کد خبر : 22954

منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق 1400 – ضرایب دروس

منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق


رشته حقوق جزو رشته های پر طرفدار کارشناسی ارشد است. نسبت شرکت کنندگان این رشته در کنکور ارشد، به نسبت ظرفیت پذیرش دانشگاه ها بسیار بالاتر است. فارغ التحصیلان این رشته می توانند بعنوان ، قاضی، بازپرس، وکیل ، مشاوره اسناد رسمی و… مشغول به کار شوند. به دلیل تعداد بسیار بالای متقاضیان این رشته، داوطلبان برای کسب رتبه قبولی باید با اطلاع از گرایش ها ، ضرایب دروس ، منابع اصلی و برنامه ریزی مناسب خود را برای شرکت در این آزمون آماده نمایند. در این مقاله از منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق و ضرایب دروس آن مطلع می شوید.منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق 1400

در این جا از مهمترین منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق ، مطلع می شوید:متون حقوق به زبان ( انگليسي ، فرانسه )  1 – Law made simple ، ترجمه اسماعیل صغیری  2 – A level and AS level law ، ترجمه محمد تقی رفیعی  3 – Oxford’s law dictionary5 – 504 words6 – Essential words for Toefl
حقوق مدنی 1 – اشخاص و محجورین تالیف دکتر امامی و قاسم زاده 2 – اموال و مالکیت تالیف دکتر کاتوزیان 3 – اعمال حقوقی تالیف دکتر کاتوزیان 4 – وقایع حقوقی تالیف دکتر کاتوزیان 5 – مختصر حقوق خانواده تالیف دکتر صفایی
حقوق تجارت 1 – قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی تالیف دکتر دمرچیلی، حاتمی و مردانی

2 – تجارت 2 و 3 تالیف دکتر کاویانی

3 – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی تالیف دکتر اسکینی

آیین دادرسی مدنی  آئین دادرسی مدنی تالیف دکتر شمس جلد 1 و 2 و3
متون فقه 1 – لمعه دمشقیه ،دو جلد  شهید اول

2 – تحریر الروضه فی شرح اللمعه المشقیه و کتاب فقه استدلالی

حقوق جزای عمومی 1 – حقوق جزای عمومی، دکتر محمد علی اردبیلی 3 جلد ؛ منبع تکمیلی: محشای قانون مجازات اسلامی دکتر گلدوزیان، ماده 1 تا 216
حقوق جزای اختصاصی 1 – حقوق جزای اختصاصی ، 1 و 2 و3  دکتر میرمحمد صادقی

2 – مباحث حدود و دیات از کتاب محشای قانون مجازات اسلامی تالیف دکتر گلدوزیان ؛ منبع تکمیلی: کتاب محشای قانون مجازات اسلامی گلدوزیان

حقوق بین الملل عمومی 1 – حقوق بین الملل عمومی دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی

2 – حقوق بین الملل عمومی ربکا والاس، ترجمه دکترسید قاسم زمانی

3 – حقوق معاهدات بین المللی دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی

حقوق اداری 1 – حقوق اداری، منوچهر مؤتمنی

2 – کلیات حقوق اداری ایران، رضا موسی زاده

3 – حقوق اداری، جواد رضایی زاده، جلد 1

4 – حقوق اداری ایران، محمد امامی و کوروش استوار سنگری

حقوق اساسی 1 – بایسته های حقوق اساسی، دکتر قاضی

2 – حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد 2 ، دکتر سید محمد هاشمی

3 – قانون اساسی، نشر ریاست جمهوری

4 – آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

حقوق مدنی

( تعهدات )

1 – اعمال حقوقی ، دکتر کاتوزیان

2 – وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان 3 ، از روی کتاب قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، دکتر کاتوزیان

حقوق بین الملل خصوصی 1 -حقوق بین الملل خصوصی، دکتر محمد نصیری

2 – حقوق بین الملل خصوصی، نجادعلی الماسی

3 – مواد 5 تا 9 ، 961 تا 991 ، 1002 تا 1010 ، 1060 تا 1061 ، 1295 تا 1296 از قانون مدنی

4 – مواد 305 ، 306 ، 590 و 591 از قانون تجارت

5 – مواد 10 تا 25 و 144 تا 148 و 291 تا 294 از قانون آیین دادرسی مدنی

6 – ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی و اصل 41 قانون اساسی

آیین دادرسی کیفری 1 – آیین دادرسی کیفری 1و 2 ، دکتر خالقی

2 – نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی

سازمان های بین المللی 1- حقوق سازمان های بین المللی بیگ زاده

2- سازمان های بی المللی موسی زاده

حقوق ارتباطات به زودی به روزرسانی خواهد شد
دروس تخصصی رشته های فقه و حقوق خانواده به زودی به روزرسانی خواهد شدضرایب دروس کارشناسی ارشد رشته حقوق 1400

عناوین دروس امتحانی ارشد حقوق به شرح زیر است:

1- متون حقوق به زبان (انگلیسی، فرانسه) 2- حقوق مدنی 3- حقوق تجارت 4- آیین دادرسی مدنی 5- متون فقه 6- حقوق جزای عمومی 7- حقوق جزای اختصاصی 8- حقوق بین الملل عمومی 9- حقوق اداری 10- حقوق اساسی 11- حقوق مدنی (تعهدات) 12- حقوق بین الملل خصوصی 13- آیین دادرسی کیفری 14- حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری 15- حقوق سازمان های بین المللی 16- دروس تخصصی رشته های فقه و حقوق خانواده (اصول فقه، حقوق مدنی (اشخاص تا وصیت و ارث) و آیین دادرسی مدنی (دعاوی خانوادگی)) 17- حقوق ارتباطات.جدول ضرایب دروس رشته حقوق به تفکیک رشته و گرایش :

رشته گرایش کد ضریب ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
 1  2   3   4   5   6   7  8   9   10  11  12  13  14  15  16  17
1) حقوق خصوصی 1  1  3  1  1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2) حقوق بین الملل 2  2 0 0 0 0 0 0  2 0  1  1  1 0 0 0 0 0
3) حقوق جزا و جرم شناسی 3 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4) حقوق عمومی 4 1 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
5) حقوق بشر 5 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0 1 2 0 0
6) حقوق مالکیت فکری 6 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) حقوق محیط زیست 7 3 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8) حقوق اقتصادی 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) حقوق تجارت بین الملل 8 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10) معارف اسلامی و حقوق حقوق خانواده 9 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0
11) حقوق ارتباطات 10 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 0 0 2 0 0 3
12) حقوق تجاری اقتصادی بین المللی 11 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0
13) سردفتری اسناد رسمی 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) حقوق ثبت اسناد و املاک
15) حقوق اسناد و قراردادهای تجاری
16) حقوق حمل و نقل تجاری
17) حقوق کیفری اطفال و نوجوانان 12 2 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
18) مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی 3 2 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
19) مدیریت نظارت و بازرسی 4 2 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
20) مدیریت دادگستری
21) حقوق دادرسی اداری
22) حقوق خانواده 9 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
23) حقوق شرکت های تجاری 11 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0
24) فقه و حقوق اقتصادی 1 2 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25) حقوق نفت و گاز 8 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26) حقوق مالی – اقتصادی 1 2 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27) حقوق تجارت الکترونیکی 6 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28) مدیریت ثبت اسناد و املاک** 1 2 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29) فقه و حقوق خصوصی 1 2 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30) فقه و حقوق خانواده 9 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
31)فقه و حقوق جزا 3 2 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
مشاوره کنکور کارشناسی ارشد حقوق 1400

برای کسب رتبه قبولی در رشته حقوق ، علاوه بر اطلاع از منابع و ضرایب دروس ؛ خوب است ابتدا درباره بازار کار و چارت درسی ارشد ، هریک از گرایش ها تحقیق کنید.  همچنین در صورتی سوالی در باره ادامه تحصیل در این رشته دارید یا درباره منابع و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد حقوق نیاز به راهنمایی بیشتری دارید، می توانید با مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس بگیرید و از مشاوران این مجموعه کمک بگیرید.به این مقاله امتیاز دهید
منابع : ناموجود
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی