• ساعت ۷ تا ۷:۲۵ مراقبت های بهداشتی و درمانی در خانواده -پایه ۱۲- رشته مدیریت خانواده -شاخه کاردانش
  • ساعت ۷:۲۵ تا ۷:۵۵ توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوا -پایه ۱۲- رشته رایانه -شاخه کاردانش
  • ساعت ۷:۵۵ تا ۸:۱۵ آزمون های ورزشی -پایه ۱۲- رشته تربیت بدنی-شاخه فنی و حرفه ای
  • ساعت ۸:۱۵ تا ۸:۵۰ استاندارد نقشه کشی و معماری -پایه ۱۱ و ۱۲- ترسیم پلان – شاخه
  • ساعت ۸:۵۰ تا ۹:۳۰ برنامه نویس تراش CNC – پایه ۱۲- رشته ماشین ابزار -شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش
  • ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰ عربی -پایه ۱۱ مشترک تمام زمینه ها.

برای مشاهده نحوه برگزاری امتحانات متوسطه کلیک کنید.

برای مشاهده نحوه برگزاری امتحانات هنرستان و نمونه دولتی