کد خبر : 4172
- بازدید

برنامه درسی 3 اردیبهشت 99؛

جدول پخش برنامه درسی چهارشنبه ٣ اردیبهشت ۹۹ چهارشنبه شبکه آموزش و 4 سیما


جهت مشاوره در زمینه جدول پخش برنامه درسی چهارشنبه ٣ اردیبهشت ۹۹ چهارشنبه شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه درسی چهارشنبه 3 اردیبهشت 99 از شبکه آموزش و 4 سیما به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی ٣ اردیبهشت 99 را از شبکه آموزش و چهار سیما نشان می دهد.

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 3 اردیبهشت 99 شبکه آموزش و 4 سیما

توجه:

جدول پخش مدرسه تلویزیونی اردیبهشت ۹۹ برای برنامه شبکه آموزش و 4 سیما

هر روز در سایت خبری نو اعلام میشود.


جدول پخش برنامه درسی چهارشنبه ٣ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه ٣ اردیبهشت 99 شبکه آموزش و 4 سیما در سایت خبری نو اطلاع رسانی می شود. دانش آموزان در سراسر کشور با توجه به جدول پخش مدرسه تلویزیونی ٣ اردیبهشت ۹۹شبکه آموزش و 4 سیما در روز چهارشنبه ٣ اردیبهشت 99 میتوانند برنامه درسی شبکه آموزش را مشاهده کنند.

برنامه درسی مقاطع تحصیلی به صورت زنده مطابق با جدول پخش برنامه درسی تلویزیونی در شبکه آموزش 7 و شبکه 4 پخش می شود. جدول پخش شبکه آموزش چهارشنبه اردیبهشت و شبکه 4 سیما هر روز در سایت خبری نو در اختیار دانش آموزان کشور در تمام مقاطع قرار داده می شود.

 • جدول پخش مدرسه تلویزیونی ٣ اردیبهشت ۹۹
 • برنامه شبکه آموزش
 • جدول پخش شبکه آموزش فردا

جدول پخش برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش (شبکه 7) دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم برای روز چهارشنبه ٣ اردیبهشت ۹۹ و شبکه ۴ سیما اعلام شده است.

برای ثبت نام سایت مجازی کلیک کنید:

ثبت نام سایت مجازی

مشاهده جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی چهارشنبه ٣ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش و شبکه 4 سیما

برای مشاهده جدول پخش برنامه درسی تلویزیونی چهارشنبه 3 اردیبهشت 99 از شبکه آموزش دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم کلیک کنید:

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 24 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما
برای مشاهده جدول پخش برنامه درسی شبکه 4 دروس متوسطه دوم نظری ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و دروس رشته‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش چهارشنبه ٣ اردیبهشت ۹۹ کلیک کنید:
جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 21 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما برای روز چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه اعلام شده است. برای مشاهده روی لینک های بالا کلیک کنید. برای اطلاع از اخبار مربوط به ساعت پخش شبکه آموزش 7 و شبکه 4سیما می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

تماس از تلفن ثابت تهران و بدون شماره گیری کد با شماره 9092301612

اگر از مشاهده برنامه های درسی شبکه 7 و شبکه 4 و 2 جامانده اید می توانید برای دریافت فیلم های آموزشی شبکه آموزش ، شبکه چهار و شبکه دو تماس بگیرید.


جدول پخش برنامه درسی 3 اردیبهشت 99 شبکه آموزش فردا چهارشنبه

پایه چهارشنبه سوم اردیبهشت 99
متوسطه اول: متوسطه اول- برنامه درسی 3 اردیبهشت:

 • ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ _ درس ریاضی پایه ٩
 • ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ _ درس ادبیات فارسی پایه ۸
 • ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ _ درس زبان انگلیسی پایه ٧
 • ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ _ ریاضی پایه ٨

متوسطه دوم: متوسطه دوم- برنامه درسی 3 اردیبهشت:

 • ساعت١۴:٣٠درس شیمی١ پایه١٠ رشته ریاضی و تجربی
 • ساعت١۵ درس آمادگی دفاعی پایه١٠ تمام رشته ها
 • ساعت۱۵:٣٠ درس زبان انگلیسی٢ پایه ١١ تمام رشته ها
 • ساعت۱۶ درس فارسی٢ پایه١١ تمام رشته ها
 • ساعت۱۶:٣٠ درس زبان انگلیسی ٣ پایه١٢ تمام رشته ها
 • ساعت ١٧ درس فیزیک۱ پایه١٠ رشته ریاضی
 • ساعت ٢٢ درس ریاضی٣ پایه ١٢ تجربی
 • ساعت ٢٢:٣٠ درس مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه ١٢
دوره ابتدایی: دوره ابتدایی- برنامه درسی 3 اردیبهشت:

 • ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول
 • از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه 2
 • از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش پایه 3
 • ازساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه 4
 • از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه5
 • از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه6

جدول پخش شبکه چهار سیما در روز چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه ۹۹

دروس رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی وفنی حرفه ای وکاردانش:

برنامه درسی 3 اردیبهشت
رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی:

 • ساعت۸تا۸:٣٠درس تاریخ ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی
 • ساعت۸:٣٠ تا٩ درس عربی زبان قرآن ٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی
 • ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس فلسفه٢ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • ساعت٩:٣٠تا١٠درس اقتصاد پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ١٠ تا۱٠:٢۵ درس عربی،زبان قرآن٣ پایه ١٢رشته ادبیات و علوم انسانی

رشته های فنی حرفه ای وکاردانش:

 • ١٠:٢۵ تا ۱٠:۴۵ عربی١ / پایه ١٠/قواعد درس٣و ۴ /درس مشترک رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش
 • ۴۵: ١٠ تا١١:١٠ درس فیزیک / پایه ١٠ و ١١ /دما، گرما و انبساط / رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش
 • ١٠: ١١تا ١١:٣۵ درس کارگاه رله های قابل برنامه ریزی / پایه١٢ /رشته الکتروتکنیک شاخه فنی حرفه ای
 • ٣۵: ١١ تا ١٢ درس مدیریت تولید پایه١١ / شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

 


برای مشاهده اخبار مدارس کلیک کنید.

اپلیکیشن آموزیتو – فیلم دروس مدرسه

دانش آموزان دوره ابتدایی، متوسطه اول و دوم می توانند برای مشاهده فیلم های آموزشی مدرسه از اپلیکیشن آموزیتو استفاده نمایند. با نصب رایگان این اپلیکیشن، به سادگی کامل ترین مجموعه فیلم های آموزشی تمام مقاطع تحصیلی را در اختیار خواهید داشت. تمام فیلم های آموزشی دروس مدرسه ، نمونه سوالات، تست و … در اختیار دانش آموزان ابتدایی ، متوسطه اول و دوم قرار داده شده است. برای نصب روی دکمه آبی زیر کلیک کنید:

دانلود رایگان اپلیکیشن آموزیتو


برای اطلاع از برنامه مدرسه تلویزیونی روزانه شبکه 7 و 4 در کانال تلگرام اخبار مدارس عضو شوید:

https://t.me/madrese_news

منابع :

کانال تلگرام مدارس


جهت مشاوره در زمینه جدول پخش برنامه درسی چهارشنبه ٣ اردیبهشت ۹۹ چهارشنبه شبکه آموزش و 4 سیما
خرید بسته
پیام رسان های خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 3670
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی: 15 − 8 =

نصب اپ دانش آموزی
اینستاگرام