• ساعت ۷ تا7:25 درس ارتباط موثر اصول و فنون مذاکره پایه ۱۰ زمینه خدمات شاخه فنی حرفه ای و کار و دانش
  • ساعت 7:25 تا 7:50 درس کنترل فرایندهای شیمیایی پایه ۱۱ رشته صنایع شیمیایی شاخه فنی حرفه‌ای
  • ساعت 7:50 تا 8:10 درس مبلمان کودک و نوجوان پایه ۱۰ رشته چوب و مبلمان شاخه فنی حرفه ای
  • ساعت 8:10 تا 8:30 درس حسابداری مقدماتی پایه ۱۰ رشته حسابداری شاخه کار و دانش
  • ساعت 8:35 تا 9 درس طراحی وب پایه ۱۱ تولید کننده و توسعه دهنده پایگاه اینترنتی شاخه کار و دانش
  • ساعت ۹ تا ۹:۳۰ درس متره و برآورد پودمان ۵ پایه ۱۲ رشته نقشه کشی معماری شاخه فنی حرفه ای
  • ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰ درس عربی زبان قرآن ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی
  • ساعت ۱۰ تا دهه ۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی
  • ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ عربی زبان قران ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی