جهت مشاوره در زمینه آیین نامه هدایت تحصیلی پایه نهم

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 35197

آیین نامه هدایت تحصیلی پایه نهم

آیین نامه هدایت تحصیلی پایه نهم 1

از طریق این مقاله آئین نامه هدایت تحصیلی پایه نهم در سال تحصیلی جدید را در اختیار دانش آموزان عزیز و مسئولین محترم مدارس کل کشور قرار داده ایم:

آئین نامه هدایت تحصیلی پایه نهم 

آئین نامه هدایت تحصیلی پایه نهم براساس شیوه نامه اجرایی این فرآیند برنامه ریزی شده و اجرا می شود. این آئین نامه نکات مربوبه به انتخاب رشته های تحصیلی دبیرستان و فرایند هدایت تحصیلی است.


آئین نامه هدایت تحصیلی آموزش و پرورش

هدایت تحصیلی پایه نهم براساس شیوه نامه اجرایی این فرآیند برنامه ریزی شده و اجرا می شود، بنابراین، این آئین نامه باید تمامی موارد مرتبط با انتخاب رشته های تحصیلی دبیرستان را شامل شود تا فرآیند هدایت تحصیلی به درستی اجرا شود.
مواردی که در این شیوه نامه “آئین نامه هدایت تحصیلی” ذکر شده است شامل اهداف، ملاک ها، آزمون ها و تبصره های های مربوط به هر کدام از این موارد به شرح زیر است:

دانلود شیوه نامه هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم در سال تحصیلی 1402-1403 (کلیک کنید)

لینک دانلود به زودی فعال میشود…


ماده ها و تبصره های آئین نامه هدایت تحصیلی پایه نهم :

 ماده ۱ : (تعريف) :

هدایت تحصیلی فرآیندی است که با هدف شناسایی استعداد، توانايی، علاقه مندی و ويژگی های شخصيتی دانش آموزان پایه نهم برای هدايت آنان به انتخاب مناسب ترين شاخه و رشته تحصيلی باتوجه به امكانات و نياز های شغلی كشور انجام می شود.

 ماده ۲ : ( اهداف) :

 هدف از انجام هدایت تحصیلی، انتخاب آگاهانه رشته تحصيلی و مسير آينده شغلی دانش آموزان هم زمان با شناسايي استعداد، توانايي،علاقه و ويژگی های شخصيتی دانش آموزان می باشد.

 ماده ۳ : ( ملاک های انتخاب رشته در فرآیند هدایت تحصیلی) :

 1.  نظر و  اولویت بندی رشته ها توسط دانش آموز
 2.   عملكرد تحصيلی دانش آموز
 3.   نظر معلمان
 4.   نتايج آزمون های مشاوره ای
 5.   نظر والدين دانش آموزان پایه نهم
 6.   نظر مشاور تحصیلی
 7.   نقش نياز و امكانات محلی، منطقه ای، استانی و كشوری در هدایت تحصیلی پایه نهم.
 1.  تبصره ۱ : هدايت تحصیلی دانش آموزان به شاخه و رشته های تحصيلی در پايان پايه نهم، باتوجه به ملاک های ماده ۳ انجام می شود،
 2.  تبصره ۲ : اگر سوابق و عملكردهای تحصيلی دانش آموزی با توجه به شرایط مورد تایید، با مشکل روبرو شده باشد، سوابق و عملكرد پايه قبلی ملاک امتیازدهی قرار خواهد گرفت.

نحوه محاسبه هدایت تحصیلی پایه نهم

نحوه امتیاز دهی آزمون های هدایت تحصیلی در آئین نامه هدایت تحصیلی

نحوه امتیاز دهی آزمون های هدایت تحصیلی در آئین نامه هدایت تحصیلی مطابق با ماده 3، به شرح زیر است:

آزمون های طراحی شده در برنامه هدایت تحصیلی علاوه بر توجه به علایق و استعداد های دانش آموزان به بررسی موارد تاثیر گذار دیگری نظیر تاثیر نتایج عملکردهای تحصیلی 3 ساله متوسطه اول، نظرات والدین دانش آموزان، معلمان و مشاوران تحصیلی این دانش آموزان نیز پرداخته است. بنابراین علاوه بر امتیازدهی های آزمون های هدایت تحصیلی نهم لازم است به میزان تاثیر این امتیاز بندی ها توجه داشته باشید:

1- نظر دانش آموز :

توجه به انتخاب و اولویت بندی دانش آموز از بین شاخه ها و رشته های تحصیلی موجود در دوره دوم متوسطه، به میزان 10 درصد، ( باتوجه به نمونه برگ شماره 2 )

2- نتایج آزمون های مشاوره ای :

برگزاری آزمون های استعداد، رغبت، شخصیت و ارزش های تحصیلی – شغلی از دانش آموزان، به میزان 30 درصد

3- نتایج عملکرد تحصیلی :

بررسی نتایج نمرات دانش آموزان در تمام دروس دوره اول متوسطه با ضرایب اختصاصی هر یک از آن ها در رشته ها و گروه های تحصیلی، به میزان 35 درصد

4- نظر والدین :

تاثیر نظر والدین در اولویت های انتخاب رشته فرزند خود، به میزان 5. ( باتوجه به نمونه برگ شماره 3 )،

5- نظر معلمان :

توجه به نظر معلمان تمام دروس دوره اول متوسطه در تعیین اولویت های انتخاب شاخه و رشته تحصیلی دانش آموزان، به میزان 10 درصد،

6- نظر مشاور :

بررسی تخصصی عملکرد تحصیلی دوره ابتدایی  و متوسطه، نتایج آزمون ها، مصاحبه و مشاوره با دانش آموزان و والدین و توجه به نمره هویت  کسب شده، به میزان 10 درصد


 ماده۴ : باهدف برنامه ريزی، هماهنگی، سياست گذاری و نظارت بر فرآيند هدايت تحصيلی دانش آموزان، كميته ای با عنوان کمیته هدايت تحصيلی توسط وزارت آموزش و پرورش انتخاب شده و تشکیل می شود.

 تبصره ۱ : تركيب اعضای كميته هدايت تحصيلی عبارتند از :

 1.   اعضای شورای معاونين وزير
 2.   مديركل امور تربيتی و مشاوره و مديران ستادی معاونت آموزش متوسطه

تبصره۲ : در صورت نیاز و با تایید وزیر آموزش و پرورش، تشکیل کمیته های نطقه ای و یا استانی هدایت تحصیلی نیز امکان پذیر خواهد بود،

 ماده ۵ : (وظايف كميته برنامه ريزی هدايت تحصيلی) :

 1.  بررسی و تقويت اجرای هر چه بهتر آيين نامه هدايت تحصيلی
 2. در نظر گرفتن روش ها وسیاست های مناسب جهت توزيع متوازن دانش آموزان در رشته های تحصيلی مختلف
 3.  نظارت بر انجام درست فرآیند هدایت تحصیلی و ارزشیابی دانش آموزان
 4.   تعیین و ابلاغ روش ها و موارد تعیین شده برای هدایت تحصیلی پایه نهم به استان ها و مناطق کشور
 5.   بررسی امكانات و نيازها و ظرفيت های تحصيلی و شغلی حال و آينده كشور

 ماده ۶ :  مسئوليت اجرايی هدايت تحصيلی بر عهده مشاوران تحصیلی مدرسه می باشد و کلیه كاركنان آموزشی و پرورشی مدرسه ملزم به همکاری هستند.

 ماده ۷ : هدايت تحصيلی به صورت فرآيندی از دوره ابتدايی با تشكيل پرونده مشاوره ای شروع شده و با ارائه مشاوره های آموزشی و تحصیلی تا پايان دوره دوم متوسطه، ادامه دارد.

 ماده ۸ : مشاور تحصیلی در نظز گرفته شده برای فرآیند هدایت تحصیلی در مدارس با حتما دارای مردک تحصیلی مرتبط بوده و دارای شاخص ۱ / ۱۵ برای مدارس دوره ابتدايی و ۱ / ۱۲ برای مدارس دوره متوسطه باشد.

 ماده ۹ : مسئوليت اجرای درست هدايت تحصيلی پایه نهم و تاييد نهايی نمون برگ هدايت تحصيلی برعهده مدیران مدارس است.

 ماده ۱۰  : نمون برگ هدايت تحصيلی بايد همزمان با اعلام نتايج امتحانات خرداد ماه در پايان پايه نهم برای همه دانش آموزان صادر شده و پس از تاييد توسط مسئول ثبت نمرات، مشاور و مدير مدرسه تا 14 تيرماه برای تعیین وضعيت تحصيلی دانش آموزان تکمیل و مشخص شود.

 ماده ۱۱  : تغییر شاخه یا رشته نهم به دهم :

 –

تغيير شاخه يا رشته نهم به دهم 

نحوه تعییر شاخه یا رشته نهم به دهم مطابق با ماده 11، به شرح زیر است:

واجدین شرایط می توانند برای تغییر رشته نهم به دهم اقدام نمایند:

 1. امکان تغيير رشته دانش آموزان شاخه های نظری به رشته های شاخه فنی و حرفه ای و كاردانش و يا تغيير رشته در همان شاخه باتوجه به قبولی در امتحانات كليه دورس تخصص پايه دهم رشته جديد در خرداد يا شهريور ماه همان سال داشته و  فقط در رشته هایی كه اسامی و ظرفیت آن ها از سوی معاونت آموزش متوسطه اعلام شده مورد پذیرش قرار می گیرد.
 2.  تغيير شاخه يا رشته دانش آموزان، از ساير شاخه ها و رشته ها به رشته های كاردانش امکانپذیر است و اگر دانش آموز بخواهد در واحدهای آموزشی كاردانش دولتی تحت پوشش آموزش و پرورش ادامه تحصيل دهد، لازم است موافقت اداره آموزش و پرورش منطقه را  کسب نماید.
 3.  دورس گذرانده شده دانش آموزی كه با تقاضای تغيير شاخه يا رشته وی موافقت می شود با دورس رشته جديد مطابقت داده شده و دروس اضافی دیگر در حد مجاز به عنوان دورس انتخابی پذيرفته مي شوند، همچنین دانش آموز موظف است ساير دورس عمومی و اختصاصی پايه دهم رشته جديد را كه نگذرانده است با رعايت ساير ضوابط انتخاب كرده و بگذراند،
 4.  زمان تغيير شاخه يا رشته در دوره روزانه پایه دهم حداكثر تا پايان شهريور ماه می باشد و دانش آموز موظف است حداكثر تا دو هفته قبل از شروع امتحانات خرداد يا شهريور،  تقاضای كتبی خود را به مدير واحد آموزشی و پرورشی تحويل داده و مراحل مربوط به تغيير رشته دانش آموز انجام شود، دانش آموز متقاضی تغيير رشته مي تواند دورس امتحان تغيير رشته را حداكثر در دو مرحله خرداد و شهريور ماه پايه دهم متوسطه امتحان دهد.
 5.  هزينه امتحان دورس تغيير رشته معادل با تعرفه امتحانات داوطلبان آزاد از دانش آموز دريافت می شود.
 6.  دانش آموزی كه قصد تغيير رشته به رشته های شاخه نظری را دارد بايد در امتحان تغيير رشته دورس تخصصی پايه دهم متوسطه رشته جديد که در خرداد یا شهریور ماه برگزار می شود شركت نمایند و در صورتی که از كليه دورس مذكور نمره قبولی بگیرد با تغيير رشته او موافقت خواهد شد،لازم به ذکر است که دانش آموز تنها باید در آزمون دروسی كه پيش نياز دورس پايه يازدهم رشته جديد هستند شرکت نماید،
 7. شركت دانش آموز در امتحان دورس تغيير رشته همراه با امتحان دورس پايه دهم متوسطه رشته اوليه او امکان پذیر می باشد،
 8. نمره دورس امتحان تغيير رشته همانند دورس غير حضوری محاسبه شده و اگر دانش آموز در امتحان كليه دورس تغيير رشته نمره قبولی كسب كند و تغيير رشته دهد نمرات دورس مذكور از دانش آموز پذيرفته شده و تنها در معدل كل رشته جديد  دانش آموز ثبت خواهد شد.

 1.  تبصره ۱ : دروسی كه از نظر محتوا با دورس رشته جديد تطبيق دارد باتوجه به جدولی كه از سوی سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی تهيه و ابلاغ می شود به جای دروس رشته جديد پذيرفته می شود.
 2.  تبصره۲ : دانش آموز پايه دهم متوسطه شاخه نظری اگر بخواهد پايه دهم متوسطه شاخه فنی و حرفه ای را تكرار كند به شرط آن که شرایط ورود به شاخه فنی و حرفه ای در پايه نهم دوره اول متوسطه را كسب كرده باشد می تواند در واحدهای آموزشی روزانه در پايه دهم متوسطه در شاخه فنی و حرفه ای ثبت نام کرده و با رعايت ساير شرايط ادامه تحصيل دهد، در اين صورت كليه دروس گذرانده شده پايه دهم شاخه نظری حذف گردیده و آن سال تحصيلی به سنوات تحصيلی دانش آموز اضافه خواهد شد.
به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه آیین نامه هدایت تحصیلی پایه نهم

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی