جهت مشاوره در زمینه قبولی در آزمون وکالت قوه قضائیه

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 41325

سوالات و پاسخنامه آزمون وکالت قوه قضائیه 1400

ثبت نام آزمون داوری و میانجی گری قوه قضائیه ۱۴۰۰

در این مقاله سوالات آزمون وکالت قوه قضائیه را به همراه پاسخنامه و کلید آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه 1400 در اختیار داوطلبان عزیز قرار داده ایم. کلید آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه 1400 به همراه پاسخنامه در همین صفحه منتشر شد:

پاسخنامه سوالات آزمون وکالت قوه قضائیه 1400

پاسخنامه سوالات آزمون وکالت قوه قضائیه (کلید آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال 1400) از سوی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه منتشر شد.

کلید آزمون وکالت 1400


سوالات آزمون وکالت دادگستری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه سال 1400

سوالات درس حقوق مدنی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه 1400

۱- اگر عابری در عبور از عرض خیابان ، مرتکب بی مبالاتی شود و در نتیجه ، راننده خودرو نتواند خودرو را کنترل کند و با عابر پیاده برخورد نماید و به عابر آسیب بدنی وارد شود ، مسئولیت جبران این آسیب بدنی طبق قوانین فعلی ، بر عهده چه کسی است ؟

۱ ) عابر و بیمه گر ، متساویاً

۲ ) بیمه گر و عابر ، به نسبت درجه تأثیر

۳ ) عابر

۴ ) بیمه گر

۲- دادگاه در کدام صورت ، درخواست زوجه برای طلاق را اجابت می کند ؟

۱ ) اگر زن از مطالبات مالی خود بگذرد یا درباره این مطالبات مالی ، ترتیبی بین زوجین مقرر شود یا درصورت اثبات اعسار مرد

۲ ) اگر زن از مطالبات مالی خود بگذرد یا درباره این مطالبات مالی ، ترتیبی بین زوجین مقرر شود یا درصورت احراز شرایط وکالت در طلاق

۳ ) احراز شرایط وکالت در طلاق

۴ ) اگر زن از مطالبات مالی خود بگذرد یا درباره این مطالبات مالی ، ترتیبی بین زوجین مقرر شود .

۳- یک شرکت ( کارفرما ) انجام پروژه ای را به یک شرکت پیمانکاری واگذار می کند . کارگر شرکت پیمانکاری ، در حین کار ، به شخص ثالث خسارتی وارد می کند . اصولاً آن شخص ثالث ، برای مطالبه خسارت وارده ، به چه شخصی و چگونه می تواند رجوع کند ؟

۱ ) شرکت پیمانکاری ، بدون نیاز به اثبات تقصیر

۲ ) شرکت پیمانکاری ، با نیاز به اثبات تقصیر

۳ ) شرکت کارفرما ، بدون نیاز به اثبات تقصیر و شرکت پیمانکاری ، با نیاز به اثبات تقصیر

۴ ) شرکت کارفرما یا شرکت پیمانکاری ، بدون نیاز به اثبات تقصیر

۴- زن و مرد ، ازدواج موقت ده ساله کرده اند . زمینی به عنوان مهریه درج شده است که متعلق به پدر زوج است. پدر زوج عقدنامه را امضا نکرده و بعداً این مهریه را رد می کند . تکلیف مهریه و ازدواج چیست ؟

۱ ) ازدواج باطل است و زن درصورت نزدیکی ، مستحق مهرالمثل است .

۲ ) ازدواج صحیح است و زن درصورت نزدیکی ، مستحق مهرالمثل است .

۳ ) ازدواج باطل است و زن ، مستحق چیزی نیست .

۴ ) ازدواج صحیح است و زن ، مستحق قیمت آن زمین است .

۵- هیئت مدیره آپارتمانی ، اظهارنامه ای جهت مطالبه هزینه های مشترک برای مالک یک واحد ارسال کرده اند ، ولی با سپری شدن مدت یک ماه از ابلاغ ، وی همچنان از پرداخت امتناع کرده است ، تکلیف چیست ؟

۱ ) هیئت مدیره ، به تنهایی حق اقدام از طریق مراجع قانونی را ندارد و باید مالکین واحدهای آپارتمانی اقدام کنند .

۲ ) قطع خدمات مشترک ، درخواست صدور اجرائیه ثبتی یا طرح دعوی در مراجع قضائی توسط هیئت مدیره

۳ ) قطع خدمات مشترک یا درخواست صدور اجرائیه قضایی برای وصول مبلغ توسط هیئت مدیره

۴ ) درخواست صدور اجرائیه ثبتی یا درخواست صدور اجرائیه قضائی برای وصول مبلغ توسط هیئت مدیره

۶- متوفی دارای پدر، مادر، یک فرزند پسر، یک فرزند دختر، زوجه، برادر امّی و ۲ خواهر ابوینی است. سهم پدر و مادر به چه میزان است؟

۱) مادر  و پدر به قرابت می‌برد.

۲) مادر و پدر هریک  می‌برند و زیاده، فقط به پدر می‌رسد.

۳) مادر و پدر، هریک  می‌برند.

۴) مادر  و پدر به قرابت می‌برد.

۷- اگر آپارتمانی به شرط داشتن ۱۰۰ مترمربع، پیش خرید شود و بعد از تکمیل معلوم شود که مساحت آن ۱۰۳ متر بوده است، تکلیف چیست؟

۱) فروشنده می‌تواند به استناد خیار تخلف از شرط صفت، معامله را فسخ کند.

۲) هیچ یک از طرفین، حق فسخ ندارند.

۳) در صورت عدم فسخ قرارداد توسط فروشنده یا خریدار، خریدار باید مابه‌التفاوت را بپردازد.

۴) هریک از طرفین می‌توانند به استناد خیار تخلف از شرط، معامله را فسخ کنند.

۸- در گواهی حصر وراثت، نام یک فرزند پسر و یک فرزند دختر به‌عنوان وراث متوفی درج شده است. این دو به استناد این گواهی حصر وراثت، طلب ۳۰ میلیون تومانی مورث را از «الف» وصول می‌کنند. بعد از مدتی ثابت می‌شود که متوفی، فرزند پسر دیگری نیز داشته است و گواهی حصر وراثت صحیح صادر می‌شود. آن فرزند پسر برای وصول سهم خود از طلب مزبور، به چه اشخاصی می‌تواند رجوع کند؟

۱) به دو فرزند متوفی، متضامناً                                      ۲) به «الف»

۳) به «الف» و دو فرزند متوفی، متضامناً                       ۴) به دو فرزند متوفی، به نسبت سهم‌الارث

۹- در سال ۱۳۹۹، مغازه‌ای با پرداخت حق سرقفلی اجاره شده است. در صورت انقضای مدت اجاره، تکلیف چیست؟

۱) موجر می‌تواند با پرداخت سرقفلی به نرخ روز، تخلیه مستأجر را بخواهد.

۲) موجر می‌تواند با پرداخت سرقفلی قراردادی، تخلیه مستأجر را بخواهد.

۳) موجر نمی‌تواند تخلیه مستأجر را بخواهد، ولی می‌تواند هر سه سال یک بار، تعدیل مال‌الاجاره را بخواهد.

۴) موجر نمی‌تواند تخلیه مستأجر را بخواهد و با همان مال‌الاجاره، اجاره تمدید می‌شود.

۱۰- اگر شخصی، عیوب حیوانی را پنهان کند و حیوان بیمار را به این ترتیب، به طرف مقابل با درج شرط تبرّی از عیوب بفروشد، تکلیف معامله چیست؟

۱) شرط تبری از عیوب، مسقط کلیه خیارات، غیر از خیار تدلیس است.

۲) شرط تبری از عیوب، مسقط خیار عیب است، اما حق دریافت خسارت باقی است.

۳) شرط تبری از عیوب، مسقط خیار حیوان نیست.

۴) شرط تبری از عیوب، مسقط خیار عیب نیست.

۱۱- در قرارداد فی‌مابین دو شخص، تعهدی به نفع ثالث درج شده است. بعد از انجام تعهد، عقد اصلی فسخ می‌شود. تکلیف عملی که مشروط علیه به سود ثالث انجام داده است، چیست؟

۱) او می‌تواند از مشروط له، اجرت‌المثل بگیرد.

۲) او می‌تواند از مشروط له و ثالث، به نحو تضامنی، مطالبه اجرت‌المثل نماید.

۳) او می‌تواند از ثالث، اجرت‌المثل بگیرد.

۴) او حقی برای مطالبه هیچ مبلغی ندارد.

۱۲- اگر وکیل با برخورداری از حق توکیل و در راستای آن، وکیلی برای خود برگزیند، کدام مورد صحیح است؟

۱) وکیل دوم باید به نحو بالاجتماع با وکیل اول اقدام کند.

۲) در صورت فوت وکیل اول، سمت وکیل دوم زایل می‌شود.

۳) تا بقای وکالت وکیل اول، وکیل دوم قابل عزل نیست.

۴) با توکیل به وکیل دوم، سمت وکیل اول زایل می‌شود.

۱۳- در قراردادی که موضوع آن کلى فی الذمّه است، شرط صفت نسبت به کلى فی الذمّه درج شده است. در صورتی که کالایی فاقد اوصاف مقرر داده شود، تکلیف چیست؟

۱) الزام مشروط علیه یا فسخ

۲) الزام مشروط علیه و در صورت عدم امکان الزام، فسخ

۳) فسخ یا دریافت ارش

۴) فقط الزام مشروط علیه

۱۴- شخصی که اموال او کفاف دیونش را نمی‌دهد، به قصد حمایت از فقرای شهر، پاساژی را وقف می‌کند تا از محل منافع آن، به فقرا کمک شود. او پس از مدتی، دچار فقر می‌شود. وضعیت این وقف، چگونه است؟

۱) غیرنافذ است و در صورت تنفیذ دیان، خود او نمی‌تواند از منافع مال استفاده کند.

۲) غیرنافذ است و در صورت تنفیذ دیان، خود او می‌تواند از منافع مال استفاده کند.

۳) صحیح است و خود او می‌تواند از منافع مال استفاده کند.

۴) صحیح است و خود او نمی‌تواند از منافع مال استفاده کند.

۱۵- در قراردادی شرط شده است که در صورت عهدشکنی «الف» در تأدیه وجوه قراردادی، او باید روزانه حداقل یک میلیون تومان بابت خسارات وارده به طرف دیگر بپردازد. در صورت عهدشکنی «الف»، تکلیف چیست؟

۱) حاکم نمی‌تواند او را به کمتر یا بیشتر از این مبلغ محکوم کند.

۲) حاکم نمی‌تواند او را به کمتر یا بیشتر از این مبلغ محکوم کند، مگر آنکه مبلغ ناعادلانه باشد.

۳) با توجه به ربوی بودن شرط، باطل است.

۴) حاکم نمی‌تواند او را به کمتر از این مبلغ محکوم کند.

۱۶- یک شخص مسیحی، برای اداره امور فرزند صغیرش وصیت می‌کند. وصی از هم کیشان مسیحی اوست. اگر موصی مسلمان شود، وضعیت وصیت چگونه است؟

۱) وصیت باقی می‌ماند، اما حاکم باید به وصی ضمّ امین نماید.

۲) وصیت زایل می‌شود، اما ممکن است موصی مجدداً وصایت آن شخص را ابقا کند.

۳) وصیت زایل می‌شود.

۴) وصیت به قوت خود باقی می‌ماند.

۱۷- آیا شخصی که مالی را عاریه گرفته است، می‌تواند آن را به شخص دیگر عاریه دهد؟

۱) خیر و دادن حق انتفاع هم ممکن نیست.                             ۲) خیر، اما می‌تواند به دیگران حق انتفاع دهد.

۳) بلی، مگر شرط خلاف شده باشد.                                            ۴) بلی و شرط خلاف آن، باطل است.

۱۸- فردی در اثر اکراه یکی از اموالش، انگشتری را که مورد استفاده اوست، می‌فروشد. او قبل از تنفیذ یا رد، فوت می‌کند. او دارای زوجه، یک دختر ۳۰ ساله و یک پسر ۲۰ ساله است. وضعیت معامله، چگونه است؟

۱) نفوذ قرارداد، منوط به تنفیذ فرزند پسر است.

۲) نفوذ قرارداد، منوط به تنفیذ تمام وراث است.

۳) نفوذ قرارداد، منوط به تنفیذ فرزند پسر و دختر است و زوجه حق تنفیذ ندارد.

۴) هریک از وراث، به نسبت سهم‌الارث خود، حق تنفیذ، یا رد دارد.

۱۹- شخص خریدار بعد از فسخ معامله و ارسال اظهارنامه فسخ، همچنان به تصرفات خود در مال مورد معامله ادامه می‌دهد. این اقدام او، چه وضعیتی دارد؟

۱) عدول از فسخ و موجب ابقای معامله است.

۲) امضا و تأیید عملی معامله است و سبب ابقای معامله خواهد بود.

۳) نوعی عقد جدید است.

۴) تصرفات وی غاصبانه است.

۲۰- بنابر عمومات قانون مدنی، مستأجر می‌تواند کدام اقدام زیر را انجام دهد؟

۱) می‌تواند رابطه استیجاری را به مستأجر دیگر واگذار کند و شرط خلاف، امکان‌پذیر نیست.

۲) نمی‌تواند رابطه استیجاری را به مستأجر دیگر واگذار کند، مگر با اذن موجر

۳) نمی‌تواند رابطه استیجاری را به مستأجر دیگر واگذار کند، مگر آنکه از دادگاه چنین تجویزی را دریافت نماید.

۴) می‌تواند رابطه استیجاری را به مستأجر دیگر واگذار کند، مگر آنکه در اجاره شرط خلاف شده باشد.

سوالات درس آیین دادرسی مدنی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه 1400

۲۱- در دعوای مالکیت زمینی بین آقایان احمدی و عبادی، حکم به نفع عبادی از شعبه ۵ دادگاه عمومی برازجان صادر شده است. احمدی تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه ۲ تجدیدنظر استان بوشهر، به دلیل آنکه حکم مستند به اقرار احمدی بوده، قرار عدم استماع صادر کرده است. اگر شخص ثالثی مدعی مالکیت زمین باشد، چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

۱) دادخواست اعتراض ثالث خود را به شعبه ۵ عمومی تقدیم کند تا در شعبه ۲ تجدیدنظر رسیدگی شود.

۲) دادخواست اعتراض ثالث خود را به شعبه ۲ تجدیدنظر تقدیم کند تا در شعبه ۵ عمومی رسیدگی شود.

۳) دادخواست اعتراض ثالث خود را به شعبه ۵ عمومی تقدیم کند تا در همان شعبه رسیدگی شود.

۴) دادخواست اعتراض ثالث خود را به شعبه ۲ تجدیدنظر تقدیم کند تا در همان شعبه رسیدگی شود.

۲۲- در دعوای آقای سجادی علیه آقای تقوی، علی رغم عدم حضور و عدم دفاع آقای تقوی، حکم بی‌حقی آقای سجادی از دادگاه عمومی صادر شده است. سجادی تجدیدنظرخواهی می‌کند و دادگاه تجدیدنظر با نقض آن حکم، قرار ابطال دادخواست بدوی صادر می‌کند. آقای تقوی در هیچ یک از مراحل دادرسی حضور و دفاع نداشته است. اکنون چه اقدامی از جانب او متصور است؟

۱) می‌تواند در دادگاه عمومی به رأی صادره اعتراض کند.

۲) اعتراضی توسط او قابل تصور نیست. ۳) اگر آن رأی قابل فرجام باشد، فقط می‌تواند فرجام خواهی کند.

۴) می‌تواند در دادگاه تجدیدنظر به رأی صادره اعتراض کند.

۲۳- خواهان دادخواست خود را در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می‌کند. بعد از تعیین وقت در دادگاه و ارسال اخطاریه، معلوم می‌شود آدرسی که در دادخواست از خوانده درج شده است، صحیح نیست. تکلیف چیست؟

۱) مدیر دفتر دادگاه خطاب به خواهان، اخطار رفع نقص صادر می‌کند تا آدرس جدید عرضه کند.

۲) خواهان مکلف است برای امکان‌پذیری ابلاغ الکترونیکی، شماره ملی خوانده را به دفتر دادگاه عرضه کند.

۳) ابلاغ از طریق نشر آگهی به عمل می‌آید.

۴) دادگاه دادخواست را برای تکمیل به دفتر خدمات قضائی الکترونیک اعاده می‌کند.

۲۴- محکومٌ‌علیه رأی داوری قبل از اعتراض به رأی داور، و در مهلت ۲۰ روز از ابلاغ رأی داور، درخواست صدور قرار توقف اجرای رأی داور را طرح کرده است. تکلیف دادگاه چیست؟

١) دادگاه باید با اخذ تأمین از خواهان، این قرار را صادر کند.

۲) صدور این قرار امکان‌پذیر نیست.

۳) صدور این قرار، بستگی به نظر دادگاه دارد و در صورت صدور، ممکن است از خواهان تأمین مناسب اخذ شود.

۴) صدور این قرار، بستگی به نظر دادگاه دارد و در صورت صدور، باید از خواهان تأمین مناسب اخذ شود.

۲۵- در دعوایی که محمدی علیه صادقی طرح کرده است، حکم به محکومیت صادقی صادر شده است. صادقی از این حکم تجدیدنظرخواهی می‌کند. در این مرحله از دادرسی، صدور قرار تأمین خواسته چگونه است؟

۱) هریک از طرفین می‌تواند در جریان رسیدگی، از دادگاه تجدیدنظر، صدور چنین قراری را بخواهند.

۲) صادقی می‌تواند همراه با دادخواست تجدیدنظر یا در جریان رسیدگی به آن، از دادگاه تجدیدنظر، صدور چنین قراری را بخواهد.

۳) صادقی می‌تواند از دادگاه بدوی، صدور چنین قراری را بخواهد.

۴) محمدی می‌تواند در جریان رسیدگی، از دادگاه تجدیدنظر، صدور چنین قراری را بخواهد.

۲۶- دو نفر ملکی را در تصرف داشته‌اند، یکی از ایشان با تعویض قفل‌ها مانع تصرفات دیگری شده است. شخصی که از ملک اخراج شده است، دعوای رفع تصرف عدوانی طرح می‌کند. دادگاه چه رأیی صادر می‌کند؟

۱) دادگاه رأی بر رفع تصرفات خوانده می‌دهد، اما ملک به خواهان تسلیم نمی‌شود.

۲) دادگاه رأی بر رفع تصرفات کلیه متصرفین، تا تعیین تکلیف مالکیت صادر می‌کند.

۳) دادگاه رأی بر رفع تصرفات خوانده و تسلیم ملک به خواهان می‌دهد.

۴) دادگاه رأی بر تسلیم ملک به خواهان با ابقای تصرفات خوانده می‌دهد.

۲۷- مأمور ابلاغ، اخطاریه وقت دادرسی متعلق به خوانده را در آدرسی غیر از آدرس مندرج بر روی آن، به پدر خوانده تحویل داده است. خوانده به دلیل مسافرت نمی‌تواند در جلسه مزبور حاضر شود و از همین رو، با ذکر این دلیل و اعتذار از دادگاه، لایحه‌ای متضمن دفاعیات ماهوی قبل از جلسه در پرونده ثبت می‌کند. تکلیف دادگاه چیست؟

۱) باید جلسه را برگزار کند و در صورت نیاز تجدید کند.

۲) باید جلسه را به دلیل عذر خوانده تجدید کند.

۳) باید جلسه را برگزار کند، اما تجدید جلسه نیز الزامی است.

۴) باید جلسه را به دلیل عدم ابلاغ صحیح به تأخیر اندازد.

۲۸- آقای صابری علیه آقای باقری، دعوای مطالبه وجه طرح کرده و ادعای اعسار از هزینه دادرسی نیز نموده است. در اولین جلسه‌ای که دادگاه برای رسیدگی به اعسار برگزار کرده است، آقای باقری حاضر نشده و لایحه‌ای نیز نداده است و وکیل او نیز حاضر نبوده است. وقت دادرسی نیز به او ابلاغ واقعی نشده است. دادگاه حکم اعسار صابری را صادر می‌کند. باقری چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

۱) ظرف ۲۰ روز از ابلاغ، واخواهی و سپس تجدیدنظرخواهی کند.

۲) ظرف ۲۰ روز از ابلاغ، واخواهی کند و در صورت تأیید حکم، ظرف ۲۰ روز از ابلاغ حکم تأییدی، تجدیدنظرخواهی کند.

۳) ظرف ۲۰ روز از ابلاغ، تجدیدنظرخواهی کند.

۴) ظرف ۲۰ روز از ابلاغ، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی کند.

۲۹- خواهان که هزینه دادرسی دعوای اصلی را نداده است، ادعای اعسار از هزینه دادرسی کرده است. اگر دادگاه بدوی، حکم به قبول اعسار صادر کند، در چه زمانی، وارد رسیدگی به دعوای اصلی می‌شود؟

۱) بعد از قطعیت رأی اعسار، رسیدگی به دعوای اصلی را آغاز می‌کند.

۲) در همان جلسه، رسیدگی به دعوای اصلی را آغاز می‌کند.

۳) در صورت عدم اعتراض خوانده به اعسار خواهان، فوراً رسیدگی به دعوای اصلی را آغاز می‌کند.

۴) پس از ابلاغ دادنامه اعسار به طرفین، رسیدگی به دعوای اصلی را آغاز می‌کند.

۳۰- در مبایعه نامه‌ای درج شده که خریدار باید یک میلیارد به‌عنوان وجوه قراردادی به فروشنده بپردازد و هزینه‌های انتقال نیز بر عهده خریدار است. فروشنده به استناد مبایعه نامه، طرح دعوی می‌کند. خریدار ابتدا نسبت به تحمیل هزینه‌های انتقال به خود، با ذکر دلیل ادعای جعل می‌کند و سپس به دفاع در خصوص پرداخت و تسویه حساب وجوه قراردادی می‌پردازد. تکلیف دادگاه چیست؟

۱) فقط به دفاعیات ناظر به تسویه حساب رسیدگی کند.

۲) فقط به ادعای جعل رسیدگی کند.

۳) ابتدا به ادعای جعل رسیدگی کند و اگر آن ادعا رد شود، به دفاعیات ناظر به تسویه حساب رسیدگی کند.

۴) به ادعای جعل و دفاعیات ناظر به تسویه حساب رسیدگی کند.

۳۱- در دعوایی فی‌مابین آقایان اکبری (خواهان) و عزیزی (خوانده)، آقای عزیزی (خوانده) آقای گودرزی را جلب ثالث می‌نماید. وضعیت طرح دعوای متقابل از سوی گودرزی چگونه است؟

۱) او می‌تواند فقط علیه آقای اکبری، دعوای متقابل مطرح کند.

۲) او می‌تواند علیه آقای اکبری یا آقای عزیزی، دعوای متقابل طرح کند.

٣) او نمی‌تواند دعوای متقابل طرح کند.

۴) او می‌تواند فقط علیه آقای عزیزی، دعوای متقابل طرح کند.

۳۲- شخصی بابت خرید یک سلاح غیرمجاز، وجوهی را به فروشنده داده است، اما فروشنده از تحویل دادن سلاح خودداری می‌کند. خریدار با ارائه قرارداد و اسناد واریزی، دعوای مطالبه وجوه پرداختی علیه فروشنده طرح می‌کند. فروشنده در جلسه دوم دادرسی، به دلیل غیرمجاز بودن سلاح، ایراد عدم مشروعیت دعوی را اظهار می‌کند. دادگاه چه تکلیفی دارد؟

۱) به دلیل طرح ایراد بعد از جلسه اول، دادگاه نباید به آن توجه کند.

۲) این ایراد وارد نیست و دادگاه باید به ماهیت دعوی رسیدگی کند.

۳) به دلیل طرح ایراد بعد از جلسه اول، دادگاه می‌تواند به آن توجه نکند و رسیدگی خود را ادامه دهد.

۴) به دلیل امری بودن ایراد، دادگاه باید به آن توجه کند و قرار رد دعوی را صادر کند.

۳۳- اگر رأی داور اجرا شده باشد و سپس حکم قطعی مبنی بر بطلان رأی داور صادر شود، تکلیف چیست؟

۱) شخصی که حکم علیه او اجرا شده، می‌تواند برای اعاده مراتب اجرا به حالت سابق، طرح دعوی کند.

۲) شخصی که حکم علیه او اجرا شده، باید برای اعاده مراتب اجرا، از دادگاه صادر کننده حکم قطعی بطلان رأی داور، درخواست نماید.

۳) به دستور دادگاه بدوی اجراکننده رأی، مراتب اجرا به حالت سابق اعاده می‌شود.

۴) به دستور دادگاه صادر کننده حکم قطعی بطلان رأی داور، مراتب اجرا به حالت سابق اعاده می‌شود.

۳۴- در دعوایی که از جانب آقای حسینی علیه شهرداری تهران در دیوان عدالت اداری طرح شده است حکمی مبنی بر بی‌حقی حسینی از شعبه ۴ بدوی آن دیوان صادر و در شعبه ۱۰ تجدیدنظر آن دیوان تأیید شده است. اگر آقای عباسی از این حکم متضرر باشد و بخواهد به آن اعتراض کند، باید چه اقدامی انجام دهد؟

۱) اعتراض خود را به طرفیت حسینی و شهرداری تهران، در دادگاه عمومی صالح طرح کند.

۲) اعتراض خود را به طرفیت حسینی و شهرداری تهران، در شعبه ۱۰ تجدیدنظر طرح کند.

۳) اعتراض خود را به طرفیت شهرداری تهران، در شعبه ۴ بدوی طرح کند.

۴) اعتراض خود را به طرفیت حسینی و شهرداری تهران، در شعبه ۴ بدوی طرح کند.

۳۵- مهریه زنی یک زمین ۱۰۰ متری در مشهد و ۵ عدد سکه بهار آزادی است. عقد نکاح در نیشابور منعقد شده و زوجین در حال حاضر، مقیم تربت جام هستند. اگر این زن بخواهد دادخواست مطالبه مهریه بدهد، می‌تواند در دادگاه خانواده کدام شهر طرح دعوی کند؟

۱) باید برای مهریه غیرمنقول، در مشهد و برای مهریه منقول، دعوایی جداگانه در تربت جام یا نیشابور طرح کند.

۲) باید برای مهریه غیرمنقول، در مشهد یا نیشابور و برای مهریه منقول، دعوایی جداگانه در تربت جام یا نیشابور طرح کند.

۳) می‌تواند مهریه منقول و غیرمنقول را به موجب یک دادخواست، در مشهد طرح کند.

۴) می‌تواند مهریه منقول و غیرمنقول را به موجب یک دادخواست، در تربت جام یا نیشابور طرح کند.

۳۶- اگر طرفین با توافق یکدیگر، شورای حل اختلاف شهرستان ابرکوه را برای رسیدگی به دعوای راجع به ملکی در شهرستان اقلید به‌عنوان داور برگزینند، رسیدگی به اعتراض به رأی داور، در صلاحیت کدام مرجع است؟

۱) دادگاه عمومی شهرستان اقلید                                 ۲) قاضی شورای حل اختلاف اقلید

۳) قاضی شورای حل اختلاف ابرکوه                                             ۴) دادگاه عمومی شهرستان ابرکوه

۳۷- در صورت زوال صلاحیت اخلاقی وکیل، تکلیف چیست؟

۱) با احراز موضوع توسط هیئت تعیین صلاحیت، ممکن است پروانه وکالت ابطال شود و این تصمیم در هیئت نظارت، قابل اعتراض است.

۲) با احراز موضوع توسط هیئت نظارت، پروانه ابطال شده یا موقتاً از وکالت محروم می‌شود و این تصمیم در دیوان عدالت اداری، قابل اعتراض است.

۳) با احراز موضوع توسط هیئت نظارت، پروانه ابطال می‌شود و این تصمیم در دیوان عدالت اداری، قابل اعتراض است.

۴) با احراز موضوع توسط هیئت تعیین صلاحیت، ممکن است پروانه وکالت ابطال شود و این تصمیم در دیوان عدالت اداری، قابل اعتراض است.

۳۸- اگر محکومٌ‌علیه دعوای مهریه بخواهد با اثبات اعسار، خود را موقتاً از پرداخت مهریه معاف کند، تکلیف چیست؟

١) او باید دادخواست اعسار طرح کند و اعسار خود را با شهادت شهود اثبات کند.

۲) او باید دادخواست اعسار طرح کند، ولی اثبات تمکن مالی او بر عهده خوانده دعوای اعسار است.

٣) او باید دادخواست اعسار طرح کند و اعسار خود را اثبات کند.

۴) اعسار او مفروض است و لازم نیست دادخواست اعسار طرح کند.

۳۹- کدام مورد در خصوص صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری، صحیح است؟

۱) در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به طرفین ابلاغ می‌شود.

۲) لغو دستور موقت پس از صدور، منوط به درخواست یکی از طرفین است.

۳) در صورتی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به هیئت تخصصی ذیربط ارجاع می‌شود.

۴) امکان درخواست صدور دستور موقت، پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از ختم رسیدگی وجود دارد.

۴۰- کدام مورد زیر، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد؟

۱) رسیدگی به شکایات از تصمیمات مؤسسات وابسته به نهادهای انقلابی

۲) رسیدگی به شکایات مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

۳) رسیدگی به بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه

۴) رسیدگی به شکایات قضات از حیث تضییع حقوق استخدامی

سوالات درس حقوق تجارت آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه 1400

۴۱- آقایان احمدی و عزیزی، مدیران یک شرکت تضامنی هستند. چکی با امضای آقای احمدی از حساب شرکت صادر می‌شود که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت می‌شود. سوء اثر ناشی از عدم پرداخت چک، متوجه چه اشخاصی است؟

۱) شرکت و شرکای آن

۲) شرکت و احمدی

۳) فقط شرکت، مگر آنکه بتوان تقصیر مدیران را اثبات کرد.

۴) شرکت، احمدی و عزیزی

۴۲- آقای صالحی که مدیر یک شرکت مختلط غیر سهامی است، سفته‌ای بابت خرید منزلی برای فرزندش صادر می‌کند. آقای غفاری، مدیر دیگر شرکت که دارای حق امضا است، با درج امضا و مهر شرکت در ظهر سفته، ضمانت آقای صالحی را از جانب شرکت به عمل می‌آورد. چه اشخاصی نسبت به وجه سفته قابل رجوع‌اند؟

۱) فقط آقای صالحی                                                        ۲) شرکت و آقایان صالحی و غفاری

۳) شرکت و آقای صالحی                                                 ۴) آقای صالحی، شرکت و شرکای ضامن

۴۳- مدیر تصفیه یک شرکت سهامی برای پرداخت دیون شرکت، چکی را از حساب شرکت صادر می‌کند. بعداً با مراجعه به بانک به ادعای خیانت در امانت، دستور عدم پرداخت آن چک را صادر می‌کند و از همین رو، چک مزبور برگشت می‌خورد. او با دارنده چک سازش نامه‌ای تنظیم می‌کند، در حالی که مجمع عمومی شرکت او را از سازش منع کرده است. در خصوص این سازش، تکلیف چیست؟

١) صحیح است.

۲) باطل است.

۳) به درخواست هریک از سهامداران، قابل ابطال است.

۴) توسط مجمع عمومی شرکت، قابل ابطال است.

۴۴- تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف، چکی صادر کرده است. بعد از صدور حکم ورشکستگی، وضعیت پرداخت وجه آن چک چگونه است؟

۱) دارنده چک بابت وجه چک و خسارت تا زمان دریافت وجه، مقدم بر غرما است.

۲) دارنده چک بابت وجه چک مقدم بر غرما است، اما بابت خسارت تا تاریخ توقف، داخل غرما می‌شود.

۳) دارنده چک بابت وجه چک و خسارت تا تاریخ توقف، مقدم بر غرما است.

۴) دارنده چک بابت وجه چک و خسارت تا تاریخ توقف، داخل غرما می‌شود.

۴۵- بخش عمده سهام یک شرکت نسبی، متعلق به یک شرکت تضامنی است. شخصی از آن شرکت تضامنی، طلبکار و به شرکت نسبی، بدهکار است. آیا بین این دو دین، تهاتر رخ می‌دهد؟

۱) تهاتر بعد از انحلال شرکت نسبی، قابل استناد است.

۲) تهاتر قابل استناد نیست.

۳) تهاتر قبل از انحلال شرکت تضامنی یا بعد از آن، قابل استناد است.

۴) تهاتر بعد از انحلال شرکت تضامنی، قابل استناد است.

۴۶- یک شرکت با مسئولیت محدود، برای پرداخت دیون خود، سفته‌ای صادر می‌کند. یکی از مدیران نیز به‌عنوان ضامن، آن را امضا کرده است. اگر شرکت ورشکسته شود و مشخص شود که تاریخ صدور سفته، بعد از تاریخ توقف بوده است، دارنده سفته که طلبکار شرکت است، چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

۱) می‌تواند وجه سفته را از شرکت و ضامن مطالبه کند، ولی خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه نیست.

۲) می‌تواند وجه سفته را از شرکت و ضامن مطالبه کند، ولی خسارت تأخیر تأدیه فقط از ضامن قابل مطالبه است.

۳) می‌تواند وجه سفته و خسارت تأخیر تأدیه را از شرکت و ضامن، مطالبه کند.

۴) وجه سفته و خسارت تأخیر تأدیه از هیچ یک از شرکت و ضامن، قابل مطالبه نیست.

۴۷- در معامله بین آقایان علوی و مهدوی که با وساطت دلال منعقد شده است، دلال اجرای تعهدات و مسئولیت‌های علوی را تضمین کرده است. علوی بعد از مدتی، در پرداخت دیون دچار توقف شده است و حکم ورشکستگی او صادر می‌شود. آیا مهدوی برای مطالبه طلب قراردادی و خسارت تأخیر تأدیه می‌تواند به دلال رجوع کند؟

۱) می‌تواند از دلال، کل طلب قراردادی و خسارت قبل از تاریخ توقف را مطالبه کند.

۲) می‌تواند از دلال، کل طلب قراردادی و خسارت قبل و بعد از تاریخ توقف را مطالبه کند.

۳) می‌تواند از دلال، حصه غرمایی را مطالبه کند، نه کل طلب را.

۴) می‌تواند از دلال، طلب قراردادی را مطالبه کند، نه خسارت تأخیر تأدیه را.

۴۸- شخصی از شخص دیگر، ضمانت کرده است. سررسید دین اصلی، 1400/۷/۱ و سررسید تعهد ضامن، 1400/۱۱/۱ است. اگر مضمونّ‌عنه در تاریخ 1400/۶/۲۵ فوت کند، طبق قانون تجارت نسبت به ضامن چه تأثیری دارد؟

۱) تعهد ضامن حال نمی‌شود، اما چون دین اصلی حال شده، می‌تواند مبلغ را به مضمونّ‌له بپردازد.

۲) تأثیری در تعهد ضامن ندارد، زیرا ضمانت تجاری نقل ذمه است و با ضمانت، مدیون اصلی بری شده است.

۳) تعهد ضامن حال می‌شود، زیرا مسئولیت ضامن در حیطه مسئولیت مضمونّ‌عنه است.

۴) تأثیری در تعهد ضامن ندارد، زیرا توافق ضامن و مضمونّ‌له بر سررسید 1400/۱۱/۱ بوده است.

۴۹- مدیر شرکت سهامی بدون تصویب هیئت مدیره و مجمع عمومی، زمین شرکت را به نرخ کارشناسی به خود منتقل کرده و وجه آن را به حساب شرکت واریز کرده است. این معامله چه حکمی دارد؟

۱) تجاری ذاتی و صحیح و غیرقابل ابطال است.        ۲) تجاری تبعی و صحیح و غیرقابل ابطال است.

۳) تجاری نیست و قابل ابطال است.                                             ۴) تجاری تبعی و قابل ابطال است.

۵۰- موضوع شرکت سهامی، واردات پارچه از ترکیه به قصد فروش است. مدیر شرکت، خود نیز به موازات شرکت، شخصاً اقدام به واردات پارچه از ترکیه به قصد فروش می‌کند. معاملات این مدیر، چه آثاری دارد؟

۱) باطل است، ولی اگر محل اصلی کسب درآمد آن مدیر باشد، موجب تاجر شدن آن مدیر است.

۲) صحیح است و اگر محل اصلی کسب درآمد آن مدیر باشد، موجب تاجر شدن آن مدیر است.

۳) باطل است و موجب تاجر شدن آن مدیر نیست.

۴) صحیح است، ولی موجب تاجر شدن آن مدیر نیست.

۵۱- در انتقال سند تجاری توسط وکیل، با کدام حالت زیر مواجه هستیم؟

۱) مالکیت سند منتقل نمی‌شود و وکیل مسئولیتی ندارد.

۲) مالکیت سند منتقل می‌شود و مسئولیت بر عهده وکیل و موکل باقی می‌ماند.

۳) حقوق و تکالیف ناشی از سند، منتقل می‌شود.

۴) مالکیت سند منتقل می‌شود و وکیل مسئولیتی ندارد.

۵۲- چکی در حکومت آخرین مقررات حاکم بر صدور چک صادر شده، اما صدور آن در سامانه صیاد ثبت نشده است. اگر دارنده چک آن را به بانک عرضه کند و معادل نیمی از مبلغ چک در بانک موجود باشد، چه اقدامی صورت می‌گیرد؟

۱) بانک، از پرداخت هرگونه مبلغی به دارنده چک خودداری می‌کند.

۲) بانک، همان مبلغ موجود در حساب را پرداخت می‌کند.

۳) در صورت درخواست دارنده چک، بانک همان مبلغ موجود در حساب را پرداخت می‌کند.

۴) در صورت تکمیل موجودی توسط دارنده چک، بانک کل مبلغ را به او پرداخت می‌کند.

۵۳- اگر در نام شرکت نسبی، عبارت «شرکت نسبی» درج نشده باشد، قانون، با چه ضمانت اجرایی مواجه هستیم؟

۱) آن شرکت از هر لحاظ، شرکت تضامنی است.

۲) آن شرکت در برابر اشخاص ثالث، شرکت تضامنی است.

۳) آن شرکت، باطل است.

۴) در قانون، ضمانت اجرایی بیان نشده است.

۵۴- اگر قرارداد ارفاقی، دارای دو نفر ضامن باشد و شخص ورشکسته از اجرای تعهداتش امتناع نماید، طلبکاران ارفاقی چه اقدامی می‌توانند انجام دهند؟

۱) رجوع بالنسبه به ضامنین                                           ۲) رجوع تضامنی به ضامنین

۳) رجوع بالنسبه به ضامنین یا فسخ قرارداد                               ۴) رجوع تضامنی به ضامنین یا فسخ قرارداد

۵۵- در کدام یک از روش‌های شکایت، با یک موعد مقطوع مواجه نیستیم؟

۱) اعتراض طلبکاران مقیم داخل، به تاریخ توقف       ۲) اعتراض طلبکاران مقیم خارج، به حکم ورشکستگی

۳) تجدیدنظرخواهی از حکم اعاده اعتبار                   ۴) تجدیدنظرخواهی از حکم ورشکستگی

۵۶- کدام مورد در خصوص سهام وثیقه مدیران، صحیح است؟

۱) سهام وثیقه با حفظ حقوق وثیقه‌ای، قابل انتقال به غیر است.

۲) فقط سهام وثیقه، در وثیقه طلبکاران شرکت است و سود آن، در وثیقه ایشان نیست.

۳) حقوق تبعی ناشی از سهام وثیقه، در وثیقه نیست.

۴) حق تقدم ناشی از سهام وثیقه نیز به تبع آن، در وثیقه است.

۵۷- ادغام شرکت‌های تعاونی، منوط به تصویب چه نهادی در دو شرکت است؟

۱) مجمع عمومی عادی شرکت ادغام‌شونده و مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت پذیرنده

۲) مجمع عمومی عادی شرکت پذیرنده و مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ادغام‌شونده

۳) مجمع عمومی عادی دو شرکت

۴) مجمع عمومی فوق‌العاده دو شرکت

۵۸- اگر ورشکسته، اموالی به‌جز مستثنیات دین نداشته باشد، به درخواست چه تعداد از غرما، اصول ورشکستگی اجرا می‌شود؟

۱) اکثریت عددی غرما

۲) هر تعداد از غرما

۳) اکثریت عددی غرمایی که دارای حداقل سه چهارم مطالبات باشند.

۴) دارندگان بیش از نصف مطالبات

۵۹- اگر مبلغ سفته، یک بار به یورو و یک بار به لیر نوشته شده باشد و نتوانیم از شواهد و قراین بفهمیم که کدام مدنظر طرفین بوده، در صورتی که هر دو به حروف باشد، کدام یک ملاک عمل است؟

۱) دارنده سفته مخیر است که هرکدام را بخواهد، مطالبه کند.

۲) صادرکننده سفته مخیر است که هرکدام را بخواهد، بپردازد.

۳) مبلغی که ارزش آن کمتر است.

۴) مبلغی که ابتدا درج شده است.

۶۰- فوت شریک در شرکت تضامنی، در کدام صورت، از موجبات انحلال شرکت است؟

۱) نیاز به پیش‌بینی در اساسنامه ندارد، اما شرکا می‌توانند با توافق، مانع انحلال شوند.

۲) نیاز به پیش‌بینی در اساسنامه ندارد، اما انحلال به‌واسطه فوت، نیاز به توافق شرکا دارد.

۳) در صورت پیش‌بینی در اساسنامه

۴) نیاز به پیش‌بینی در اساسنامه ندارد و نمی‌توان مانع آن شد.

سوالات درس حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه 1400

 

۶۱- «الف»، مرتکب جرم تعزیری با مجازات قانونی یک تا ده سال حبس شده است، دادگاه، مرتکب را به ۳ سال حبس محکوم می‌کند. به ترتیب، مجازات تبعی مرتکب چند سال است و از چه زمانی شروع می‌شود؟

۱) محکومیت مذکور، فاقد مجازات تبعی است.

۲) دو سال- پس از قطعیت حکم

۳) سه سال- پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان

۴) دو سال- پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان

۶۲- فردی مرتکب جرم تعزیری با مجازات قانونی شش ماه تا دو سال حبس می‌شود. به جهت وجود جهات تخفیف، دادگاه مجازات مرتکب را به میزان دو درجه تقلیل می‌دهد. در این صورت، کدام مورد صحیح است؟

۱) مجازات تخفیف یافته به مجازات جایگزین حبس تبدیل می‌شود.

۲) در صورت فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر، مرتکب به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شود.

۳) دادگاه می‌تواند به مجازات جایگزین حبس حکم دهد.

۴) دادگاه نمی‌تواند به مجازات جایگزین حبس حکم دهد.

۶۳- پسری ۱۳ ساله مرتکب شرب خمر می‌شود. کدام یک از تصمیمات زیر در خصوص وی، قابل اتخاذ است؟

۱) اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال

۲) تنها نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال

۳) تسلیم به والدین یا سرپرست قانونی و در صورت عدم صلاحیت ایشان، تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه مصلحت بداند.

۴) نصیحت به‌وسیله قاضی دادگاه یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال

۶۴- «الف»، «ب» را به ارتکاب جرم خیانت در امانت (با مجازات قانونی سه ماه تا یک سال ونیم حبس) تحریک می‌کند. «ب» پس از شروع به جرم خیانت در امانت دستگیر می‌شود. «الف» و «ب» به ترتیب به مجازات چه جرمی محکوم می‌شوند؟

۱) معاونت در شروع به جرم خیانت در امانت- هیچ جرمی

۲) معاونت در شروع به جرم خیانت در امانت- شروع به جرم خیانت در امانت

۳) هیچ جرمی- هیچ جرمی

۴) هیچ جرمی- شروع به جرم خیانت در امانت

۶۵- یکی از مأمورین دولتی، مرتکب دو جرم می‌شود. مجازات اولی، حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تعزیری تا ۷۴ ضربه و مجازات دومی، انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال است. کدام یک از مجازات‌های زیر، در حق محکومٌ‌علیه اجرا می‌شود؟

۱) شش سال حبس و انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال

۲) شش سال حبس و ۴۰ ضربه شلاق تعزیری و انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال

۳) شش سال حبس و ۴۰ ضربه شلاق تعزیری

۴) شش سال حبس و شلاق تعزیری تا ۷۴ ضربه

۶۶- «الف» به موجب حکم قطعی، به مجازات تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. در حین اجرای مجازات و در هنگام استفاده از مرخصی، او مرتکب یک جرم تعزیری درجه پنج می‌شود. کدام یک از مقررات تعدّد یا تکرار جرم، در خصوص جرم جدید وی اعمال می‌شود؟

۱) تعدّد جرم                                                                        ۲) هیچ یک از مقررات تعدّد و تکرار جرم

۳) تکرار جرم                                                                        ۴) حسب مورد، مقررات تعداد یا تکرار جرم

۶۷- مجازات تکمیلی، در کدام یک از جرایم تجویز شده است؟

۱) حدود، قصاص و تمام جرایم عمدی تعزیری

۲) حدود، قصاص و فقط جرایم تعزیری درجه یک تا شش

۳) حدود، قصاص و تمام جرایم تعزیری

۴) حدود، قصاص، دیات و تمام جرایم تعزیری

۶۸- تعلیق مجازات کدام یک از جرایم زیر، امکان‌پذیر است؟

۱) جرایم اقتصادی با نصاب کمتر از یکصد میلیون ریال به قاچاق مواد مخدر- آدم ربایی

۲) بخشی از جرایم علیه امنیت در صورت همکاری مؤثر مرتکب- کلاهبرداری با نصاب بیش از یکصد میلیون ریال- قاچاق مواد مخدر

۳) جرایم سازمان یافته به قاچاق مواد مخدر- انتقال مال غیر

۴) جرایم علیه عفت عمومی- معاونت در جرایم علیه امنیت- قاچاق انسان

۶۹- «الف» با تهدید «ب» نسبت به اینکه قرارداد استخدامی وی را تمدید نخواهد کرد، او را به آتش زدن اتومبیل گران قیمت متعلق به «ج» وا‌می‌دارد. «الف» و «ب» به ترتیب مرتکب چه جرمی شده‌اند؟

۱) تخریب به‌عنوان اکراه کننده به تخریب به‌عنوان مباشر

۲) تخریب به‌عنوان اکراه کننده- مرتکب جرمی نشده است.

۳) معاونت در تخریب- تخریب

۴) معاونت در تخریب- مرتکب جرمی نشده است.

۷۰- چهار نفر با مشارکت یکدیگر، مرتکب تخریب خودروی متعلق به دیگری شده‌اند. چنانچه میزان خسارت وارده به مالک، چهارصد میلیون ریال ارزیابی شود، کدام مورد صحیح است؟

۱) جرم ارتکابی نسبت به همه آنها، قابل گذشت محسوب می‌شود و مرتکبان به مجازات حبس مقرر در قانون محکوم می‌شوند.

۲) جرایم ارتکابی نسبت به همه آنها، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود و مرتکبان به مجازات حبس مقرر در قانون محکوم می‌شوند.

۳) جرم ارتکابی نسبت به همه آنها، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود و مرتکبان به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم می‌شوند.

۴) جرم ارتکابی نسبت به همه آنها، قابل گذشت محسوب می‌شود و مرتکبان به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم می‌شوند.

۷۱- «الف» از درون صندوق نسوز متعلق به پدر خود، دسته چک وی را بدون اجازه او برداشته و با قید مبلغ و درج امضایی متفاوت با امضای واقعی پدر، آن را به دیگری داده و خودروی او را خریداری می‌کند. «الف» علاوه بر سرقت، مرتکب چه جرم (جرایمی) شده است؟

۱) صدور چک بلامحل- کلاهبرداری

۲) صدور چک بلامحل

۳) صدور چک بلامحل- جعل و استفاده از سند مجعول

۴) جعل- استفاده از سند مجعول- کلاهبرداری

۷۲- بازرس یک شرکت سهامی که از اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز توسط شرکت مذکور مطلع می‌شود، هیچ اقدامی در جهت جلوگیری از جرم مذکور انجام نمی‌دهد. کدام مورد در خصوص رفتار وی، صحیح است؟

۱) صرفاً اگر شرکت مذکور دولتی باشد، معاون جرم محسوب و به مجازات مقرر برای معاون محکوم می‌شود.

۲) اعم از آنکه شرکت مذکور دولتی یا خصوصی باشد، معاون جرم محسوب و به مجازات مقرر برای معاون محکوم می‌شود.

۳) صرف ترک فعل، موجب تحقق معاونت در جرم نمی‌گردد.

۴) اگر شرکت مذکور دولتی باشد، معاون جرم محسوب و به مجازات مقرر برای مباشر محکوم می‌شود.

۷۳- در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد و جمع اموال و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی کمتر از ده میلیارد ریال باشد، مجازات حبس تعزیری مرتکب چه میزان است؟

۱) درجه پنج                                                                        ۲) درجه شش

۳) درجه سه                                                                         ۴) درجه چهار

۷۴- «الف» فایل متعلق به «ب» را به‌طور غیرمجاز، ابتدا از رایانه وی به کارت حافظه خود انتقال می‌دهد و سپس اقدام به حذف فایل مذکور از رایانه «ب» می‌کند. «الف» مرتکب کدام یک از جرایم زیر شده است؟

۱) سرقت و تخریب رایانه‌ای از باب تعدّد معنوی         ۲) تخریب رایانه‌ای

۳) سرقت و تخریب رایانه‌ای از باب تعدّد مادی                           ۴) سرقت رایانه‌ای

۷۵- چنانچه «الف» به قصد کشتن «ب» به سمت وی تیراندازی کند، ولی تیر او به خطا رود و به «ج» اصابت کند، نوع قتل چیست؟

۱) حسب مورد، شبه عمد یا خطای محض                   ۲) حسب مورد، عمد، شبه عمد یا خطای محض

۳) شبه عمد                                                                         ۴) خطای محض

 ۷۶- کدام پاسخ در مورد کسی که دست راست سالمی دارد و دست راست فلج دیگری را قطع می‌کند، صحیح است؟

۱) مرتکب محکوم به پرداخت دیه دست فلج به مجنی‌علیه می‌شود.

۲) قصاص و دیه منتفی است و جانی فقط تعزیر می‌شود.

۳) در صورتی که جانی قصاص شدن را به پرداخت دیه ترجیح دهد، مجنی‌علیه می‌تواند خواستار قصاص دست سالم مرتکب شود.

۴) درهرصورت، مجنی‌علیه بین اخذ دیه و قصاص دست جانی مختار است.

۷۷- شخصی به قصد خودکشی، خود را از روی پل عابر پیاده جلوی خودروی در حال حرکتی که راننده کلیه مقررات را رعایت کرده ولی فاقد گواهینامه رانندگی است، می‌اندازد و بر اثر برخورد با خودرو جان می‌بازد. راننده به تحمل چه مجازاتی محکوم می‌شود؟

۱) مجازات تعزیری مشتد قتل ناشی از رانندگی بدون داشتن گواهینامه

۲) پرداخت دیه نفس و مجازات تعزیری مشتد قتل ناشی از رانندگی بدون داشتن گواهینامه

۳) جزای نقدی ناشی از رانندگی بدون گواهینامه

۴) پرداخت دیه نفس و جزای نقدی ناشی از رانندگی بدون گواهینامه

۷۸- شخصی به‌طور غیرعمد، باعث قطع یک بند انگشت دیگری می‌شود. پرداخت دیه بر عهده چه شخصی است؟

۱) درهرصورت، بر عهده خود مرتکب است.

۲) درهرصورت، بر عهده عاقله است.

۳) در صورتی که رفتار مرتکب شبه عمد باشد، بر عهده خود مرتکب و چنانچه رفتار مرتکب خطای محض باشد، بر عهده عاقله است.

۴) در صورت اثبات با اقرار، بر عهده مرتکب و در غیر این صورت، بر عهده عاقله مرتکب است.

۷۹- «الف» به قصد قتل «ب»، با چاقو به سمت وی حمله می‌کند. «ب» به‌منظور دفاع از خود و در حالی که می‌تواند با چوب خطر را دفع کند، ابتدائاً با سلاح به سمت «الف» شلیک و موجب قتل وی می‌شود. «ب» به کدام یک از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود؟

۱) فقط مجازات تعزیری                                                   ۲) دیه و مجازات تعزیری

۳) فقط دیه                                                                          ۴) قصاص نفس

۸۰- سارقی چمدان حاوی اموال مسروقه را در مغازه شخصی می‌گذارد که از محتوای چمدان بی‌اطلاع، ولی نسبت به مسروقه بودن آن آگاه است و صاحب مغازه چیزی نمی‌گوید. صاحب مغازه به ارتکاب چه جرمی محکوم می‌شود؟

۱) به دلیل فقدان سوءنیت، مرتکب جرمی نشده است.

۲) چون صراحتاً مال مسروقه را قبول نکرده، به مداخله در مال مسروقه محکوم نمی‌شود.

۳) معاونت در سرقت

۴) مداخله در مال مسروقه

سوالات درس آیین دادرسی کیفری آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه 1400


۸۱- مقام رهبری با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه مبنی بر عفو خصوصی موافقت می‌نماید. مرجع قضائی چه قراری صادر می‌کند؟

۱) حسب مورد، موقوفی تعقیب یا اجرا                          ۲) پرونده بدون صدور قرار، بایگانی می‌شود.

۳) موقوفی اجرا                                                                   ۴) موقوفی تعقیب

۸۲- اقامه دعوا و تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی، به ترتیب، با کدام یک از اشخاص زیر است؟

۱) شاکی یا مدعی خصوصی- دادستان

۲) شاکی یا مدعی خصوصی- شاکی یا مدعی خصوصی

۳) دادستان- دادستان

۴) دادستان- شاکی یا مدعی خصوصی

۸۳- مأموران کدام یک از مراجع زیر، ضابط نظامی محسوب می‌شوند؟

۱) حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات در پرونده‌های فساد مالی کلان

۲) سازمان اطلاعات سپاه در مبارزه قانونی با عواملی که در صدد نفی حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی باشند.

۳) وزارت اطلاعات در جرایم سازمان یافته ضد امنیتی

۴) حفاظت اطلاعات وزارت دفاع در چارچوب وظایف قانونی

۸۴- در «شکوائیه»، «تفهیم اتهام» و «کیفرخواست»، به ترتیب، کدام یک از موارد زیر قید می‌شود؟

۱) نوع اتهام- موضوع اتهام- نوع اتهام                         ۲) نوع اتهام- نوع اتهام- موضوع اتهام

۳) موضوع شکایت- نوع اتهام- نوع اتهام                    ۴) موضوع شکایت- موضوع اتهام- نوع اتهام

۸۵- قرار بایگانی پرونده، با کدام یک از شرایط زیر صادر می‌شود؟

۱) در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸، در صورت گذشت شاکی یا جبران خسارت و پس از احراز مجرمیت

۲) در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸، در صورت گذشت شاکی و پس از تفهیم اتهام

۳) در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ در صورت گذشت شاکی یا جبران خسارت و فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری و پس از تفهیم اتهام

۴) در جرایم تعزیری درجه ۲ و ۸، در صورت گذشت شاکی و فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری و پس از احراز مجرمیت

۸۶- هرگاه در اجرای نیابت قضائی، قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شود، کدام مورد صحیح است؟

۱) پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می‌شود.

۲) پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل معطی نیابت ارسال می‌شود.

۳) قرار تأمین منتهی به بازداشت، نیاز به موافقت دادستان ندارد.

۴) پرونده جهت اظهارنظر نزد بازپرس معطی نیابت ارسال می‌شود.

۸۷- «الف»، در اصفهان مرتکب جرم کلاهبرداری با مجازات تعزیری درجه ۴ و در شیراز مرتکب جرم فروش مواد مخدر با مجازات تعزیری درجه ۵ می‌شود. انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به جرایم ارتکابی به ترتیب در کدام یک از مراجع زیر، به عمل می‌آید؟

۱) تحقیقات مقدماتی هر دو جرم در دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان- رسیدگی به جرم کلاهبرداری در دادگاه کیفری در اصفهان و جرم فروش مواد مخدر در دادگاه انقلاب شیراز با وحدت قاضی

۲) تحقیقات مقدماتی هر دو جرم در دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان- رسیدگی به هر دو جرم در دادگاه کیفری یک اصفهان

۳) تحقیقات مقدماتی جرم کلاهبرداری در دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان و جرم فروش مواد مخدر در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز- رسیدگی به جرم کلاهبرداری در دادگاه کیفری در اصفهان و جرم فروش مواد مخدر در دادگاه انقلاب شیراز با وحدت قاضی

۴) تحقیقات مقدماتی جرم کلاهبرداری در دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان و جرم فروش مواد مخدر در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز- رسیدگی به هر دو جرم در دادگاه انقلاب شیراز با تعدّد قاضی

۸۸- در کدام یک از جرایم زیر، بازپرس می‌تواند بدون آنکه ابتدا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند؟

۱) جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری

۲) جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.

۳) جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها، ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.

۴) جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با نصف دیه کامل یا بیش از آن است.

۸۹- رسیدگی به کدام یک از جرایم زیر، در صلاحیت دادگاه انقلاب است؟

۱) نگهداری مشروبات الکلی خارجی- قاچاق مواد مخدر- محاربه و افساد فی‌الارض

۲) فروش سلاح غیرمجاز- بغی- حمل و نگهداری مواد مخدر

۳) اتلاف اموال به‌منظور مقابله با نظام- نگهداری مواد مخدر- اغوای مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور

۴) توهین به مقدسات- تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران- اقدام مسلحانه به‌منظور مقابله با نظام

۹۰- کدام یک از قرارهای زیر صادره از دادسرا، ظرف مدت ده روز، قابل اعتراض در دادگاه صالح هستند؟

۱) قرار منع تعقیب به تقاضای شاکی- قرار رد درخواست دسترسی به پرونده به قرار موقوفی تعقیب

۲) قرار توقف تحقیقات به تقاضای متهم- قرار تعلیق تعقیب قرار ابقا و تشدید تأمین به تقاضای متهم

۳) قرار ترک تعقیب- قرار جلب به دادرسی- قرار تعلیق تعقیب

۴) قرار اناطه به تقاضای شاکی- قرار تعلیق تعقیب- قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم

۹۱- دادسراهای تخصصی، به ترتیب، به تشخیص کدام مقام و زیر نظر کدام دادسرا تشکیل می‌شود؟

۱) رئیس کل دادگستری استان به دادسرای شهرستان

۲) رئیس قوه قضائیه به دادسرای شهرستان

۳) دادستان کل کشور به دادسرای شهرستان مرکز استان

۴) رئیس قوه قضائیه به دادسرای شهرستان مرکز استان

۹۲- رئیس یکی از شعب بانک ملی شهرستان جیرفت در استان کرمان، با همکاری سه تن از کارمندان شعبه مذکور، اقدام به تشکیل شبکه چندنفری جهت اختلاس از بانک مذکور می‌کند. با فرض آنکه در شهرستان جیرفت، دادگاه کیفری یک تشکیل شده باشد، رسیدگی به جرایم مذکور، در صلاحیت کدام یک از مراجع زیر است؟

۱) دادگاه کیفری دو مرکز استان کرمان                        ۲) دادگاه کیفری دو شهرستان جیرفت

۳) دادگاه کیفری یک مرکز استان کرمان                     ۴) دادگاه کیفری یک شهرستان جیرفت

۹۳- در مرحله تحقیقات مقدماتی دادگاه انقلاب با وحدت قاضی و دادگاه انقلاب با تعدّد قاضی، متهم به ترتیب چند وکیل می‌تواند معرفی کند؟

۱) یک وکیل- دو وکیل- سه وکیل                                   ۲) دو وکیل- دو وکیل- سه وکیل

۳) یک وکیل- یک وکیل- یک وکیل                                                ۴) یک وکیل- دو وکیل- دو وکیل

۹۴- بازپرس در خصوص متهم ۱۶ ساله، قرار وثیقه صادر می‌کند. در صورت عجز از ایداع وثیقه، کدام یک از تصمیمات زیر اتخاذ می‌شود؟

۱) قرار نگهداری موقت در کانون اصلاح و تربیت صادر می‌شود.

۲) بازپرس مجاز به صدور چنین قراری نیست.

۳) قرار وثیقه صادره، منتهی به نگهداری متهم در کانون اصلاح و تربیت می‌شود.

۴) باز پرس مکلف است قرار وثیقه را به قرار مناسب‌تر به حال متهم تبدیل کند.

۹۵- پس از صدور قرار منع تعقیب در دادسرا، شاکی به قرار مذکور اعتراض و دادگاه کیفری دو در مقام رسیدگی به اعتراض، قرار صادره را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند. پس از استرداد پرونده به دادسرا، کدام یک از اقدامات زیر انجام می‌شود؟

۱) بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.

۲) باز پرس ضمن احضار متهم، اقدام به اخذ آخرین دفاع نموده و پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند.

۳) باز پرس مکلف است ضمن احضار متهم و تفهیم موضوع اتهام به او، اقدام به اخذ آخرین دفاع نماید. در صورت موافقت دادستان، کیفرخواست صادر و پرونده ظرف دو روز، از طریق شعبه بازپرسی به دادگاه ارسال می‌شود.

۴) بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.

۹۶- متهم در مرحله بازپرسی به جهت عدم تودیع وثیقه، سه ماه بازداشت می‌شود. با فرض آنکه حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای جرم انتسابی، سه سال باشد، دادگاه در صورت وجود علل موجه برای بازداشت، حداکثر چه مدت می‌تواند متهم را بازداشت کند؟

۱) یک سال                                                                          ۲) نه ماه

۳) سه سال                                                                           ۴) دو سال و نه ماه

۹۷- جرمی با مجازات تعزیری درجه سه در دادگاه نظامی یک مطرح می‌شود. دادگاه مذکور به لحاظ وجود جهات تخفیف، مجازات جرم مذکور را دو درجه تقلیل و مرتکب را به مجازات تعزیری درجه پنج محکوم می‌کند. رأی مذکور قابل اعتراض در کدام یک از مراجع زیر است؟

۱) دادگاه نظامی یک هم عرض                                      ۲) رأی مذکور، قطعی و غیرقابل اعتراض است.

۳) دیوان عالی کشور                                                         ۴) دادگاه تجدیدنظر نظامی

۹۸- به‌منظور اجرای حکم تبعید یا نفی بلد، به کدام یک از طرق زیر عمل می‌شود؟

۱) قاضی اجرای احکام کیفری با صدور قرار نیابت قضائی، اجرای حکم را از دادسرا یا دادگاه عمومی بخش مجری نیابت درخواست می‌کند.

۲) چنانچه به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری، حضور وی در محل اجرا ضروری باشد، با حضور در حوزه محل اجرای تبعید یا نفی بلد، بر اجرای احکام مذکور نظارت می‌کند.

۳) قاضی اجرای احکام کیفری، رأساً اجرای حکم را به ضابطان دادگستری محل اجرای تبعید یا نفی بلد دستور می‌دهد.

۴) قاضی اجرای احکام کیفری، اجرای حکم را از دادسرا یا دادگاه عمومی بخش محل اجرای تبعید یا نفی بلد درخواست می‌کند.

۹۹- یکی از معاونان وزارت نفت در حوزه قضائی یکی از بخش‌های شهرستان آبادان از استان خوزستان، مرتکب فروش مواد مخدر تعزیری درجه چهار می‌شود. انجام تحقیقات مقدماتی، صدور کیفرخواست و رسیدگی به جرم مذکور به ترتیب در صلاحیت کدام یک از مراجع زیر است؟

۱) رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس- دادستان شهرستان آبادان- دادگاه انقلاب تهران با تعدّد قاضی

۲) رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس- دادستان شهرستان آبادان- دادگاه انقلاب اهواز با وحدت قاضی

۳) دادسرای عمومی و انقلاب تهران- دادستان تهران- دادگاه انقلاب تهران با وحدت قاضی

۴) دادسرای عمومی و انقلاب آبادان- دادستان آبادان- دادگاه انقلاب اهواز با وحدت قاضی

۱۰۰- کدام یک از موارد اعاده دادرسی محسوب نمی‌شود؟

۱) عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم، بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

۲) درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

۳) پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکوم‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

۴) محکومٌ‌علیه ادعا نماید که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

سوالات درس فقه آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه 1400

 

۱۰۱- ما هو الصحیح فی قبول الشهاده؟

۱) تقبل شهاده الشریک فیما هو شریک فیه و فی غیره.

۲) تقبل شهاده الوکیل إذا کان له زیاده أجر بزیاده المال.

۳) لاتقبل شهاده الصدیق لصدیقه.

۴) تقبل شهاده الشریک فی غیر ما هو شریک فیه.

۱۰۲- ما هو الصحیح فی انعقاد الیمین؟ «لا تنعقد الیمین ……………. .»

۱) بالاشاره الأخرس                                                          ۲) إلّا باللغه العربیه

۳) إلّا باللفظ                                                                        ۴) إلّا بالکتابه

۱۰۳- کدام مورد، عبارت زیر در خصوص اماره تصرف را به نحو صحیح تکمیل می‌کند؟

«کلّ ما کان تحت استیلاء شخص و فی یده بنحو من الأنحاء فهو محکوم بملکیته فإنه له، ……………….. ……………………………………………. فی دلاله الید على الملکیه و نحوها التصرفات الموقوفه على الملک.»

۱) سواء کان من الأعیان أو المنافع أو الحقوق او غیرها- یشترط

۲) سواء کان من الأعیان أو المنافع أو الحقوق أو غیرها- لایشترط

۳) إن کان من الأعیان أو المنافع- یشترط

۴) إن کان من الأعیان أو المنافع- لایشترط

۱۰۴- کدام مورد، عبارت زیر درخصوص تقاص را به نحو صحیح تکمیل می‌کند؟

«لا إشکال فی ……………………. المقاصه مع ………………… الطرف و لا مماطلته و أدائه عند مطالبته کما لا إشکال فی ………………… إذا کان له حقّ على غیره من عین أو دین أو منفعه کان جاحداً أو مماطلاً.»

۱) جواز- جحود- عدم جوازها                                        ۲) عدم جواز- جحود- عدم جوازها

۳) جواز- عدم جحود- جوازها                                        ۴) عدم جواز- عدم جحود- جوازها

۱۰۵- أیّ العباره من العبارات التالیه بیان للتوکیل الصحیح؟

۱) یصح التوکیل فی جمیع العقود کالبیع و الصلح.

۲) یصحّ التوکیل فی الیمین و اللعان.

۳) لا یصحّ التوکیل فی فسخ العقد فی موارد ثبوت الخیار و إسقاطه.

۴) یصحّ التوکیل فی جمیع العقود کالبیع و أمّا الصلح فلا یصح فیه.

۱۰۶- ما هو الحکم فی القضیه التی أقرّ المقرّ فیها بعین لشخص ثمّ أقرّ بها لشخص آخر؟

۱) أغرم الأوّل بقیمتها و حکم بکونها للثانی و أعطیت له.

۲) حکم بالتنصیف بینهما.

۳) حکم بکونها للأوّل و أعطیت له قیمتها و أعطیت للثانی عینها.

۴) حکم بکونها للأوّل و أعطیت له و أغرم الثانی بقیمتها.

۱۰۷- کدام مورد، عبارت زیر را در خصوص اقرار سفیه به نحو صحیح تکمیل می‌کند؟

«………….. السفیه المحجور علیه بمال فی ذمّته أو تحت یده، ……………… .»

۱) یقبل إقرار- لم یقبل إقراره فیما عدا المال کالطلاق

۲) لم یقبل إقرار- یقبل إقراره فیما عدا المال کالطلاق

۳) لم یقبل إقرار- یقبل إقراره فی کلّ ما أقرّ به و هو یشتمل على المال کالخلع بالنسبه إلى الفداء

۴) یقبل إقرار- یقبل إقراره فی کلّ ما أقرّ به و هو یشتمل على المال

۱۰۸- کدام مورد، عبارت زیر در خصوص شرایط شهود را به نحو صحیح تکمیل می‌کند؟

«النسب …………. عن قبول الشهاده و ……………. شهاده الزوج لزوجته و علیها.»

۱) لایمنع- تقبل                                                                 ۲) یمنع- تقبل

۳) لایمنع- لاتقبل                                                                              ۴) یمنع- لاتقبل

۱۰۹- ما هو الصحیح فی إقرار أحد الوارثین بولد آخر للمیّت؟

۱) لو أقرّ أحد ولدى المیّت بولد آخر له و أنکر الآخر یثبت نسب المقرّ به فیأخذ المنکر نصف الترکه و المقرّ به نصف الآخر

۲) لو أقرّ أحد ولدى المیت بولد آخر له و أنکر الآخر لم یثبت نسب المقرّ به فیأخذ المقرّ سدس الترکه و الباقی للمنکر.

۳) لو أقرّ أحد ولدى المیّت بولد آخر له و أنکر الآخر لم یثبت نسب المقرّ به فیأخذ المنکر نصف الترکه و المقرّ ثلثها.

۴) لو أقرّ أحد ولدى المیّت بولد آخر له و أنکر الآخر یثبت نسب المقرّ به فیأخذ المنکر ثلث الترکه و المقرّ به ثلث الآخر.

۱۱۰- فی أیّ المورد لاتبطل الوکاله؟

۱) عروض الجنون الاطباقی على الوکیل                      ۲) بفعل الوکیل ما تعلّقت به الوکاله

۳) بفعل الموکّل ما تعلّقت به الوکاله                                               ۴) تلف ما تعلّقت به الوکاله

سوالات درس حقوق ثبت آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه 1400

 

۱۱۱- شروط معنونه در قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی کدام است؟

۱) ملک محصور و اختلاف در تصرف وجود نداشته باشد.

۲) ملک مفروز و منشأ تصرفات متقاضی قانونی باشد.

۳) عملیات مقدماتی ثبت ملک خاتمه یافته و معارض نداشته باشد.

۴) ملک دارای سابقه ثبتی و منشأ تصرفات قانونی باشد.

۱۱۲- مبدأ طرح دعوی اعتراض به تحدید حدود، کدام است؟

۱) ظرف ۲۰ روز از تاریخ تقدیم اعتراض به اداره ثبت محل

۲) ظرف ۲۰ روز از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود

۳) ظرف یک ماه از تاریخ تقدیم اعتراض به مرجع ثبتی

۴) ظرف یک ماه از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود

۱۱۳- مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، کدام است؟

۱) دادگاه محل صدور دستور اجرا                                  ۲) هیئت نظارت ثبت استان

۳) رئیس اداره ثبت محل                                                  ۴) رئیس اداره اجرای ثبت

۱۱۴- زهرا و علی در یک قطعه زمین که آگهی‌های نوبتی آن صادر شده است، بالمناصفه شریک هستند. بنا به دلایلی، زهرا قصد افراز سهم خود را دارد. مرجع صالح، کدام است؟

۱) دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک                 ۲) اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک

۳) هیئت نظارت                                                                 ۴) شورای عالی ثبت

۱۱۵- از جهت نپذیرفتن تقاضای ثبت، بین اشخاص و اداره ثبت اختلافی حادث شده است. مرجع رفع اختلاف، کدام است؟

۱) دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک                 ۲) هیئت نظارت ثبت استان

۳) رئیس اداره ثبت محل وقوع ملک                                              ۴) مدیرکل ثبت استان

۱۱۶- در کدام صورت زیر، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرا است؟

۱) دیوان عدالت اداری، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کند.

۲) دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال دستور اجرا صادر کند.

۳) دادگاه محل حکم به بطلان دستور اجرا داده یا قراری دایر بر توقیف عملیات اجرایی بدهد.

۴) دادگاه محل دلایل شکایت را قوی بداند و حکم به تعویق عملیات اجرا صادر نماید.

۱۱۷- مسئولیت احراز هویت در هنگام تنظیم اسناد رسمی، بر عهده کیست؟

۱) دفتریار اول دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ۲) دفتریار دوم دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند

۳) سردفتر و دفتریار اول تنظیم کننده سند                 ۴) سردفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند

۱۱۸- عنوان مجرمانه رفتار سردفتر اسناد رسمی که مبادرت به تنظیم و ثبت سند رسمی بدون حضور اشخاصی که به موجب قانون باید حاضر باشند، نموده است، کدام است؟

۱) تصدیق خلاف واقع                                                      ۲) جاعل در اسناد رسمی

۳) کلاهبرداری                                                                   ۴) خیانت در امانت

۱۱۹- اگر در بین شرکای ملکی صغیر وجود داشته باشد، مرجع صالح برای درخواست افراز کدام است؟

۱) دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک                 ۲) دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان محل وقوع ملک

۳) اداره ثبت محل وقوع ملک                                         ۴) شورای حل اختلاف محل وقوع ملک

۱۲۰- آگهی مقدماتی ثبت، به ترتیب، چند نوبت و ظرف چند روز منتشر می‌شود؟

۱) سه- ۶۰                                                                           ۲) دو ۔ ۶۰

۳) سه- ۳۰                                                                           ۴) دو- ۳۰

سوالات درس حقوق اساسی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه 1400

۱۲۱- در خصوص قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، کدام مورد صحیح است؟

۱) فقهای شورای نگهبان می‌توانند آنها را به دلیل مغایرت با شرع، ملغی اعلام کنند.

۲) مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند ابتدائاً راجع به آن قوانین قانون‌گذاری کند.

۳) دیوان عدالت اداری به درخواست هر ذی‌نفع، طبق نظر فقهای شورای نگهبان می‌تواند آنها را ابطال کند.

۴) مجلس شورای اسلامی، فقط در صورت اعلام نظر فقهای شورای نگهبان، حق نسخ و جایگزینی آنها را دارد.

۱۲۲- قانون اساسی در راستای حفاظت از محیط زیست، چه محدودیت‌هایی را پیش‌بینی کرده است؟

۱) ممنوعیت مطلق اشتغال به مشاغل آلوده کننده و مخرب محیط زیست

۲) ممنوعیت فعالیت‌های اقتصادی ملازم با تخریب غیرقابل جبران محیط زیست

۳) ممنوعیت استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی

۴) ممنوعیت هرگونه تغییر کاربری جنگل‌ها و مراتع ملی

۱۲۳- در کدام یک از موارد زیر، امضا تشریفاتی است؟

۱) امضای مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی از سوی مقام رهبری

۲) امضای سوگندنامه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی

۳) امضای قوانین توسط رئیس جمهور پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی

۴) امضای حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری پس از انتخاب مردم

۱۲۴- کدام مورد در خصوص لوایح قضائی، صحیح است؟

۱) هیئت دولت می‌تواند مستقلاً این لوایح را تنظیم و به مجلس تقدیم کند.

۲) توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و توسط دولت به مجلس تقدیم می‌شود.

۳) رئیس قوه قضائیه مستقلاً این لوایح را تهیه و از طریق وزیر دادگستری به مجلس تقدیم می‌کند.

۴) هیئت دولت این لوایح را تهیه و بعد از تأیید رئیس قوه قضائیه، به مجلس تقدیم می‌کند.

۱۲۵- در محتوای اصول مربوط به کدام یک از موضوعات زیر، امکان بازنگری در قانون اساسی وجود دارد؟

۱) اهداف جمهوری اسلامی                                                           ۲) اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی

۳) جمهوری بودن حکومت                                                              ۴) استقلال قوا

۱۲۶- مجلس شورای اسلامی در خصوص کدام یک از موارد زیر، نمی‌تواند تحقیق و تفحص کند؟

۱) بانک‌های دولتی و خصوصی                                     ۲) سازمان تأمین اجتماعی

۳) مجلس خبرگان رهبری                                                ۴) مراکز و کانون‌های وکلا

۱۲۷- نظارت بر کدام یک از موارد زیر، بر عهده شورای نگهبان نیست؟

۱) مراجعه به آرای عمومی                                                ۲) انتخابات مجلس شورای اسلامی

۳) انتخابات شوراهای اسلامی                                       ۴) انتخابات مجلس خبرگان رهبری

۱۲۸- کدام مورد، صحیح است؟

۱) رئیس جمهور می‌تواند حداکثر سه ماه برای وزارت خانه‌های بدون وزیر، سرپرست تعیین کند.

۲) رئیس جمهور برای تصدی وزارت خانه بدون وزیر، فقط یک نفر را برای سه ماه می‌تواند به‌عنوان سرپرست تعیین کند.

۳) با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد برای وزرا ضروری است.

۴) رئیس جمهور می‌تواند سرپرستی وزارت خانه‌های بدون وزیر را حداکثر سه ماه بر عهده بگیرد.

۱۲۹- کدام مورد، صحیح است؟

۱) مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند خلاف موازین شرع باشد.

۲) تغییر در ارقام بودجه به هر میزان، به‌وسیله طرح قانونی امکان‌پذیر است.

۳) مصوبه مجلس در خصوص مراجعه به آرای عمومی، نیاز به تأیید شورای نگهبان ندارد.

۴) تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، با خود مجمع است.

۱۳۰- کدام مورد، جزو صلاحیت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست؟

۱) مشاوره در اموری که رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌دهد.

۲) پیشنهاد موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی به شورای بازنگری قانون اساسی

۳) تهیه و تصویب مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام

۴) حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، پس از ارجاع رهبری

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه قبولی در آزمون وکالت قوه قضائیه

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی