جهت مشاوره در زمینه بهترین منابع تست زنی کنکور برای کسب رتبه برتر

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 56269

منابع دروس کنکور انسانی اردیبهشت ۱۴۰۳

منابع دروس کنکور انسانی اردیبهشت 1403

در این مقاله از منابع دروس تخصصی کنکور انسانی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مطلع می شوید. این منابع شامل مباحث هر درس تخصصی از گروه علوم انسانی است که منبع سوالات تخصصی کنکور می باشد.

منابع دروس تخصصی کنکور سراسری انسانی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

منابع دروس تخصصی کنکور انسانی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مطابق با بودجه بندی جدید کنکور سراسری برای گروه علوم انسانی ، به شرح زیر است:

لیست منابع کنکور سراسری انسانی 1403 شامل لیست دروس اختصاصی کنکور انسانی است. منابع درسی نظام جدید برای پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم شاخه نظری برای فارغ التحصیلان نظام قدیم و نظام جدید به شرح جداول زیر به اطلاع داوطلبان گرامی می رسد:

جدول لیست کتب اختصاصی کنکور 1403 انسانی

عنوان درس کد کتاب مقطع تحصیلی سال چاپ
ریاضی و آمار (۱) ۱۱۰۲۱۲ دهم ۱۴۰۰
ریاضی و آمار (۲) ۱۱۱۲۱۲ یازدهم ۱۴۰۱
ریاضی و آمار (۳) ۱۱۲۲۱۲ دوازدهم ۱۴۰۲
اقتصاد ۱۱۰۲۲۱ دهم ۱۴۰۰
علوم و فنون ادبی (۱) ۱۱۰۲۰۳ دهم ۱۴۰۰
علوم و فنون ادبی (۲) ۱۱۱۲۰۳ یازدهم ۱۴۰۱
علوم و فنون ادبی (۳) ۱۱۲۲۰۳ دوازدهم ۱۴۰۲
عربی، زبان قرآن (۱) ۱۱۰۲۰۷ دهم ۱۴۰۰
عربی، زبان قرآن (۲) ۱۱۱۲۰۷ یازدهم ۱۴۰۱
عربی، زبان قرآن (۳) ۱۱۲۲۰۷ دوازدهم ۱۴۰۲
تاریخ (۱) ۱۱۰۲۱۹ دهم ۱۴۰۰
تاریخ (۲) ۱۱۱۲۳۳ یازدهم ۱۴۰۱
تاریخ (۳) ۱۱۲۲۱۹ دوازدهم ۱۴۰۲
جغرافیای ایران ۱۱۰۲۱۸ دهم ۱۴۰۰
جغرافیای (۲) ۱۱۱۲۱۸ یازدهم ۱۴۰۱
جغرافیای (۳) کاربردی ۱۱۲۲۱۸ دوازدهم ۱۴۰۲
جامعه شناسی (۱) ۱۱۰۲۲۰ دهم ۱۴۰۰
جامعه شناسی (۲) ۱۱۱۲۲۲ یازدهم ۱۴۰۱
جامعه شناسی (۳) ۱۱۲۲۲۲ دوازدهم ۱۴۰۲
فلسفه ۱۱۱۲۲۶ یازدهم ۱۴۰۱
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی) ۱۱۲۲۲۶ دوازدهم ۱۴۰۲
منطق ۱۱۰۲۲۳ دهم ۱۴۰۰
روان شناسی ۱۱۱۲۲۴ یازدهم ۱۴۰۱

منابع درس ریاضی کنکور انسانی

بودجه بندی ریاضی پایه دهم انسانی

بودجه بندی درس تخصصی کنکور که همان لیست منابع درس ریاضی کنکور انسانی است، به تفکیک پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم در جدول های زیر آورده شده است:

منابع درس ریاضی کنکور انسانی (پایه دهم) تعداد سوال
عبارت‌های جبری (اتحاد جبری و کاربردها) ۱
عبارت‌های جبری (عبارت‌های گویا) ۱
معادله درجه دوم (معادله و مسائل توصیفی) ۲
معادله درجه دوم (معادلات شامل عبارات گویا) ۱
تابع (نمودار تابع درجه ۲) ۱
کار با داده‌های آماری (معیار‌های پراکندگی) ۱
نمایش داده‌ها (نمودار‌های یک متغیره) ۲

بودجه بندی ریاضی پایه یازدهم

منابع درس ریاضی کنکور انسانی (پایه یازدهم) تعداد سوال
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی ( گزاره‌ها و ترکیب گزاره‌ها ) ۱
تابع ( اعمال بر روی تابع ) ۱
تابع ( توابع پلکانی و قدر مطلقی ) ۱
آمار ( شاخص‌های آماری ) ۱
آمار ( سری‌های زمانی ) ۱

بودجه بندی ریاضی پایه دوازدهم

منابع درس ریاضی کنکور انسانی (پایه دوازدهم) تعداد سوال
آمار احتمال (شمارش) ۱
احتمال ۲
الگوهای خطی (دنباله حسابی) ۱
الگوهای خطی (مدل‌ سازی و دنباله) ۱
الگوهای غیر خطی (دنباله هندسی) ۱


دانلود کنید:

دفترچه کنکور سراسری ۱۴۰۳منابع درس اقتصاد کنکور انسانی

اقتصاد از منابع دروس تخصصی کنکور انسانی ۱۴۰۳، تعداد ۱۵ تست را به خود اختصاص داده است و بودجه بندی اقتصاد شامل:

منابع درس اقتصاد کنکور انسانی تعداد سوال
تولید ۲
بازار ۲
آشنایی با شاخص اقتصادی ۵
پول و بانک ۲
فقر و توزیع درآمد ۱
اقتصاد بین الملل ۲
اقتصاد ایران ۱

منابع درس ادبیات کنکور انسانی ۱۴۰۳

ادبیات از منابع دروس تخصصی کنکور انسانی، تعداد ۳۰ تست را به خود اختصاص داده است و جز درس های مهم کنکور انسانی محسوب می شود.

بودجه بندی ادبیات کنکور انسانی نیز بر اساس سبک سوالات این درس در چند سال اخیر، به صورت مبحثی و ترکیبی است.

منابع درس ادبیات کنکور انسانی  تعداد سوال
تاریخ ادبیات و سبک شناسی ۹
عروض ۶
قافیه ۲
ترکیبی عروض و قافیه ۱
آرایه ادبی ۷
قرابت معنایی ۵

منابع درس عربی کنکور انسانی

عربی کنکور انسانی شامل ۲۰ تست می باشد که تست های این درس به صورت مبحثی طراحی می شود. بودجه بندی عربی کنکور انسانی ۱۴۰۳ شامل:

منابع درس عربی کنکور انسانی تعداد سوال
ترجمه ۸
تحلیل صرفی ۳
ضبط حرکات ۱
قواعد ۷
مفهوم ۱


داوطلبان کنکور بدانند:

حذف دروس عمومی از کنکورمنابع درس تاریخ کنکور انسانی

تاریخ،  از منابع دروس تخصصی کنکور انسانی، تعداد ۱۳ تست را به خود اختصاص داده است و تست های آن به تفکیک پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم طراحی می شود.

بودجه بندی تاریخ دهم انسانی

منابع درس تاریخ کنکور انسانی تعداد سوال
درس دوم ۱
درس سوم ۱
درس هفتم ۱
درس چهاردهم ۱
درس پانزدهم ۱

بودجه بندی تاریخ یازدهم انسانی

عنوان تعداد سوال
درس دوم ۱
درس هفتم ۱
درس سیزدهم ۱

بودجه بندی تاریخ دوازدهم انسانی

عنوان تعداد سوال
درس اول ۱
درس دوم ۱
درس چهارم ۱
درس پنجم ۱
درس هشتم ۱

بودجه‌ بندی هر مبحث جغرافیا کنکور انسانی ۱۴۰۳

یکی دیگر از منابع دروس تخصصی کنکور انسانی جغرافیا است، سوالات درس جغرافیا در کنکور به گونه ای است که کتاب هر سه پایه باید فصل به فصل خوانده شود و بودجه بندی زیر بر اساس کنکور دی ماه ۱۴۰۱ آورده شده است.

عنوان تعداد سوال
دهم ۳
یازدهم ۵
دوازدهم ۴

منابع درس علوم اجتماعی کنکور انسانی

 یکی از منابع دروس تخصصی کنکور انسانی علوم اجتماعی است. درس علوم اجتماعی تعداد ۱۵ تست را در کنکور انسانی شامل می شود و داوطلبان کنکور انسانی برای کسب درصد بالا از این درس باید بر کلیه فصل های هر سه پایه تسلط کافی داشته باشند.

منابع درس علوم اجتماعی کنکور انسانی تعداد سوال
پایه دهم ۵
پایه یازدهم ۵
پایه دوازدهم ۵

منابع درس فلسفه و منطق کنکور انسانی

فلسفه و منطق، از منابع دروس تخصصی کنکور انسانی ۱۴۰۳، تعداد ۲۰ تست آورده می شود ( تعداد ۱۰ تست از درس فلسفه و ۱۰ تست از درس منطق ) که به تفکیک پایه، بودجه بندی آن ها را بر اساس کنکور دی ماه ۱۴۰۱ آورده ایم.

بودجه بندی فلسفه کنکور انسانی ۱۴۰۳

پایه تعداد تست
دهم ۴
یازدهم ۳
دوازدهم ۳

منابع درس منطق کنکور انسانی

عنوان تعداد سوال
منطق ترازوی اندیشه ۱
لفظ و معنا ۱
مفهوم و مصداق ۱
انواع و شرایط تعریف ۱
اقسام استدلال و کاربردهای آن ۱
قضیه حملی ۱
احکام قضایا ۱
نگاهی به تاریخچه معرفت ۱
قضیه شرطی و قیاس استثنایی ۲

منابع درس روانشناسی کنکور انسانی

یکی از منابع دروس تخصصی کنکور انسانی روان شناسی است، درس روانشناسی تعداد ۱۵ تست را در کنکور انسانی ۱۴۰۳ شامل می شود که بودجه بندی آن شامل:

عنوان تعداد سوال
روانشناسی، تعریف و روش مطالعه ۱
روان شناسی رشد ۴
احساس، توجه، ادراک ۳
حافظه و علل فراموشی ۲
تفکر (۱) حل مسئله ۲
تفکر (۲) تصمیم‌گیری ۲
انگیزه و نگرش ۱
روانشناسی سلامت ۱


در ادامه بخوانید:

فرمول محاسبه درصد تست با نمره منفی


ضرایب دروس کنکور انسانی 1403

در این قسمت ضرایب دروس کنکور انسانی ۱۴۰۳ را شرح داده ایم با توجه هب این ضرایب می توانید برنامه ریزی مطالعاتی درستی انجام دهید.

ضریب دروس تخصصی کنکور سراسری انسانی 1403

نام درس ضرایب
ریاضی 6
اقتصاد 2
ادبیات اختصاصی 8
عربی اختصاصی 5
تاریخ و جغرافیا 5
علوم اجتماعی 5
فلسفه و منطق 5
روان شناسی 2

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور منابع دروس کنکور انسانی اردیبهشت ۱۴۰۳ 1

مشاوره تلفنی معرفی بهترین منابع کنکور انسانی

در این مقاله منابع دروس تخصصی کنکور انسانی اردیبهشت ۱۴۰۳ را در قالب جدول به تفیک شرح داده ایم. اگر برای پیدا کردن بهترین منابع دروس تخصصی کنکور علوم انسانی نیاز به مشاوره دارید می توانید هر روز حتی در ایام تعطیل از ساعت 8 صبح تا 12 شب با شماره تلفن های ده رقمی مندرج در همین صفحه تماس حاصل کنید تا مشاوران سامانه در شناخت بهترین منابع تخصصی کنکور انسانی شما را راهنمایی کنند.

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه بهترین منابع تست زنی کنکور برای کسب رتبه برتر

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی