• ساعت ۷ تا ۷:۲۵ کارگاه گرافیک پایه ۱۰ و ۱۱ رشته گرافیک شاخه فنی و حرفه‌ای
  • ساعت ۷:۲۵ ۷:۵۰ استاندارد کاربر کپچرینگ پایه ۱۲ رشته تولید محتوای الکترونیکی. شاخه کاردانش
  • از ساعت ۷:۵۰ تا ۸:۱۵  استاندارد روتوش و ترمیم عکس رایانه‌ای پایه ۱۲ رشته عکاسی دیجیتال شاخه کاردانش
  • از ساعت ۸:۱۵ تا ۸:۴۰ استاندارد کاربر نرم افزار رایانه پایه ۱۰ رشته های کامپیوتر شاخه کاردانش
  • از ساعت ۸:۴۰ تا ۹:۵ درس عربی ۲ پایه یازدهم مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
  • از ساعت ۹:۵ تا ۹:۳۰ دانش فنی پایه سبک شناسی پایه ۱۰ رشته طراحی و دوخت شاخه فنی و حرفه ای
  • از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰:۰۰ درس ریاضی و آمار ۲ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی
  • از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۰:۳۰ درس جغرافیا پایه 3 رشته ادبیات و علوم انسانی
  • از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس ریاضی و آمار ۳ پایه دوازدهم. رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی