کد خبر : 16738

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری و دولتی ۱۴۰۳

رتبه لازم برای قبولی پزشکی در دانشگاه سراسری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ کارنامه

در این مقاله از آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری و رتبه لازم برای قبولی پزشکی در دانشگاه سراسری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مطلع میشوید. نمونه کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه دولتی سراسری نیز در اختیار داوطلبان قرار داده شده است. داوطلبان گروه علوم تجربی که علاقمند به تحصیل پزشکی می باشند، برای برنامه ریزی و تکمیل فرم انتخاب رشته می توانند از آخرین رتبه قبولی پزشکی استفاده کنند. رتبه های قبولی کنکور دوره قبل معیار مناسبی برای انجام انتخاب رشته ای نزدیک به واقعیت است. در نمونه کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه دولتی درصد لازم برای قبولی دورس درج شده است.

داوطلبان علاوه بر استفاده از نمونه کارنامه قبولی، نیاز به اطلاع از تاثیر سهمیه های کنکور، تراز داوطلبان کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ ، درصد دروس ، میزان ظرفیت دانشگاه های دارای رشته پزشکی خواهند داشت. بنابراین پیشنهاد میدهیم حتما علاوه براستفاده از رتبه های مندرج در این مقاله، از راهنمایی مشاور آگاه برای انتخاب رشته کنکور سراسری بهره ببرید. مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور به منظور ارائه خدمات مشاوره به داوطلبان برای انتخاب رشته صحیح ، به صورت تلفنی و حضوری در حال فعالیت است. برای تماس با این سامانه می توانید با شماره تلفن های مندرج در همین مقاله تماس بگیرید.


داوطلبان کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ می توانند برای دریافت برنامه اختصاصی مطالعه و جمع بندی کنکور با مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس بگیرند.


رتبه لازم برای قبولی پزشکی در دانشگاه سراسری 1402 + کارنامه کنکور

در این قسمت رتبه لازم برای قبولی پزشکی در دانشگاه سراسری کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید:آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری / دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه/ سهمیه در منطقه 1.2.3

ردیف آخرین رتبه قبولی پزشکی ۱۴۰۲ در منطقه 1 آخرین رتبه قبولی پزشکی ۱۴۰۲ در منطقه 2 آخرین رتبه قبولی پزشکی ۱۴۰۲ در منطقه 3
1 1560 2000 1417
2 1406 2580 1520
3 1670 2993 980
4 1590 1841 1775
5 1700 1527 1876
6 1387 2044 1987
7 1297 3600 1734
8 1423 2564 1569


آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه/ سهمیه در منطقه 1.2.3

در جدول آخرین رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را مشاهده می کنید:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
108 51 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
289 114 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
332 130 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
409 165 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
600 228 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
611 235 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
668 252 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
725 263 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
752 273 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
805 289 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
920 323 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
958 334 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
1027 361 منطقه 1 پسر اصفهان پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
1052 372 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
1135 394 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
1158 402 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
1196 417 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
1240 431 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
1272 443 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
1350 463 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
1354 466 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
1385 479 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
1430 496 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
1520 528 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
1659 573 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
1693 588 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
1822 623 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
1880 641 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
1953 665 منطقه 1 پسر اصفهان پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
2019 687 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
2061 697 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
2105 709 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
2576 842 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم
2996 964 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم
3537 1141 منطقه 1 پسر اصفهان پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم
3936 1265 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال اول
8648 2586 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال اول
9155 2720 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال اول
10424 3080 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال اول
10904 3210 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت ميمه
765 319 منطقه 2 دختر شهرضا پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
866 368 منطقه 2 دختر شهركرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
901 384 منطقه 2 دختر ملاير پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
1116 476 منطقه 2 پسر خرم آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
1127 482 منطقه 2 پسر كاشان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
1217 521 منطقه 2 پسر شاهين شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
1217 521 منطقه 2 پسر بندرانزلي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
1223 526 منطقه 2 پسر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
1247 534 منطقه 2 دختر كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
1266 539 منطقه 2 دختر ملاير پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
1332 572 منطقه 2 پسر آران و بيدگل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
1344 577 منطقه 2 پسر بروجرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
1358 584 منطقه 2 پسر خرم آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
1389 598 منطقه 2 دختر آباده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
1389 598 منطقه 2 پسر نور پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
1400 604 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
1452 625 منطقه 2 پسر يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
1461 629 منطقه 2 پسر كاشان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
1517 654 منطقه 2 پسر خرم آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
1558 672 منطقه 2 پسر گلپايگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
1587 681 منطقه 2 دختر شهركرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
1644 712 منطقه 2 پسر شهركرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
1659 718 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
1755 764 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
1782 779 منطقه 2 دختر بروجن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
1790 784 منطقه 2 دختر خرم آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
1800 791 منطقه 2 پسر ملاير پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
1825 801 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
1838 806 منطقه 2 پسر بادرودكاشان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
1864 817 منطقه 2 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
1886 828 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
1949 854 منطقه 2 دختر گلپايگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
1960 858 منطقه 2 پسر دزفول پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
1969 862 منطقه 2 پسر شهركرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
1972 864 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
2056 897 منطقه 2 پسر خميني شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
2056 897 منطقه 2 پسر يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
2076 907 منطقه 2 دختر بهبهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
2097 922 منطقه 2 دختر دزفول پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
2118 930 منطقه 2 پسر گلپايگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
2265 1001 منطقه 2 پسر خميني شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
2288 1015 منطقه 2 پسر نجف آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
4542 1997 منطقه 2 دختر قم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال اول
5358 2385 منطقه 2 پسر خميني شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال اول
6580 2944 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال اول
6580 2944 منطقه 2 دختر آباده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال اول
6608 2957 منطقه 2 پسر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم
6724 3011 منطقه 2 دختر ساوه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال اول
6882 3073 منطقه 2 دختر سيرجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم
6927 3092 منطقه 2 دختر محلات پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم
7360 3256 منطقه 2 دختر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم
7380 3264 منطقه 2 پسر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم
7450 3293 منطقه 2 دختر شهريار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم
7478 3300 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم
8723 3830 منطقه 2 پسر زواره اردستان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال اول
10381 4560 منطقه 2 پسر آران و بيدگل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال اول
11443 5020 منطقه 2 پسر نطنز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال دوم
15576 6790 منطقه 2 پسر نجف آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت پزشکي قانوني ميمه
792 177 منطقه 3 پسر فلاورجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
979 221 منطقه 3 پسر مهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
1040 237 منطقه 3 پسر اردكان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
1181 266 منطقه 3 پسر بندرتركمن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
1378 310 منطقه 3 پسر تيران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
1409 314 منطقه 3 پسر ازنا پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
1423 318 منطقه 3 دختر كوهدشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
1784 395 منطقه 3 پسر قروه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
1869 412 منطقه 3 دختر اليگودرز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
1934 429 منطقه 3 دختر كوهناني پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
1938 431 منطقه 3 پسر ايلام پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
4042 951 منطقه 3 پسر هرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
4404 1059 منطقه 3 دختر دهاقان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
4493 1085 منطقه 3 پسر ميبد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
4501 1088 منطقه 3 پسر لردگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
4550 1108 منطقه 3 پسر لردگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
4550 1108 منطقه 3 دختر شهركرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
8224 2128 منطقه 3 دختر تيران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت بيمارستان بهنيا تيران وکرون
9103 2387 منطقه 3 پسر ماكو پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال اول
9493 2503 منطقه 3 پسر فيروزآباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم
9811 2584 منطقه 3 پسر خواف پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم
10935 2911 منطقه 3 دختر نائين پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال دوم


آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری / دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه/ سهمیه در منطقه 1.2.3 

در جدول آخرین رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را مشاهده می کنید:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
242 95 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
277 109 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
407 164 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
424 170 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
440 174 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
449 177 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
460 183 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
480 187 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
497 195 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
505 198 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
565 215 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
584 221 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
588 223 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
603 230 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
851 304 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
1015 356 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
1129 391 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
1172 407 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
1263 439 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
1337 460 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
1397 483 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
5425 1669 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
6802 2044 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
8211 2470 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
8615 2577 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
9286 2762 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
9525 2827 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
10981 3229 منطقه 1 پسر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
11080 3262 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
11202 3293 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
11855 3489 منطقه 1 دختر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
11984 3528 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
12909 3760 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
13030 3787 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
203 73 منطقه 2 پسر قائم شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
213 81 منطقه 2 دختر گلپايگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
237 91 منطقه 2 پسر شهركرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
241 94 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
269 103 منطقه 2 پسر نور پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
300 115 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
343 132 منطقه 2 دختر نور پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
429 164 منطقه 2 پسر كاشان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
440 167 منطقه 2 پسر سيرجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
446 169 منطقه 2 پسر گناباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
446 169 منطقه 2 پسر كاشمر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
451 172 منطقه 2 پسر رفسنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
467 178 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
468 179 منطقه 2 پسر يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
470 180 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
471 181 منطقه 2 پسر بيرجند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
484 189 منطقه 2 پسر بروجن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
484 189 منطقه 2 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
508 197 منطقه 2 پسر خرم آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
513 201 منطقه 2 پسر بجنورد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
519 204 منطقه 2 پسر گناباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
521 205 منطقه 2 دختر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
525 207 منطقه 2 پسر سيرجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
527 209 منطقه 2 پسر خميني شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
528 210 منطقه 2 پسر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
530 211 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
535 213 منطقه 2 پسر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
537 215 منطقه 2 دختر آباده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
544 218 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
545 219 منطقه 2 پسر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
555 224 منطقه 2 دختر رودسر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
558 226 منطقه 2 دختر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
576 234 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
581 237 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
592 240 منطقه 2 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
613 246 منطقه 2 دختر كاشان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
624 251 منطقه 2 دختر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
625 252 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
851 359 منطقه 2 دختر زنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
854 360 منطقه 2 پسر ابهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
901 384 منطقه 2 دختر بيرجند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
965 412 منطقه 2 دختر اراك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
986 421 منطقه 2 پسر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
1047 439 منطقه 2 دختر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
1116 476 منطقه 2 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
1188 510 منطقه 2 دختر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
1189 511 منطقه 2 دختر قم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
1196 514 منطقه 2 پسر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
1251 536 منطقه 2 دختر قم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
1301 555 منطقه 2 پسر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
1307 556 منطقه 2 پسر اسلام‌شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
1416 611 منطقه 2 دختر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
1430 617 منطقه 2 دختر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
1448 623 منطقه 2 دختر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
1452 625 منطقه 2 پسر الوند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
1538 662 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
1614 694 منطقه 2 دختر زنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
1627 703 منطقه 2 دختر اراك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
1671 724 منطقه 2 دختر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
1893 832 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
2230 985 منطقه 2 دختر ملاير پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
2590 1170 منطقه 2 دختر ساوه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
2714 1220 منطقه 2 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
2846 1280 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
2958 1334 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
3040 1367 منطقه 2 دختر خرم آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
3120 1396 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
3127 1399 منطقه 2 دختر ساري پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
3250 1446 منطقه 2 پسر بيرجند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
3400 1509 منطقه 2 دختر گرمسار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
3467 1533 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
3479 1540 منطقه 2 دختر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
3574 1585 منطقه 2 پسر قائم شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
3579 1587 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
5054 2242 منطقه 2 پسر سبزوار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
12015 5254 منطقه 2 پسر شهريار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
12318 5377 منطقه 2 دختر اسلام‌شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
12594 5499 منطقه 2 دختر شهريار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
161 34 منطقه 3 پسر مريوان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
234 53 منطقه 3 دختر زرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
248 58 منطقه 3 پسر باغملك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
263 61 منطقه 3 دختر انار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
374 81 منطقه 3 پسر اهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
380 82 منطقه 3 پسر بانه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
385 84 منطقه 3 دختر اليگودرز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
438 99 منطقه 3 پسر جهرم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
443 100 منطقه 3 پسر زابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
446 102 منطقه 3 پسر قروه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
451 103 منطقه 3 پسر سلماس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
517 113 منطقه 3 دختر فردوس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
528 114 منطقه 3 دختر خوي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
538 117 منطقه 3 دختر ميانه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
546 119 منطقه 3 دختر مهاباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
557 122 منطقه 3 پسر ميانه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
582 126 منطقه 3 پسر تنكابن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
620 134 منطقه 3 پسر پاوه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
626 136 منطقه 3 پسر زابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
962 217 منطقه 3 دختر ياسوج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
2511 557 منطقه 3 پسر جيرفت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
3064 699 منطقه 3 پسر قرچك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
3257 750 منطقه 3 دختر قائن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
3363 782 منطقه 3 پسر ملارد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
4535 1103 منطقه 3 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
4565 1111 منطقه 3 دختر ماه شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
4683 1137 منطقه 3 دختر ايلام پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
4765 1151 منطقه 3 دختر خدابنده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
4800 1163 منطقه 3 دختر گلستان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
4818 1168 منطقه 3 دختر هشتگرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
4985 1214 منطقه 3 پسر خدابنده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
5106 1251 منطقه 3 دختر آبيك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
5106 1251 منطقه 3 پسر خدابنده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
5261 1300 منطقه 3 پسر نظرآباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
5338 1317 منطقه 3 دختر مهدي شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
5654 1407 منطقه 3 پسر خوي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
6882 1741 منطقه 3 دختر گيلانغرب پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
6882 1741 منطقه 3 دختر ماه شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
6905 1749 منطقه 3 پسر پارس‌آباد مغان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
6915 1754 منطقه 3 پسر خوي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
7024 1778 منطقه 3 دختر نقده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
7057 1786 منطقه 3 پسر خوي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
7275 1856 منطقه 3 پسر مهاباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
7787 2008 منطقه 3 پسر بوكان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
7952 2056 منطقه 3 پسر شهريار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
8355 2161 منطقه 3 دختر مياندوآب پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
11690 3131 منطقه 3 پسر پاكدشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول


آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری / دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه/ سهمیه در منطقه 1.2.3 

در جدول آخرین رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را مشاهده می کنید:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
521 204 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
629 239 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
637 241 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
714 262 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
738 267 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
752 273 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
752 273 منطقه 1 پسر تهران پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ايران | روزانه-نيمسال اول
763 275 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
788 282 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
842 300 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
842 300 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
877 310 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
915 322 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
949 331 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
977 340 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
988 343 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1012 354 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
4717 1486 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
9768 2900 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
10693 3149 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
11046 3251 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
11267 3311 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
11902 3506 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
13458 3887 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
205 75 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
509 198 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
515 202 منطقه 2 پسر بوشهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
594 241 منطقه 2 پسر نوشهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
627 253 منطقه 2 پسر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
633 256 منطقه 2 دختر يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
633 256 منطقه 2 پسر بندپي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
637 258 منطقه 2 دختر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
644 260 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
650 264 منطقه 2 پسر بابلسر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
659 267 منطقه 2 پسر بندرعباس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
662 269 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
671 272 منطقه 2 پسر خرم آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
680 273 منطقه 2 پسر يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
685 276 منطقه 2 پسر كاشان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
687 278 منطقه 2 دختر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
722 299 منطقه 2 پسر ساري پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
723 300 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
724 301 منطقه 2 پسر شهركرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
725 302 منطقه 2 دختر سبزوار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
743 310 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
755 312 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
757 314 منطقه 2 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
771 324 منطقه 2 پسر يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
790 332 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
821 343 منطقه 2 دختر خرم آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
827 346 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
837 353 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
839 355 منطقه 2 پسر بجنورد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
845 357 منطقه 2 پسر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
845 357 منطقه 2 دختر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
854 360 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
859 364 منطقه 2 پسر خرم آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
866 368 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
873 372 منطقه 2 دختر بهبهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
873 372 منطقه 2 پسر آباده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
881 374 منطقه 2 پسر كشكوئيه رفسنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
888 378 منطقه 2 پسر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
903 386 منطقه 2 پسر گناباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
909 389 منطقه 2 پسر اراك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
915 392 منطقه 2 پسر شهركرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
918 393 منطقه 2 دختر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
929 399 منطقه 2 پسر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
945 406 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
971 416 منطقه 2 دختر گلپايگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
973 417 منطقه 2 دختر نجف آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
992 422 منطقه 2 پسر شهركرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1026 433 منطقه 2 دختر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1055 441 منطقه 2 دختر بهشهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1070 447 منطقه 2 دختر نيشابور پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1074 449 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1089 459 منطقه 2 پسر اروميه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1094 461 منطقه 2 دختر بيرجند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1100 463 منطقه 2 پسر رامسر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1475 636 منطقه 2 پسر شهريار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
1701 735 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
1729 751 منطقه 2 دختر زنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
1741 757 منطقه 2 دختر پرديس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
1762 768 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
1769 771 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
1910 841 منطقه 2 دختر ساوه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
1949 854 منطقه 2 پسر ورامين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
1967 861 منطقه 2 دختر اسلام‌شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
2033 885 منطقه 2 پسر ساوه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
2056 897 منطقه 2 دختر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
2068 904 منطقه 2 پسر محمد شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
2143 939 منطقه 2 دختر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
2163 952 منطقه 2 پسر ساوه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
2177 959 منطقه 2 دختر اسلام‌شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
2273 1005 منطقه 2 پسر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
2421 1084 منطقه 2 پسر شاهرود پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
2430 1089 منطقه 2 پسر محلات پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
2437 1094 منطقه 2 دختر شاهرود پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
2463 1110 منطقه 2 دختر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
2496 1124 منطقه 2 پسر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
2502 1126 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
2511 1131 منطقه 2 دختر قم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
2613 1178 منطقه 2 دختر ورامين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
2613 1178 منطقه 2 پسر گرمسار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
8637 3792 منطقه 2 دختر شهريار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
12186 5317 منطقه 2 پسر باغستان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
12272 5358 منطقه 2 پسر شهريار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
13403 5879 منطقه 2 دختر پرديس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
422 92 منطقه 3 پسر ني ريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
489 108 منطقه 3 دختر رامسر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
586 127 منطقه 3 دختر خوي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
603 131 منطقه 3 پسر بدره پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
633 138 منطقه 3 پسر ميبد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
671 147 منطقه 3 پسر خوي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
683 154 منطقه 3 دختر فردوس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
689 155 منطقه 3 پسر تنكابن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
707 160 منطقه 3 پسر رامسر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
750 168 منطقه 3 دختر ايلام پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
761 171 منطقه 3 دختر زرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
772 173 منطقه 3 پسر كوهدشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
777 175 منطقه 3 پسر شوشتر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
877 194 منطقه 3 پسر هشترود پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
891 198 منطقه 3 پسر نكا پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
924 205 منطقه 3 پسر جوانرود پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
962 217 منطقه 3 پسر مريوان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1007 230 منطقه 3 پسر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1016 231 منطقه 3 دختر شهربابك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1035 235 منطقه 3 پسر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1043 238 منطقه 3 دختر ميانه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1052 240 منطقه 3 پسر بافت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1094 249 منطقه 3 پسر تنكابن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
5405 1334 منطقه 3 پسر هشتگرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
5425 1344 منطقه 3 پسر شهرجديد پرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
5493 1370 منطقه 3 دختر خدابنده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
5508 1375 منطقه 3 پسر شهريار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
5532 1386 منطقه 3 دختر خرمدره پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
5679 1414 منطقه 3 دختر خدابنده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
5714 1421 منطقه 3 دختر شهرجديد هشتگرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
5803 1457 منطقه 3 دختر خدابنده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
6012 1518 منطقه 3 پسر شهر قدس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
6099 1540 منطقه 3 پسر خدابنده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
6261 1573 منطقه 3 پسر بوئين زهرا پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
6302 1583 منطقه 3 پسر خدابنده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
6341 1597 منطقه 3 دختر فرديس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
6400 1612 منطقه 3 پسر قرچك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم


آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری / دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه/ سهمیه در منطقه 1.2.3 

در جدول آخرین رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز را مشاهده می کنید:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
89 41 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
158 70 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
263 101 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
413 166 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
633 240 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
644 242 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
992 346 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1052 372 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1078 381 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1122 390 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1168 405 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1378 475 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1385 479 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1427 495 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1442 500 منطقه 1 پسر قره‌ضياءالدين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1693 588 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1704 592 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1808 615 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2056 695 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2097 705 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2194 742 منطقه 1 پسر بستان آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2205 745 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2311 774 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2359 790 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2633 858 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال اول
2633 858 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
2859 921 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
3162 1028 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
3257 1061 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
3261 1063 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
3332 1083 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
3380 1092 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
3424 1109 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
3486 1130 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
4404 1405 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال اول
4483 1424 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
6079 1845 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال اول
7909 2379 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت هشترود
8369 2517 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال دوم
8369 2517 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال دوم
8439 2531 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال اول
8483 2548 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال اول
8648 2586 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال اول
8700 2599 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال اول
8700 2599 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال دوم
8951 2665 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال دوم
9273 2757 منطقه 1 دختر تبريز پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال اول
9700 2887 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال دوم
10032 2972 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال دوم
10075 2982 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال دوم
10338 3050 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال دوم
10338 3050 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال دوم
767 321 منطقه 2 دختر مرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
790 332 منطقه 2 پسر مرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1266 539 منطقه 2 دختر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1330 571 منطقه 2 پسر اروميه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1344 577 منطقه 2 دختر مرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1400 604 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1466 632 منطقه 2 دختر بناب پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1547 667 منطقه 2 دختر اروميه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1592 684 منطقه 2 دختر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1666 722 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1734 753 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1800 791 منطقه 2 پسر مراغه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1818 799 منطقه 2 دختر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2061 900 منطقه 2 دختر اروميه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2065 902 منطقه 2 دختر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2147 942 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2245 994 منطقه 2 پسر مراغه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2277 1007 منطقه 2 دختر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2285 1012 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2379 1062 منطقه 2 پسر مراغه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2629 1186 منطقه 2 دختر مرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
3554 1575 منطقه 2 دختر مرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
4200 1854 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
4289 1892 منطقه 2 پسر اروميه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
4877 2169 منطقه 2 دختر مرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
5346 2377 منطقه 2 دختر مرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
6136 2722 منطقه 2 پسر مرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال اول
6154 2732 منطقه 2 دختر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
6341 2822 منطقه 2 دختر مرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
6485 2893 منطقه 2 دختر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
7421 3281 منطقه 2 دختر مراغه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت چاراويماق
10527 4624 منطقه 2 دختر مرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال دوم
10649 4677 منطقه 2 پسر مراغه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال دوم
12186 5317 منطقه 2 دختر مرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت ميانه
692 156 منطقه 3 پسر شوط پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
697 157 منطقه 3 پسر مشكين شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
701 158 منطقه 3 پسر مشكين شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
727 162 منطقه 3 دختر نقده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
824 182 منطقه 3 پسر مياندوآب پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1120 254 منطقه 3 دختر مريوان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1147 258 منطقه 3 دختر مشكين شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1178 265 منطقه 3 پسر اهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1238 276 منطقه 3 دختر خوي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1238 276 منطقه 3 پسر سردشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1243 279 منطقه 3 دختر مشكين شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1416 316 منطقه 3 پسر مشكين شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1420 317 منطقه 3 پسر شوط پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1493 334 منطقه 3 پسر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1525 339 منطقه 3 دختر جوانرود پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1542 343 منطقه 3 پسر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1553 344 منطقه 3 پسر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1576 352 منطقه 3 پسر پيرانشهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1678 371 منطقه 3 پسر خوي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1706 378 منطقه 3 دختر پيرانشهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1716 379 منطقه 3 دختر سلماس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1721 381 منطقه 3 پسر مشكين شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1744 385 منطقه 3 پسر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1762 390 منطقه 3 پسر ميانه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1815 400 منطقه 3 پسر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1832 403 منطقه 3 دختر قره‌ضياءالدين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1845 407 منطقه 3 پسر مريوان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1925 425 منطقه 3 پسر سلماس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1972 437 منطقه 3 پسر پارس‌آباد مغان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1983 441 منطقه 3 پسر بوكان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1983 441 منطقه 3 پسر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2065 466 منطقه 3 پسر مريوان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2220 491 منطقه 3 پسر سردشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2251 499 منطقه 3 دختر مشكين شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2333 516 منطقه 3 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
4329 1036 منطقه 3 پسر اهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال اول
5367 1323 منطقه 3 دختر مياندوآب پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
5524 1384 منطقه 3 پسر خوي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
5645 1405 منطقه 3 پسر جلفا پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال اول
6589 1657 منطقه 3 پسر بوكان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
6774 1710 منطقه 3 پسر پارس‌آباد مغان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
6813 1721 منطقه 3 دختر مهاباد پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
6837 1727 منطقه 3 دختر شبستر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
6864 1734 منطقه 3 دختر خوي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
6915 1754 منطقه 3 پسر نقده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
7380 1889 منطقه 3 دختر مشكين شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
7665 1972 منطقه 3 دختر شبستر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
7711 1986 منطقه 3 پسر اهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
8016 2078 منطقه 3 پسر بوكان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
8090 2104 منطقه 3 دختر سراب پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
8347 2159 منطقه 3 دختر خوي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
8369 2166 منطقه 3 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
8739 2291 منطقه 3 دختر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
9889 2607 منطقه 3 دختر عجب شير پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال دوم
10324 2740 منطقه 3 دختر سراب پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال دوم
10465 2778 منطقه 3 پسر اهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال دوم


آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری / دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه/ سهمیه در منطقه 1.2.3 

در جدول آخرین رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز را مشاهده می کنید:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
14 4 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
49 23 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
252 98 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
366 145 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
482 189 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
582 220 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
584 221 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
711 260 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
803 287 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
912 320 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
1029 362 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
1147 397 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
1196 417 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
1362 469 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
1564 544 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول
1587 553 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
1608 559 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
1682 582 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
1769 606 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
2011 682 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول
2102 707 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
2251 756 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول
2883 927 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
3068 989 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
6837 2055 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال اول
7450 2253 منطقه 1 پسر شيراز پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال اول
7634 2306 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول
10542 3109 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال اول
11637 3423 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال دوم
11969 3522 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال اول
11984 3528 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال اول
12464 3653 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال اول
12563 3673 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال اول
12771 3726 منطقه 1 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال دوم
13114 3814 منطقه 1 دختر شيراز پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال دوم
13836 3985 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال دوم
14867 4288 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال دوم
14955 4310 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال دوم
757 314 منطقه 2 دختر شهركرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
1113 474 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
1139 488 منطقه 2 دختر ساري پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
1162 497 منطقه 2 پسر خرم آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
1231 531 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
1327 569 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
1430 617 منطقه 2 دختر بوشهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
1466 632 منطقه 2 پسر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
1590 683 منطقه 2 پسر يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
1682 729 منطقه 2 دختر كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
1716 741 منطقه 2 دختر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
1721 744 منطقه 2 پسر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
1752 762 منطقه 2 دختر بندرعباس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
1762 768 منطقه 2 پسر بندرعباس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
2511 1131 منطقه 2 دختر لامرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول
3773 1670 منطقه 2 پسر قم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول
6000 2666 منطقه 2 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
6261 2787 منطقه 2 دختر سيرجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
6475 2889 منطقه 2 پسر بندرعباس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
10815 4751 منطقه 2 دختر اوز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال دوم
12688 5545 منطقه 2 پسر آباده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال اول
67 14 منطقه 3 پسر داراب پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
119 23 منطقه 3 پسر كازرون پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
444 101 منطقه 3 پسر مرودشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
630 137 منطقه 3 دختر مرودشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
655 144 منطقه 3 پسر گچساران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
673 148 منطقه 3 دختر جيرفت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
678 152 منطقه 3 پسر داراب پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
733 163 منطقه 3 پسر جهرم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
740 165 منطقه 3 پسر داراب پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
746 167 منطقه 3 دختر جهرم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
845 187 منطقه 3 پسر ياسوج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
909 201 منطقه 3 دختر جهرم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
922 204 منطقه 3 پسر بوانات /سوريان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
1000 227 منطقه 3 پسر سپيدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
1154 260 منطقه 3 دختر كشكوئيه رفسنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
1203 268 منطقه 3 پسر فسا پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
1261 285 منطقه 3 دختر بهمئي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
1327 301 منطقه 3 دختر مرودشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
1332 303 منطقه 3 پسر ايذه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
1389 311 منطقه 3 پسر ايلام پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
1409 314 منطقه 3 پسر ماه شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
1520 338 منطقه 3 دختر مرودشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
1564 348 منطقه 3 دختر برازجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
1606 358 منطقه 3 دختر زرين دشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
1649 367 منطقه 3 پسر باغملك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
1701 376 منطقه 3 پسر گنبد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
1800 398 منطقه 3 پسر نورآباد ممسني پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
1808 399 منطقه 3 دختر جهرم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
1850 408 منطقه 3 دختر داراب پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
2245 497 منطقه 3 دختر داراب پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
2777 628 منطقه 3 پسر برازجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول
3936 928 منطقه 3 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول
4315 1029 منطقه 3 پسر ني ريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول
4445 1072 منطقه 3 پسر مرودشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول
4468 1079 منطقه 3 پسر ياسوج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول
4897 1188 منطقه 3 پسر فيروزآباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول
5220 1285 منطقه 3 دختر استهبان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول
5313 1311 منطقه 3 پسر فيروزآباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال اول
5896 1483 منطقه 3 دختر نورآباد ممسني پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
5991 1512 منطقه 3 دختر برازجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
6389 1609 منطقه 3 دختر گچساران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
7478 1916 منطقه 3 دختر مرودشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
7557 1943 منطقه 3 پسر خرم‌بيد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
8115 2113 منطقه 3 دختر جهرم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال اول
8211 2126 منطقه 3 پسر جهرم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال اول
9220 2423 منطقه 3 پسر فيروزآباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال اول
11474 3066 منطقه 3 پسر فسا پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال اول
11594 3096 منطقه 3 دختر مرودشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال اول
13321 3629 منطقه 3 دختر استهبان پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال دوم
14009 3833 منطقه 3 دختر فيروزآباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال دوم
14115 3864 منطقه 3 دختر كوار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال دوم
14484 3975 منطقه 3 دختر فسا پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال دوم
16205 4521 منطقه 3 دختر فراشبند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-محل خدمت پزشک قانوني آباده


کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه های سراسری

در این قسمت نمونه ای از کارنامه قبولی پزشکی را در اختیار متقاضیان قرار داده ایم داوطلبانی که تمایل به قبولی در پزشکی را دارند با مشاهده این کارنامه ها می توانند احتمال قبولی در رشته پزشکی را متناسب با شهر  و منطقه خود تخمین بزنند.

در ادامه نمونه کارنامه قبولی کنکور پزشکی برای آخرین رتبه های قبولی پزشکی سراسری را در اختیار داوطلبان قرار داده ایم:

شهر رتبه درصد زیست شناسی درصد پاسخ شیمی
تهران 2554 69 50
جیرفت 2767 62 51
یاسوج 2421 65 50
بندعباس 2562 64 52
بم 2620 63 49

داوطلبان کنکور 1402 می توانند برای دریافت برنامه اختصاصی مطالعه و جمع بندی کنکور با مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس بگیرند.


نمونه کارنامه قبولی پزشکی در دانشگاه دولتی روزانه 

کارنامه زیر مربوط به قبولی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران در نوبت روزانه است. این کارنامه نشان دهنده درصد لازم برای قبولی دروس کنکور تجربی است. به طور مثال در کارنامه زیر داوطلب در درس ادبیات فارسی نسبت 7از 10 را کسب کرده است.

 

نمونه کارنامه قبولی پزشکی در دانشگاه دولتی روزانه 

آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری دانشگاه علوم پزشکی مشهد/روزانه/ را در ادامه مشاهده م یکنید:


کارنامه قبولی پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی مشهد منطقه 1

در این قسمت کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 2625 رتبه کشوری : 8802
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 5
عربي 6
معارف 7
زبان 2
زمين شناسي 1
رياضيات 7
زيست شناسي 5
فيزيك 6
شيمي 5


کارنامه قبولی پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی مشهد منطقه 2

در این قسمت کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 2815 رتبه کشوری : 6321
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 4
عربي 7
معارف 8
زبان 3
زمين شناسي 1
رياضيات 8
زيست شناسي 4
فيزيك 7
شيمي 5


کارنامه قبولی پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی مشهد منطقه 3

در این قسمت کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 577 رتبه کشوری : 2603
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 7
عربي 7
معارف 8
زبان 8
زمين شناسي 1
رياضيات 6
زيست شناسي 5
فيزيك 8
شيمي 6


نمونه کارنامه قبولی پزشکی در دانشگاه دولتی روزانه 

آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری خراسان شمالی را  در ادامه مشاهده می کنید:کارنامه قبولی پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی منطقه 1

در این قسمت کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 2311 رتبه کشوری : 7645
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 6
عربي 7
معارف 9
زبان 5
زمين شناسي 1
رياضيات 4
زيست شناسي 5
فيزيك 5
شيمي 4


کارنامه قبولی پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی منطقه 2

در این قسمت کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 2896 رتبه کشوری : 6492
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 5
عربي 6
معارف 7
زبان 6
زمين شناسي 2
رياضيات 6
زيست شناسي 5
فيزيك 5
شيمي 6


کارنامه قبولی پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی منطقه3

در این قسمت کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 3248 رتبه کشوری : 12065
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 4
عربي 5
معارف 8
زبان 6
زمين شناسي 4
رياضيات 4
زيست شناسي 4
فيزيك 5
شيمي 4

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری و دولتی ۱۴۰۳ 1 مطالب مرتبط با انتخاب رشته کنکور سراسری و رشته پزشکی (لینک های زیر را انتخاب نمایید)

  1. نرم افزار انتخاب رشته کنکور سازمان سنجش
  2. رشته پزشکی بدون کنکور– خرید صندلی پزشکی

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری و دولتی ۱۴۰۳ 2

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 

داوطلبانی که بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳، برای انتخاب رشته کنکور سراسری مجاز شده اند می توانند با توجه دفترچه انتخاب رشته کنکور برای تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام نمایند. برای قبولی در رشته پزشکی و اطلاع از میزان ظرفیت پذیرش هر یک از دانشگاه های پذیرنده، میزان تاثیر سهمیه ها در انتخاب رشته کنکور و …، با مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس حاصل فرمایید.


کارشناسان این سامانه هر روز حتی در ایام تعطیل از 8 صبح تا 12 شب ، راهنمای داوطلبان برای انجام انتخاب رشته کنکور سراسری می باشند.

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

مطالب مرتبط با کنکور تجربی

رتبه لازم برای قبولی رشته دندانپزشکی

3.9/5 - (11 امتیاز)
منابع :
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 18 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

art جمعه , 29 سپتامبر 2023 - 21:17

سلام با رتبه ۱۶۰۰ منطقه یک تهران و کشوری زیر ۵۰۰۰ ایا پزشکی زنجان قبول مبشم

پاسخ مشاور شنبه , 14 اکتبر 2023 - 10:38

سلام بله شانس دارید

محمد چهارشنبه , 3 آگوست 2022 - 15:09

سلام‌با رتبه ۲۹۷۵ منطقه یک چند درصد احتما ل قبولی پزشکی آزاد ، پردیس و خودگردان وجود دارد لطفا جواب دهید

محمد چهارشنبه , 3 آگوست 2022 - 15:04

سلام‌با رتبه ۲۹۷۵ منطقه یک چند ودصد احتما قبوای پزشکی آزاد ، پردبس و خودگردان وجود دارد لطفا جواب دهید

مسعود شنبه , 12 آگوست 2023 - 14:09

با تراز 8238 آیا پزشکی می شه قبول شد امسال 1402

کلارا سه‌شنبه , 24 آگوست 2021 - 12:13

سلام با رتبه ۹۰۱۵سهمیه ۵درصد ایثارگران منطقه ۳سه رشته اصلی تجربی ازاد کجا میتونم قبول بشم؟ چند درصد احتمال میدید؟ترازم در زیر گروه یک 6870 هست هر شهر و دانشگاه و تعهدی باشه دوست دارم و میرم.ممنونم از سایت خیلی خوبتون

پاسخ مشاور یکشنبه , 29 آگوست 2021 - 11:45

سلام دوست محترم اگر تراز شما 6870هست شانس شما کم هست

فریبا نصیری دوشنبه , 12 اکتبر 2020 - 14:59

سلام با رتبه 970سهمیه منطقه3 و467سهمیه 5درصدی تو پزشکی یادندان میتونم قبول بشم؟؟تورا حدا جوابمو بدین

فاطمه دوشنبه , 12 اکتبر 2020 - 4:15

سلام.با رتبه ۲۵۹۲ زیرگروه ۲ منطقه ۱ برای داروسازی ازاد تهران یا خودگردانش چقدر شانس دارم؟

پاسخ مشاور پنج‌شنبه , 22 اکتبر 2020 - 11:53

60درصد

زهرامحمدی جمعه , 14 می 2021 - 1:24

ببخشید تا رتبه چند می تونیم تو دانشگاه آزاد واحد تهران قبول بشیم؟

پاسخ مشاور پنج‌شنبه , 20 می 2021 - 12:08

چه رشته ای؟

علی یکشنبه , 4 اکتبر 2020 - 1:17

اخرین رتبه ی قبولی امسال چقد بود؟؟؟

nicky چهارشنبه , 23 سپتامبر 2020 - 13:11

با رتبه ۳۳۵۷ سهمیه منطقه ۱ ساکن تهران میتونم پزشکی آزاد قبول شم مثلا واحد تهران شمال؟

پاسخ مشاور پنج‌شنبه , 24 سپتامبر 2020 - 12:36

احتمال پذیرش برای شما وجود دارد

پاسخ مشاور پنج‌شنبه , 24 سپتامبر 2020 - 12:37

احتمال پذیرش برای شما وجود دارد در کنکور سال گذشته، این حدود رتبه در رشته پزشکی دانشگاه آزاد مورد پذیرش قرار گرفته اند

نصب اپ دانش آموزی