبولی بهداشت عمومی با سهمیه 5 درصدی

نمونه کارنامه و رتبه قبولی بهداشت عمومی با سهمیه 5 درصدی در کنکور سراسری برای قبولی در دانشگاه دولتی در سال 1402-1403:

سال تحصیلی  رتبه در سهمیه جنسیت رشته دانشگاه قبولی دوره
۱۴۰۲ 21267 دختر بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
۱۴۰۲ 15098 پسر بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان روزانه


آخرین رتبه و کارنامه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه سراسری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 1 مطالب مرتبط با انتخاب رشته کنکور سراسری (لینک های زیر را انتخاب نمایید)

 1. نرم افزار انتخاب رشته کنکور سازمان سنجش
 2. رشته پزشکی بدون کنکور– خرید صندلی پزشکی

لیست دانشگاه ها ی دارای رشته بهداشت عمومی 

 • دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 • دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
 • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
 • دانشگاه علوم پزشکی جهرم
 • دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 • دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 • دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • دانشگاه علوم پزشکی قم
 • دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 • دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 • دانشگاه علوم پزشکی یزد
 • دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
 • دانشگاه علوم پزشکی بم
 • دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 • دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 • دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
 • دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 • دانشگاه علوم پزشکی زابل
 • دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 • دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 • دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • دانشگاه علوم پزشکی البرز
 • دانشگاه علوم پزشکی ایلام
 • دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 • دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
 • دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
 • دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 • دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 • دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 • دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 • دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
 • دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
 • دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس
 • دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور آخرین رتبه و کارنامه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه سراسری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 2

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری

داوطلبانی که بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور، برای انتخاب رشته کنکور سراسری مجاز شده اند می توانند با توجه دفترچه انتخاب رشته برای تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام نمایند. برای قبولی در رشته بهداشت عمومی و اطلاع از میزان ظرفیت پذیرش هر یک از دانشگاه های پذیرنده ، میزان تاثیر سهمیه ها در انتخاب رشته کنکور و …، با مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس حاصل فرمایید.

داوطلبان کنکور می توانند با توجه به تراز و رتبه های داوطلبان کنکور دوره های قبل، حدود رتبه و تراز لازم برای قبولی در هر رشته و دانشگاه را تخمین بزنند. البته لازم به ذکر است که قبولی نهایی در هر رشته و دانشگاه بستگی به معیارهای متغییر (نظیر ظرفیت پذیرش دانشگاه، تراز قبولی داوطلبان، تاثیر سهمیه در رتبه، بودجه بندی دروس در کنکور، تاثیر معدل در کنکور و …) دارد.

بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما برای مشاوره و تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته بهداشت عمومی دانشگاه های دولتی و آزاد، با شماره تلفن مندرج در این صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه مشاور تحصیلی، از طریق سیستم مشاوره تلفنی، تخمین رتبه کنکور برای قبولی در رشته بهداشت عمومی را برای شما عزیزان در سراسر کشور انجام می دهند.

کارشناسان این سامانه هر روز حتی در ایام تعطیل از 8 صبح تا 12 شب ، راهنمای داوطلبان برای انجام انتخاب رشته کنکور سراسری می باشند.

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

آخرین رتبه و کارنامه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه سراسری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 2

به این مقاله امتیاز دهید
منابع :

جهت مشاوره در زمینه انتخاب رشته بهداشت عمومی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی