جهت مشاوره در زمینه درصد، تراز و رتبه قبولی مهندسی شیمی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 18802

کارنامه و آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ سراسری

کارنامه و آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ سراسری

در این مقاله کارنامه قبولی رشته مهندسی شیمی و آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی در دانشگاه سراسری در کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. داوطلبان با اطلاع از رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی و مشاهده نمونه کارنامه قبولی مهندسی شیمی میتوانند در انتخاب رشته کنکور، کدرشته های انتخابی خود را اولویت بندی کنند. داوطلبان کنکور نوبت بعدی نیز با توجه به این اطلاعات میتوانند برای مطالعه و برنامه ریزی قبولی در کنکور اقدام کنند.

گرایش‌ های مهندسی شیمی
 • مهندسی صنایع گاز
 • مهندسی پلیمر
 • بیوتکنولوژی
 • مهندسی هسته‌ای
 • مهندسی مهمات و تسلیحات
 • مهندسی انرژی
 • مهندسی صنایع غذایی
 • مهندسی صنایع پالایش
 • مهندسی صنایع پتروشیمی
 • مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی
 • مهندسی داروسازی
 • مهندسی ایمنی بهداشت ومحیط زیست HSE
 • مهندسی صنایع سلولزی
 • مهندسی صنایع شیمیایی معدنی
 • مهندسی طراحی فرایندهای صنایع نفت
 • مهندسی ترموسنتیک
 • مهندسی کاتالیست
 • جداسازی
 • مهندسی بیوشیمیایی
 • پدیده‌های انتقال
 • مهندسی نانو
 • مهندسی بیوتکنولوژی
 • طراحی فرایند
 • شبیه‌سازی و کنترل فرایند

آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی سراسری ۱۴۰۲-۱۴۰۳

در این بخش آخرین رتبه های قبولی رشته مهندسی شیمی سراسری را مشاهده میکنید.

 1. رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی در دانشگاه دولتی روزانه/ کنکور تجربی /دانشگاه صنعتي شريف – تهران
 2. رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی در دانشگاه دولتی روزانه/ کنکور تجربی /دانشگاه علم و صنعت ايران – تهران
 3. آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه تهران
 4. رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه امیرکبیر
 5. رتبه قبولی مهندسی شیمی شریف
 6. رتبه لازم برای مهندسی شیمی رشته تجربی
 7. رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه تبریز
 8. آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان

رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی در دانشگاه دولتی روزانه/ کنکور تجربی /دانشگاه صنعتي شريف – تهران

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی در دانشگاه صنعتي شريف – تهران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری مهندسی شیمی دردانشگاه صنعتي شريف – تهران، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
857 564 منطقه 1 پسر تهران مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
875 575 منطقه 1 دختر تهران مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1177 771 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1315 851 منطقه 1 پسر تهران مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1576 1014 منطقه 1 پسر تهران مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
7690 4278 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
903 274 منطقه 2 پسر گرگان مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1258 379 منطقه 2 پسر قزوين مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1514 451 منطقه 2 پسر اهواز مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1611 480 منطقه 2 دختر مرند مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1748 525 منطقه 2 پسر كرمانشاه مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1773 530 منطقه 2 پسر اهواز مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
2053 623 منطقه 2 دختر قائم شهر مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
2059 625 منطقه 2 دختر ورامين مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1921 119 منطقه 3 دختر تنكابن مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
2122 138 منطقه 3 پسر اسلام آبادغرب مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
2689 183 منطقه 3 پسر برازجان مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
2876 199 منطقه 3 پسر پارسيان مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
3073 212 منطقه 3 پسر فسا مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
3099 215 منطقه 3 پسر تنكابن مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
3983 304 منطقه 3 پسر سرايان مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه


رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی در دانشگاه دولتی روزانه/ کنکور تجربی /دانشگاه علم و صنعت ايران – تهران

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی در دانشگاه علم و صنعت ايران – تهران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری مهندسی شیمی دردانشگاه علم و صنعت ايران – تهران، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
4044 2418 منطقه 1 دختر تهران مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
4601 2714 منطقه 1 دختر تهران مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم
3437 1100 منطقه 2 دختر آمل مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
3925 1275 منطقه 2 دختر شهريار مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
3958 1284 منطقه 2 پسر ساري مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
4471 1452 منطقه 2 دختر بابل مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
4654 1525 منطقه 2 پسر قم مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
4710 1549 منطقه 2 دختر اسلام‌شهر مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
5706 1895 منطقه 2 دختر كرج مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم
5737 535 منطقه 3 دختر ابركوه مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
6080 582 منطقه 3 پسر فسا مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
6312 618 منطقه 3 پسر بندر کنگ و چارک مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
6323 619 منطقه 3 پسر اردكان مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
6384 630 منطقه 3 پسر ماه شهر مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه تهران

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی در دانشگاه تهران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری مهندسی شیمی دردانشگاه  تهران، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
1662 1074 منطقه 1 پسر تهران مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه
1799 1152 منطقه 1 دختر تهران مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه
2113 1335 منطقه 1 پسر تهران مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه
2220 671 منطقه 2 پسر قم مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه
2592 803 منطقه 2 دختر رشت مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه
2647 831 منطقه 2 پسر ورامين مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه
2706 850 منطقه 2 پسر ملكان مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه
2749 868 منطقه 2 پسر كرج مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | ر
3933 298 منطقه 3 دختر شهريار مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه
4189 325 منطقه 3 پسر شهريار مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه
4532 375 منطقه 3 پسر آذرشهر مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه
5204 457 منطقه 3 پسر بندر ديلم مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه
5722 533 منطقه 3 پسر ميبد مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه امیرکبیر

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی در دانشگاهامیر کبیر را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری مهندسی شیمی دردانشگاه امیرکبیر، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
5096 2959 منطقه 1 دختر تهران مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان
5422 3137 منطقه 1 دختر تهران مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان
19514 3255 منطقه 3 پسر قشم مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه تبریز

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی در دانشگاه علم و صنعت ايران – تهران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری مهندسی شیمی دردانشگاه علم و صنعت ايران – تهران، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
19363 9208 منطقه 1 دختر تبريز مهندسي شيمي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم
19564 9290 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي شيمي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم
30270 5993 منطقه 3 دختر تبريز مهندسي شيمي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم
30972 6195 منطقه 3 دختر شبستر مهندسي شيمي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی در دانشگاه صنعتی اصفهان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری مهندسی شیمی در دانشگاه صنعتی اصفهان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
6059 3456 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
10693 5654 منطقه 1 دختر مشهد مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
5520 1845 منطقه 2 پسر شهرضا مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
6719 2245 منطقه 2 دختر خميني شهر مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
7415 2471 منطقه 2 پسر اراك مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
7537 2520 منطقه 2 دختر لاهيجان مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
8438 2842 منطقه 2 پسر نور مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
10318 3530 منطقه 2 دختر رفسنجان مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
7563 819 منطقه 3 پسر فسا مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
8141 926 منطقه 3 پسر بندر دير مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
8650 1011 منطقه 3 دختر شهرك مهاجران مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
10282 1287 منطقه 3 پسر بندر كنگان مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
14667 2146 منطقه 3 دختر ايلام مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه


نمونه کارنامه قبولی مهندسی شیمی سراسری 

کارنامه زیر مربوط به قبولی مهندسی شیمی در دانشگاه سراسری است. این کارنامه حاوی درصدهای قبولی دروس موثر در کنکور تجربی (رشته مهندسی شیمی) می باشد.

کارنامه قبولی مهندسي شيمي دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران -روزانه

در این قسمت کارنامه قبولی مهندسی شیمی در دانشگاه تهران را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 630 رتبه کشوری : 6384
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 2
عربي 6
معارف 5
زبان 9
رياضيات 2
فيزيك 4
شيمي 2

کارنامه قبولی مهندسي شيمي  شریف -تهران

در این قسمت کارنامه قبولی مهندسی شیمی در دانشگاه شریف را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 304 رتبه کشوری : 3983
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 3
عربي 6
معارف 5
زبان 2
رياضيات 2
فيزيك 5
شيمي 4

کارنامه قبولی مهندسي شيمي دانشگاه شیراز

در این قسمت کارنامه قبولی مهندسی شیمی در دانشگاه شیراز را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 1491 رتبه کشوری : 11397
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 3
عربي 3
معارف 5
زبان 4
رياضيات 1
فيزيك 3
شيمي 1

کارنامه قبولی مهندسي شيمي دانشگاه اصفهان

در این قسمت کارنامه قبولی مهندسی شیمی در دانشگاه اصفهان را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 2623 رتبه کشوری : 16931
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 3
عربي 5
معارف 3
زبان 1
رياضيات 1
فيزيك 2
شيمي 1

کارنامه قبولی مهندسي شيمي صنعتی امیرکبیر

در این قسمت کارنامه قبولی مهندسی شیمی در دانشگاه صنعتی امیر کبیر  را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 543 رتبه کشوری : 5799
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 1
عربي 7
معارف 6
زبان 2
رياضيات 2
فيزيك 5
شيمي 3

کارنامه قبولی مهندسي شيمي صنعت نفت

در این قسمت کارنامه قبولی مهندسی شیمی در دانشگاه صنعت نفت را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 6920 رتبه کشوری : 33722
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 3
عربي 2
معارف 2
زبان 1
رياضيات 1
فيزيك 1
شيمي 1

کارنامه و آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ سراسری 1 مطالب مرتبط با انتخاب رشته کنکور سراسری (لینک های زیر را انتخاب نمایید)

 1. نرم افزار انتخاب رشته کنکور سازمان سنجش

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 

داوطلبانی که بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور، برای انتخاب رشته کنکور سراسری مجاز شده اند می توانند با توجه دفترچه انتخاب رشته برای تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام نمایند. در زمینه درصد، تراز و رتبه قبولی مهندسی شیمی برای قبولی در رشته مهندسی شیمی و اطلاع از میزان ظرفیت پذیرش هر یک از دانشگاه های پذیرنده ، میزان تاثیر سهمیه ها در انتخاب رشته کنکور و …، با مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس حاصل فرمایید.

داوطلبان کنکور می توانند با توجه به تراز و رتبه های داوطلبان کنکور دوره های قبل، حدود رتبه و تراز لازم برای قبولی در هر رشته و دانشگاه را تخمین بزنند. البته لازم به ذکر است که قبولی نهایی در هر رشته و دانشگاه بستگی به معیارهای متغییر (نظیر ظرفیت پذیرش دانشگاه، تراز قبولی داوطلبان، تاثیر سهمیه در رتبه، بودجه بندی دروس در کنکور، تاثیر معدل در کنکور و …) دارد.

بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما برای مشاوره و تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته مهندسی شیمی دانشگاه های دولتی و آزاد، با شماره تلفن مندرج در این صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه مشاور تحصیلی، از طریق سیستم مشاوره تلفنی، تخمین رتبه کنکور برای قبولی در رشته مهندسی شیمی را برای شما عزیزان در سراسر کشور انجام می دهند.

کارشناسان این سامانه هر روز حتی در ایام تعطیل از 8 صبح تا 12 شب ، راهنمای داوطلبان برای انجام انتخاب رشته کنکور سراسری می باشند.

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

کارنامه و آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ سراسری 2


به این مقاله امتیاز دهید
منابع :
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی