کد خبر : 3981
- بازدید

جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه 1 اردیبهشت 99 شبکه آموزش و 4 سیما؛

جدول پخش برنامه درسی دوشنبه ١ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما


جهت مشاوره در زمینه جدول پخش برنامه درسی دوشنبه ١ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه 1 اردیبهشت 99 شبکه آموزش و 4 سیما به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ١ اردیبهشت 99 از شبکه آموزش و چهار سیما را نشان می دهد.

جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه 1 اردیبهشت 99 شبکه آموزش و 4 سیما

توجه:

جدول پخش مدرسه تلویزیونی اردیبهشت ۹۹ برای برنامه شبکه آموزش و 4 سیما

هر روز در سایت خبری نو اعلام میشود.


جدول پخش برنامه درسی دوشنبه ١ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه ١ اردیبهشت 99 شبکه آموزش و 4 سیما در سایت خبری نو اطلاع رسانی می شود. دانش آموزان در سراسر کشور با توجه به جدول پخش مدرسه تلویزیونی ١ اردیبهشت ۹۹شبکه آموزش و 4 سیما در روز دوشنبه ١ اردیبهشت 99 میتوانند برنامه درسی شبکه آموزش را مشاهده کنند.

برنامه درسی مقاطع تحصیلی به صورت زنده مطابق با جدول پخش برنامه درسی تلویزیونی در شبکه آموزش 7 و شبکه 4 پخش می شود. جدول پخش شبکه آموزش دوشنبه اردیبهشت و شبکه 4 سیما هر روز در سایت خبری نو در اختیار دانش آموزان کشور در تمام مقاطع قرار داده می شود.

 • جدول پخش مدرسه تلویزیونی ١ اردیبهشت ۹۹
 • برنامه شبکه آموزش
 • جدول پخش شبکه آموزش فردا

جدول پخش برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش (شبکه 7) دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم برای روز دوشنبه ١ اردیبهشت ۹۹ و شبکه ۴ سیما  اعلام شده است.

برای ثبت نام سایت مجازی کلیک کنید:

ثبت نام سایت مجازی

مشاهده جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی دوشنبه ١ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش و شبکه 4 سیما 

برای مشاهده جدول پخش برنامه درسی تلویزیونی روز دوشنبه 1 اردیبهشت 99 از شبکه آموزش دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم کلیک کنید:

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 24 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما
برای مشاهده جدول پخش برنامه درسی شبکه 4 دروس متوسطه دوم نظری ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و دروس رشته‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش دوشنبه ١ اردیبهشت ۹۹ کلیک کنید:
جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 21 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما برای روز دوشنبه ١ اردیبهشت ماه اعلام شده است. برای مشاهده روی لینک های بالا کلیک کنید. برای اطلاع از اخبار مربوط به ساعت پخش شبکه آموزش 7 و شبکه 4سیما می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

تماس از تلفن ثابت تهران و بدون شماره گیری کد با شماره 9092301612

اگر از مشاهده برنامه های درسی شبکه 7 و شبکه 4 و 2 جامانده اید می توانید برای دریافت فیلم های آموزشی شبکه آموزش ، شبکه چهار و شبکه دو تماس بگیرید.

ا

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش فردا دوشنبه 1 اردیبهشت 99

پایه یکشنبه دوشنبه
متوسطه اول:
 • ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس آمادگی دفاعی پایه ٩
 • ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس کاروفناوری پایه۸
 • ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵درس زبان انگلیسی پایه ٧
 • ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ کاروفناوری پایه ٧
 • ساعت ٧:۴۵ تا ٨ درس تربیت بدنی دوره متوسطه
 • ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس کاروفناوری پایه ٩
 • ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ریاضی پایه ۸
 • ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس ادبیات فارسی پایه ٧
 • ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ علوم تجربی پایه ٩
متوسطه دوم:
 • ساعت١۴:٣٠درس فیزیک ١ پایه١۰ رشته علوم تجربی
 • ساعت ١۵ درس فارسی ١ پایه۱٠ تمام رشته ها
 • ساعت۱۵:٣٠ درس زمین شناسی پایه ١۱ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
 • ساعت۱۶ درس تاریخ معاصر پایه ۱١رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
 • ساعت۱۶:٣٠ درس شیمی ٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
 • ساعت ١٧ درس سلامت و بهداشت پایه١٢ تمام رشته ها
 • ساعت ٢٢ درس زبان انگلیسی٢ پایه١١ تمام رشته ها
 • ساعت ٢٢:٣٠ درس حسابان٢ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک
 • ساعت ١۴:٣٠ درس عربی زبان قرآن٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
 • ساعت ١۵ درس عربی زبان قرآن٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
 • ساعت ۱۵:٣٠ درس زیست شناسی ١ پایه ١٠ رشته علوم تجربی
 • ساعت ۱۶ درس جغرافیای ایران پایه ۱٠ تمام رشته‌ها
 • ساعت ۱۶:٣٠ درس هندسه٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک
 • ساعت ١٧ درس هویت اجتماعی پایه١٢ تمام رشته‌ها
 • ساعت ٢٢ درس زیست شناسی٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی
 • ساعت ۲۲:۳۰ درس هندسه٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک
دوره ابتدایی:
 • ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش
 • ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول
 • از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم
 • از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس علوم تجربی و تفکر پایه سوم
 • ازساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم
 • از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی و‌نگارش پایه پنجم
 • از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس علوم تجربی و تفکر پایه
 • ازساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس علوم تجربی و تفکر پایه اول
 • از ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه دوم
 • از ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم
 • ازساعت١٢تا ۱۲:۳۰ درس فارسی و نگارش پایه چهارم
 • از ساعت ۱۲:۳۰ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم
 • از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس بازی و ریاضی پایه ششم

جدول پخش شبکه چهار سیما در روز دوشنبه 1 اردیبهشت ماه ۹۹

دروس رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی وفنی حرفه ای وکاردانش:

شنبه دوشنبه
رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

 • ساعت ۸تا۸:٣٠درس عربی،زبان قرآن١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی
 • ساعت۸:٣٠ تا ٩ درس منطق پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس عربی،زبان قرآن٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی
 • ساعت٩:٣٠تا١٠درس عربی، زبان قرآن ٢ پایه ١١ رشته علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ١٠ تا۱٠:٣٠ درس جغرافیا٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی
 • ١٠:٣٠ تا ۱٠:۵٠ دانش فنی تخصصی/ درس خواص هندسی سطوح/ پایه ۱۲ رشته ساختمان شاخه فنی حرفه ای
 • ۵٠ : ١٠ تا ۱١:١٠ رنگ کاری چوب و مبلمان/ پایه ۱۱و۱۲ رشته صنایع چوب/ شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش
 • ١٠: ١١تا ١١:٣۵ تاریخ هنر جهان -درس رنسانس -پایه ۱۲ رشته گرافیک / شاخه فنی حرفه ای
 • ۱١:٣۵ تا ١٢ نقشه کشی فنی رایانه ای /درس مشترک پایه ۱۰ رشته های زمینه صنعت/ شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش
رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

 • ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس اصول عقاید ٣ پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ۸:٣٠ تا ٩ درس علوم و فنون ادبی٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ٩ تا ۹:۳۰ درس ریاضی و آمار١ پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ۹:۳۰ تا١٠درس علوم و فنون ادبی ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ١٠ تا ۱٠:٣٠ درس ریاضی و آمار٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱٠:۵۵ مدیریت تولید – پایه ۱١- مدیریت کیفیت -درس مشترک رشته‌های شاخه فنی حرفه‌ای و کاردانش
 • ساعت ۵۵: ١٠ تا ۱۱:۲۰ عربی٢ -پایه١١ – شاخه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش
 • ساعت ٢٠: ١١تا ١١:۴٠ ریاضی ١ پایه١٠ – حل تمرین پودمان ۴ – درس مشترک رشته‌های شاخه فنی حرفه‌ای و کاردانش
 • ساعت ۴٠: ١١ تا ١٢ طراحی و زبان بصری پایه١٠- مفهوم و فیزیک رنگ – شاخه فنی حرفه‌ای


برای مشاهده اخبار تعطیلی مدارس کلیک کنید.

اپلیکیشن آموزیتو – فیلم دروس مدرسه

دانش آموزان دوره ابتدایی، متوسطه اول و دوم می توانند برای مشاهده فیلم های آموزشی مدرسه از اپلیکیشن آموزیتو استفاده نمایند. با نصب رایگان این اپلیکیشن، به سادگی کامل ترین مجموعه فیلم های آموزشی تمام مقاطع تحصیلی را در اختیار خواهید داشت. تمام فیلم های آموزشی دروس مدرسه ، نمونه سوالات، تست و … در اختیار دانش آموزان ابتدایی ، متوسطه اول و دوم قرار داده شده است. برای نصب روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود رایگان اپلیکیشن آموزیتو


برای اطلاع از برنامه مدرسه تلویزیونی روزانه شبکه 7 و 4 در کانال تلگرام اخبار مدارس عضو شوید:

https://t.me/madrese_news

منابع :

جهت مشاوره در زمینه جدول پخش برنامه درسی دوشنبه ١ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما
خرید بسته
پیام رسان های خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 3810
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی: 34 − = 30

نصب اپ دانش آموزی