جهت مشاوره در زمینه نوشتن طرح درس

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 60008

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf

دانلود رایگان طرح درس همه پایه ها

در این مقاله جدید ترین لینک دانلود رایگان طرح درس همه پایه های مقطع ابتدایی را به ابتدا به صورت سالانه و سپس به صورت طرح درس روزانه قرار داده ایم. اگر می خواهید طرح درس همه پایه ها را بصورت رایگان دریافت کنید می توانید به قسمت دانلود رایگان طرح درس سالانه و یا قسمت دانلود رایگان طرح درس روزانه مراجعه کنید:

دانلود رایگان طرح درس سالانه

در این قسمت لینک دانلواد رایگان طرح درس همه پایه ها در مقطع ابتدایی را قرار داده ایم، علاوه بر این نمونه طرح درس روازنه و نمونه فرم خام طرح درس را در اختیار دانشجو معلمان و فرهنگیان قرار داده ایم:

در ادامه می توانید دانلود رایگان نمونه طرح درس را انجام دهید:

طرح درس

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 1

دانلود رایگان طرح درس پایه اول ابتدایی

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 2طرح درس سالانه ریاضی پایه اول

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 2 طرح درس سالانه علوم پایه اول

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 2طرح درس سالانه قرآن پایه اول

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 2طرح درس سالانه فارسی پایه اولطرح درس

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 1

دانلود رایگان طرح درس پایه دوم ابتدایی

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 2 طرح درس سالانه فارسی دوم

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 2 طرح درس سالانه قرآن دوم ابتدایی

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 2 طرح درس سالانه هدیه های آسمانی دوم

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 2 طرح درس سالانه تربیت بدنی دوم ابتداییدانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 11فرهنگیان بدانند: نحوه دریافت حکم کارگزینی فرهنگیانطرح درس

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 1

دانلود رایگان طرح درس  پایه سوم ابتدایی

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 2 طرح درس سالانه علوم سوم ابتدایی

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 2 طرح درس سالانه فارسی سوم ابتدایی

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 2 طرح درس ریاضی سالانه سوم ابتدایی

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 2 طرح درس سالانه قرآن سوم

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 2 طرح درس سالانه هدیه سوم

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 2 طرح درس سالانه مطالعات سوم

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 2 طرح درس سالانه هنر سومطرح درس

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 1

دانلود رایگان طرح درس  پایه چهارم ابتدایی

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 2 طرح درس سالانه ریاضی چهارم

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 2 طرح درس سالانه علوم چهارم

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 2 طرح درس سالانه فارسی چهارم

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 2 طرح درس سالانه قرآن چهارم

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 2 طرح درس سالانه هدیه چهارم
طرح درس

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 1

دانلود رایگان طرح درس  پایه پنجم ابتدایی

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 2 طرح درس سالانه ریاضی پنجم

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 2 طرح درس سالانه فارسی پنجم

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 2 طرح درس سالانه علوم پنجم

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 2 طرح درس سالانه مطالعات پنجم

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 2 طرح درس سالانه هدیه پنجم

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 2 طرح درس سالانه قرآن پنجمطرح درس

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 1

دانلود رایگان طرح درس پایه ششم ابتدایی

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 2 طرح درس سالانه ریاضی ششم

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 2 طرح درس سالانه فارسی ششم

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 2 طرح درس سالانه قرآن ششم

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 2 طرح درس سالانه مطالعات ششم

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 2 طرح درس سالانه علوم ششم

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 2 طرح درس سالانه هدیه ششم
طرح درس

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 1

لینک دانلود رایگان طرح درس خام

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 2 فرم خام طرح درسطرح درس

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 1

دانلود رایگان طرح درس روزانه ابتدایی

دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 2  دانلودطرح درس روزانه ریاضی 1402


طرح درس

دانلود رایگان طرح درس روزانه

طرح درس علوم اول ابتدایی 

1.طرح درس علوم اول ابتدایی زنگ علوم.

 2.طرح درس علوم اول ابتدایی ، سلام به من نگاه کن.

3.طرح درس علوم اول ابتدایی ، سالم باش ،شاداب باش.

4.طرح درس علوم اول ابتدایی، دنیای جانوران.

5.طرح درس علوم اول ابتدایی ، دنیای گیاهان.

6.طرح درس علوم اول ابتدایی ، زمین خاکی خانه ما.

7.طرح درس علوم اول ابتدایی به من نگاه کن.

8.طرح درس علوم اول ابتدایی ، زمین خانه سنگی ما.

9.طرح درس علوم اول ابتدایی ، چه می خواهم بسازم.

10.طرح درس علوم اول ابتدایی ، در اطراف ما هوا وجود دارد.

11.طرح درس علوم اول ابتدایی ، دنیای سرد و گرم.

12.طرح درس علوم اول ابتدایی ، از خانه تا مدرسه.

13.طرح درس علوم اول ابتدایی ، از گذشته تا آینده.

14.طرح درس علوم اول ابتدایی ، آهنربا.

15.طرح درس علوم اول ابتدایی، خاک.

16.طرح درس علوم اول ابتدایی، سلام به من نگاه کن.

17.طرح درس علوم اول ابتدایی ،چشم های بسته.

18.طرح درس علوم اول ابتدایی ، نگاه.

19 . طرح درس علوم اول ابتدایی ،  بهداشت فردی.

20. طرح درس علوم اول ابتدایی ، شکل و اندازه گیری جانواران گوناگون است.

21. طرح درس علوم اول ابتدایی ، دنیای جانوران ،جانوران غذا می خورند.

22. طرح درس علوم اول ابتدایی ، جانوران حرکت می کنند.

23. طرح درس علوم اول ابتدایی ، جانوران برای ما مفیدن

24. طرح درس علوم اول ابتدایی ، چه جانورانی برای ما مشکل ایجاد می کنند.

25. طرح درس علوم اول ابتدایی ، آشنایی با مراحل رشد گیاهان.

26. طرح درس علوم اول ابتدایی ، چرخه آب.

27. طرح درس علوم اول ابتدایی ، صرفه جویی در مصرف آب.

28. طرح درس علوم اول ابتدایی ، از آلودگی آب جلوگیری کنیم.

29.طرح درس اول ابتدایی ، آب دریا.

30.طرح علوم اول ابتدایی ، تغییرات سنگ ها.

31.طرح درس علوم اول ابتدایی ، چه میخواهیم بسازیم.

32. طرح درس علوم اول ابتدایی ،دنیای سرد و گرم.

33.طرح درس علوم اول ابتدایی ، آشنایی دانش آموزان با وسایل گرم کننده.

34.طرح درس علوم اول ابتدایی ، خانه تا مدرسه.

35. طرح درس علوم اول ابتدایی ، چرخ.

36.طرح درس علوم اول ابتدایی ، آهن ربا.

37. طرح درس سالانه علوم.

38.طرح درس سالانه علوم اول ابتدایی.

39. طرح درس سالانه علوم اول ابتدایی.

40. طرح درس علوم اول ابتدایی، سلام به من نگاه کن .

41. طرح درس سالانه علوم اول ابتدایی.

42. طرح درس علوم پایه اول ابتدایی،چرخه آب.

43.طرح درس علوم پایه اول ابتدایی،آشنایی کامل با جانوران.

44.طرح درس علوم پایه اول ابتدایی،زمین خانه ی خاکی ما.

45.طرح درس سالانه  علوم پایه اول ابتدایی،

46.طرح درس سالانه  علوم پایه اول ابتدایی،

47.طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی،چرخه آب

48.طرح درس سالانه علوم پایه اول ابتدایی،را به صورت ورد و قابل ویرایش برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید.

49.طرح درس سالانه علوم پایه اول ابتدایی.

50.طرح درس علوم پایه اول ابتدایی  دنیای گیاهان،

51.طرح درس علوم پایه اول ابتدایی خوراکی های هر فصل،

52.طرح درس علوم پایه اول ابتدایی،زمین سنگی خانه ما ، به صورت ورد و قابل ویرایش را از اینجا خرید و دانلود نمایید.

53.طرح درس علوم پایه اول ابتدایی،خاک ها،به صورت ورد و قابل ویرایش را از اینجا خرید و دانلود نمایید.

54.طرح درس علوم پایه اول ابتدایی،چرخه آب ،به صورت ورد و قابل ویرایش را از اینجا خرید و دانلود نمایید.

55.طرح درس علوم پایه اول ابتدایی،آهنربا ،به صورت ورد و قابل ویرایش را از اینجا خرید و دانلود نمایید.

56.طرح درس علوم پایه اول ابتدایی،

57.طرح درس علوم پایه اول ابتدایی،

 

طرح درس ریاضی اول ابتدایی

1. طرح درس ریاضی اول ابتدایی ، آموزش عدد8

2. طرح درس ریاضی اول ابتدایی حروف نویسی اعداد به صورت ورد.

2. طرح درس ریاضی اول ابتدایی ، خط باز و بسته.

3. طرح درس ریاضی اول ابتدایی ، حروف نویسی اعداد

4. طرح درس ریاضی اول ابتدایی ، تدریس عدد3

5. طرح درس ریاضی اول ابتدایی ، تدریس تم 1

6. طرح درس ریاضی اول ابتدایی ، تدریس تم 2

7. طرح درس ریاضی اول ابتدایی، تدریس تم 3

8. طرح درس ریاضی اول ابتدایی ، تدریس تم 4

9. طرح درس ریاضی اول ابتدای ، تدریس تم 5

10. طرح درس ریاضی اول ابتدایی ، تدریس تم 6

11.طرح درس ریاضی اول ابتدایی ، تدریس تم 7

12.طرح درس ریاضی اول ابتدایی، تدریس تم 8

13. طرح درس ریاضی اول ابتدایی ، تدریس تم 9

14.طرح درس ریاضی اول ابتدایی ، تدریس تم 10

15. طرح درس ریاضی اول ابتدایی ، تدریس تم 11

16. طرح درس ریاضی اول ابتدایی، تدریس تم 12

17. طرح درس ریاضی اول ابتدایی، تدریس تم 13

18.طرح درس ریاضی اول ابتدایی ، تدریس تم 14

19.طرح درس ریاضی اول ابتدایی،تدریس تم 15

20.طرح درس ریاضی اول ابتدایی ، تدریس تم 16

21.طرح درس ریاضی اول ابتدایی ، تدریس تم 17 ، جمع چندتایی.

22.طرح درس ریاضی اول ابتدایی ، تدریس تم 18 ، الگوی عددی و هندسی.

23.طرح درس ریاضی اول ابتدایی ، تدریس تم 19 آشنایی با مضرب های ده تایی.

24.طرح درس ریاضی اول ابتدایی ، تدریس تم 20 جدول ارزش مکانی.

25.طرح درس ریاضی اول ابتدایی ، تدریس تم 21

26.طرح درس ریاضی اول ابتدایی ، تدریس تم 22

27.طرح درس ریاضی اول ابتدایی ،تدریس تم 23.

28.طرح درس ریاضی اول ابتدایی ، تدریس تم 24.

30.طرح درس ریاضی اول ابتدایی ،تدریس تم 25.

31.طرح درس ریاضی اول ابتدایی ،مهارت های اولیه کار با شابلون.

32.طرح درس ریاضی اول ابتدایی ،تدریس عدد2.

33.طرح درس ریاضی اول ابتدایی ،تدریس اعداد 0 تا 5 .

34.طرح درس ریاضی اول ابتدایی ،جمع اعداد 1 تا 5 .

35.طرح درس ریاضی اول ابتدایی ،اشنایی با عدد6.

36.طرح درس ریاضی اول ابتدایی ،آشنایی با عدد7.

37.طرح درس ریاضی اول ابتدایی ،مفهوم کمتر و بیشتر.

38.طرح درس ریاضی اول ابتدایی ،عدد قبل و بعد.

39.طرح درس ریاضی اول ابتدایی ،الگویابی.

40.طرح درس ریاضی اول ابتدایی ،اشنایی با جمع کردن انگشتان.

41.طرح درس ریاضی اول ابتدایی ،جمع کمتر از 5 انتقال با انگشت.

42.طرح درس ریاضی اول ابتدایی ،تقارن.

43.طرح درس ریاضی اول ابتدایی ،آداب گردش و مفهوم جمع.

44.طرح درس ریاضی اول ابتدایی ،مفهوم تفریق.

45.طرح درس ریاضی اول ابتدایی ،شمارش اعداد پایه.

46.طرح درس ریاضی اول ابتدایی ،مبحث دسته بندی.

47.طرح درس ریاضی اول ابتدایی ،آداب رفتن به تفریق.

48.طرح درس ریاضی اول ابتدایی ،آشنایی دانش اموزان با جمع.

49.طرح درس ریاضی اول ابتدایی ،الگوهای تکرار شونده.

50.طرح درس ریاضی اول ابتدایی ،اشنایی با اعداد 1و2

51.طرح درس ریاضی اول ابتدایی ،کار با ابزار خط کش.

52. طرح درس ریاضی اول ابتدایی،اموزش نظم.

53.طرح درس ریاضی اول ابتدایی،تجزیه اشکال به اشکال کوچکتر.

54.طرح درس ریاضی اول ابتدایی،شمارش اشیاء از 1 تا 5

55.طرح درس ریاضی اول ابتدایی،گوشه ها.

56.طرح درس ریاضی اول ابتدایی،انتقال انگشتان از یک دست به دست دیگر.

57.طرح درس ریاضی اول ابتدایی،مفهوم دایره.

60. طرح درس سالانه ریاضی اول ابتدایی.

61. طرح درس سالانه ریاضی اول ابتدایی.

62. طرح درس سالانه ریاضی اول ابتدایی.

63. طرح درس ریاضی اول ابتدایی، تفریق.

64.طرح درس سالانه ریاضی اول ابتدایی.

65.طرح درس روزانه ریاضی اول ابتدایی،تدریس عدد3 .

66.طرح درس روزانه ریاضی اول ابتدایی،جمع.

67.طرح درس روزانه ریاضی اول ابتدایی،دایره.

68.طرح درس روزانه ریاضی اول ابتدایی،جمع اعداد.

69.طرح درس روزانه ریاضی اول ابتدایی،تفریق اعداد.

70.طرح درس روزانه ریاضی اول ابتدایی،جمع.

71.طرح درس روزانه ریاضی اول ابتدایی،تفریق.

72.طرح درس روزانه ریاضی اول ابتدایی،تفریق.

73.طرح درس روزانه ریاضی اول ابتدایی،کمتری و بیشتری.

74.طرح درس روزانه ریاضی اول ابتدایی،جمع .

75.طرح درس روزانه ریاضی اول ابتدایی،جمع اعداد.

76.طرح درس روزانه ریاضی اول ابتدایی،شمارش 1 تا 5 .

77.طرح درس روزانه ریاضی اول ابتدایی،شمارش.

78.طرح درس روزانه ریاضی اول ابتدایی،الگویابی.

79.طرح درس روزانه ریاضی اول ابتدایی،الگویابی.

80.طرح درس روزانه ریاضی اول ابتدایی،شمارش سریع اعداد.

81.طرح درس روزانه ریاضی اول ابتدایی،شمارش.

82.طرح درس روزانه ریاضی اول ابتدایی،تفریق99.طرح درس روزانه ریاضی اول ابتدایی،

100.طرح درس روزانه ریاضی اول ابتدایی،

 طرح درس های  قرآن اول ابتدایی :    

1. طرح درس سوره فلق .

1. طرح درس قران اول ابتدایی ، سوره کوثر.

2.طرح درس قران اول ابتدایی ،آموزش پیام قرآنی « وَ ثِیابَکَ فَطَهِّر » و لباست را پاکیزه نگه دار.

3.طرح درس قران اول ابتدایی ،سوره فلق.

4.طرح درس قران اول ابتدایی ،سوره توحید.

5.طرح درس سالانه قران اول ابتدایی ،

6.طرح درس سالانه قرآن اول ابتدایی.

7.طرح درس قران پایه اول ابتدایی.

8. طرح درس سالانه قرآن اول ابتدایی.

9. طرح درس سالانه قرآن اول ابتدایی.

10. طرح درس قران اول ابتدایی.سوره فلق ،تشدید.


15.طرح درس قران اول ابتدایی.

طرح درس هنر اول ابتدایی

1. طرح درس هنر اول ابتدایی ، نقاشی برای قصه.

2.طرح درس سالانه هنر اول ابتدایی.


طرح درس فارسی اول ابتدایی:   

1.طرح آموزش نشانه گ .

1. طرح درس  نشانه(آ –ا) (بـ – ب).

1.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،نشانه خ .

1. طرح درس فارسی اول ابتدایی،نگاره 1 به خونه ما خوش امدی.

2. طرح درس فارسی اول ابتدایی،نگاره 2 بچه ها اماده.

3. طرح درس فارسی اول ابتدایی،نگاه 3 یک دو سه راه مدرسه.

4. طرح درس فارسی اول ابتدایی،نگاره 4 به مدرسه رسیدیم

5. طرح درس فارسی اول ابتدایی،نگاره 5 از کلاس ما چه خبر.

6. طرح درس فارسی اول ابتدایی،نگاره 6 بازی بازی تماشا.

7. طرح درس فارسی اول ابتدایی،نگاره 7 روستا و نوع زندگی آن.

8. طرح درس فارسی اول ابتدایی،نگاره 8 چه دنیای قشنگی.

9. طرح درس فارسی اول ابتدایی،نگاره 9 مسجد.

10. طرح درس فارسی اول ابتدایی،نگاره 10 عید نوروز.

11. طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه آ.

12. طرح درس فارسی اول ابتدایی،حرف آ-ا ، ب.

13. طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه د.

14. طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه م.

15. طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه س.

16. طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه او و.

17. طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه ت ت.

18. طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه ر.

19. طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه ن.

20. طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه ای.

21.طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه ز.

22.طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه ه.

23.طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه ش.

24.طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه ی.

25.طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه او.

26.طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه و.

27.طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه پ.

28.طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه ی ،گ.

29.طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه ف.

30.طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه خ.

31.طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه ق.

32.طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه ف.

33.طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه ل.

34.طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه ج.

35.طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه چ.

36.طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه ژ.

37.طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه خوا.

38.طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه ص.

39.طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه ذ.

40.طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه ع

41.طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه ث.

42.طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه ح.

43.طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه ض.

44.طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه طا.

45.طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه غ.

46.طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه ظ.

47.طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه تشدید.

48.طرح درس فارسی اول ابتدایی،نشانه میانجی.

49.طرح درس فارسی اول ابتدایی،دریا و اردک.

50.طرح درس فارسی اول ابتدایی ، نشانه ن .

51.طرح درس فارسی اول ابتدایی ، نشانه ص.

52.طرح درس فارسی اول ابتدایی ، نگاره 3

53.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،لاکپشت و مرغابی نشانه غ .

54.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،نشانه ای ی ز.

55.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،نشانه ر.

56.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،نشانه ظ.

57.طرح درس  سالانه فارسی اول ابتدایی.

58.طرح درس فارسی اول ابتدایی ، جنگل .

59.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،طرح درس نگاره 1.

60.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،نشانه و.

61.طرح درس فارسی اول ابتدایی ، طرح درس درس 4 نشانه و.

62.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،طرح درس درس 8  نشانه ی.

63.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،نشانه ا .

64.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،روش_تدریس_عـ_ـعـ_ـع_ع.

65.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،نشانه ص.

66.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،نشانه ای ی.

67.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،نشانه ف.

68.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،نشانه ه.

69.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،نشانه ژ.

70.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،نشانه ع.

71.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،نشانه ظ.

72.طرح درس سالانه فارسی اول ابتدایی ،

73.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،طرح درس نگاره 2.

74.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،طرح درس نگاره 4.

75.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،طرح درس نگاره 5.

76.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،صدای خ.

77.طرح درس سالانه فارسی اول ابتدایی به صورت ورد و قابل ویرایش را از اینجا خرید ودانلود نمایید ،

78.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،درس 1.آا.

79.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،درس2 ،اد.

80.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،درس 4  اوو  ت.

81.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،درس5 نشانه ر.

82.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،درس7 نشانه ا _ ه.

83.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،درس 8 .

84.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،درس 11  نشانه ی ف.

85.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،درس 15 نشانه ژ.

86.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،درس19 نشانه ح.

87.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،نشانه ک.

88.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،فداکاران.

89.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،تدریس نگاره 7 به به چه روستایی.

90.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،تدریس نگاره 8 چه دنیای قشنگی.

91.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،تدریس نگاره ی 6 بازی بازی تماشا.

92.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،تدریس نگاره ی 9 در مسجد محله.

93.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،تدریس نگاره ی 10 نوروز درخانه ی ما.

94.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،تدریس_نگاره_ی_1_به_خانه_ی_ما_خو.

95.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،تدریس نگاه 7  .

96.طرح درس سالانه  فارسی اول ابتدایی ،

97.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،دربازار.

98.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،تم1.

99.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،نشانه ف.

100.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،نشانه ب.

101.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،نشانه آ.

102.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،نگاره 1.

103.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،نگاره2.

104.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،نشانه ف ق.

105.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،انشا.

106.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،نشانه د.

107.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،نشانه س.

108.طرح درس فارسی اول ابتدایی نشانه خ .

109.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،نگاره هفت روستا و نوع زندگی آن ،به صورت ورد و قابل ویرایش را از اینجا خرید و دانلود نمایید.

110.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،نشانه ر ،به صورت ورد و قابل ویرایش را از اینجا خرید و دانلود نمایید.

111.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،نشانه گ ،به صورت ورد و قابل ویرایش را از اینجا خرید و دانلود نمایید.

112.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،نشانه ه ،به صورت ورد و قابل ویرایش را از اینجا خرید و دانلود نمایید.

113.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،نماد چ ،به صورت ورد و قابل ویرایش را از اینجا خرید و دانلود نمایید.

114.طرح درس فارسی اول ابتدایی ،نشانه و ،به صورت ورد و قابل ویرایش را از اینجا خرید و دانلود نمایید.

115.طرح درس سالانه فارسی اول ابتدایی ،به صورت ورد و قابل ویرایش را از اینجا خرید و دانلود نمایید.

116. طرح درس فارسی اول ابتدایی ،

تربیت بدنی  اول ابتدایی.

1.طرح درس سالانه تربیت بدنی پایه اول ابتدایی به صورت ورد و قابل ویرایش می توانید از اینجا خرید و دانلود نمایید.

1.طرح درس ورزش  اول ابتدایی، طرز تصحیح راه رفتن و تقویت نظم و انضباط.

2. طرح درس سالانه ورزش اول  ابتدایی.

3. طرح درس تربیت بدنی بازی امدادی همه باهم.

4.طرح درس سالانه پایه اول.

7.طرح درس تربیت بدنی پایه اول ابتدایی،

8.طرح درس تربیت بدنی پایه اول ابتدایی،


لیست انواع طرح جابر پایه اول ابتدایی، برای تهیه اینجا کلیک کنید.

طرح درس دوم ابتدایی

 

طرح درس علوم دوم ابتدایی.

1. طرح درس علوم دوم ابتدایی.هوای سالم ،آب سالم.

2.طرح درس علوم دوم ابتدایی اب رودخانه.

3.طرح درس علوم دوم ابتدایی زندگی ما و گردش زمین.

4.طرح درس علوم دوم ابتدایی محل سایه و آفتابی با هم فرق دارند.

5.طرح درس علوم دوم ابتدایی زمین فصل های مختلفی دارد.

.6.طرح درس علوم دوم ابتدایی بادهای شدید را طوفان می گویند.

.7.طرح درس علوم دوم ابتدایی پیام رمز را پیدا کن.

8.طرح درس علوم دوم ابتدایی. اگر تمام شود.

9.طرح درس علوم دوم ابتدایی ماشین بادی.

10.طرح درس علوم دوم ابتدایی قلمه زدن.

11.طرح درس علوم دوم ابتدایی درون اشیانه.

12.طرح درس علوم دوم ابتدایی. من رشد می کنم.

13.طرح درس علوم دوم ابتدایی برای جشن آماده می شویم.

14.طرح درس علوم دوم ابتدایی بعد از جشن.

15.طرح درس علوم دوم ابتدایی. از گذشته تا آینده نان.

16.طرح درس علوم دوم ابتدایی جرم.

17.طرح درس علوم دوم ابتدایی،نور.

18.طرح درس علوم دوم ابتدایی، ماده چیست.

19.طرح درس علوم دوم ابتدایی،زندگی ما و گردش زمین.

20.طرح درس علوم دوم ابتدایی،ماده چیست؟.

21.طرح درس علوم دوم ابتدایی،بدن ما.

22.طرح درس علوم دوم ابتدایی،سرگذشت دانه .

23.طرح درس علوم دوم ابتدایی،درون آشیانه.

24.طرح درس سالانه علوم دوم ابتدایی.

25.طرح درس علوم دوم ابتدایی،زندگی ما و گردش زمین .

26.طرح درس علوم دوم ابتدایی،زندگی ما و گردش زمین.

27.طرح درس علوم دوم ابتدایی،حرکات بدن .

28.طرح درس علوم دوم ابتدایی،اندام حسی.

29.طرح درس علوم دوم ابتدایی،رشد بدن.

30.طرح درس علوم دوم ابتدایی،سرگذشت دانه ها.

31.طرح درس علوم دوم ابتدایی،سرگذشت دانه ها.

32. طرح درس علوم دوم ابتدایی،جرم.

33.طرح درس علوم دوم ابتدایی،کرم ابریشم .

34.طرح درس علوم دوم ابتدایی،پیام رمز را پیدا کن،.

35. طرح درس علوم دوم ابتدایی،سرگذشته دانه.

36. طرح درس سالانه  علوم دوم ابتدایی،

37. طرح درس علوم دوم ابتدایی،بعد از جشن.

98. طرح درس علوم دوم ابتدایی،

طرح درس ریاضی دوم ابتدایی:

1. طرح درس ریاضی دوم ابتدایی،

2. طرح درس ریاضی دوم ابتدایی،

3. طرح درس ریاضی دوم ابتدایی،آمار و نمودار.

4. طرح درس ریاضی دوم ابتدایی،تقارن.

5. طرح درس ریاضی دوم ابتدایی،جمع وتفریق اعداد دو رقمی.

6. طرح درس ریاضی دوم ابتدایی،تفریق در جدول ارزش مکانی.

7. طرح درس ریاضی دوم ابتدایی،احتمال و کسر.

8. طرح درس ریاضی دوم ابتدایی،جمع و تفریق اعداد سه رقمی.

9. طرح درس ریاضی دوم ابتدایی،عدد و رقم.

10. طرح درس ریاضی دوم ابتدایی،یادآوری اشکال هندسی.

11. طرح درس ریاضی دوم ابتدایی،شمارش چندتاچندتا.

12. طرح درس ریاضی دوم ابتدایی،اندازه گیری طول.

13. طرح درس ریاضی دوم ابتدایی،آموزش جمع در جدول ارزش مکانی.

14. طرح درس ریاضی دوم ابتدایی،جمع و تفریق ده تایی.

15. طرح درس ریاضی دوم ابتدایی،جمع و تفریق بین شکل ها.

16. طرح درس ریاضی دوم ابتدایی،اشکال هندسی.

17. طرح درس ریاضی دوم ابتدایی،جمع.

18. طرح درس سالانه ریاضی دوم ابتدایی،

19. طرح درس سالانه ریاضی دوم ابتدایی،

20. طرح درس ریاضی دوم ابتدایی،اشکال هندسی،،،.

21. طرح درس ریاضی دوم ابتدایی،آمار و نمودار،،،.

22. طرح درس ریاضی دوم ابتدایی،آمادگی برای جمع های فرایندی،،،

23. طرح درس ریاضی دوم ابتدایی،معرفی واحد سانتی متر و میلی متر ،،،.

24. طرح درس ریاضی دوم ابتدایی،تفریق دو عدد دو رقمی ،،،

25. طرح درس ریاضی دوم ابتدایی،جمع و تفریق سه رقمی ،،،

26. طرح درس ریاضی دوم ابتدایی،جمع و تفریق اعداد دو رقمی ،،،.

27. طرح درس ریاضی دوم ابتدایی،مقایسه اعداد سه رقمی ،،،.

28. طرح درس ریاضی دوم ابتدایی،ساختن جدول جمع های با انتقال ،،،.

29. طرح درس ریاضی دوم ابتدایی،تفریق اعداد مخلوط ،،،.

30. طرح درس ریاضی دوم ابتدایی،ساعت.

31. طرح درس ریاضی دوم ابتدایی،تقارن.

32. طرح درس سالانه ریاضی دوم ابتدایی،

33. طرح درس ریاضی دوم ابتدایی،شمارش چندتا چندتا.

34. طرح درس ریاضی دوم ابتدایی،مساحت دایره.

36. طرح درس ریاضی دوم ابتدایی،تقارن.

86. طرح درس ریاضی دوم ابتدایی،

87. طرح درس ریاضی دوم ابتدایی،


طرح درس هدیه دوم ابتدایی.

1. طرح درس هدیه دوم ابتدایی،سفره عباس .

2. طرح درس هدیه دوم ابتدایی،وضو میگیریم.

3. طرح درس هدیه دوم ابتدایی،پرندگان چه می گویند؟

4. طرح درس هدیه دوم ابتدایی،اهل بیت پیامبر.

5. طرح درس هدیه دوم ابتدایی،راز خوشبختی،

6. طرح درس هدیه دوم ابتدایی،جشن بزرگ.

7. طرح درس هدیه دوم ابتدایی،هدیه خدا.

8. طرح درس هدیه دوم ابتدایی،خاطرات ماه.

9. طرح درس هدیه دوم ابتدایی،مهربانتر از ماه.

10. طرح درس هدیه دوم ابتدایی،پدر مهربان.

11. طرح درس هدیه دوم ابتدایی،پیامبران خدا.

12. طرح درس هدیه دوم ابتدایی،مهمان کوچک.

13. طرح درس هدیه دوم ابتدایی،جشن میلاد.

14. طرح درس هدیه دوم ابتدایی،خانواده مهربان.

15. طرح درس هدیه دوم ابتدایی،نماز بخوانیم.

16. طرح درس هدیه دوم ابتدایی،بهترین دوست.

17. طرح درس هدیه دوم ابتدایی،دعای باران.

18. طرح درس هدیه دوم ابتدایی،بچه ها سلام .

19. طرح درس هدیه دوم ابتدایی،طبیعت زیبا.

20. طرح درس هدیه دوم ابتدایی،وقت نماز.

21. طرح درس هدیه دوم ابتدایی،کنار سفره .

22. طرح درس هدیه دوم ابتدایی،سفره عمو عباس.

23. طرح درس سالانه هدیه دوم ابتدایی،

24. طرح درس هدیه دوم ابتدایی،پیامبران خدا ،.

26. طرح درس هدیه دوم ابتدایی،سفره عمو عباس،

27. طرح درس هدیه دوم ابتدایی،پرندگان چه می گویند؟،.

28. طرح درس هدیه دوم ابتدایی،وضو می گیریم ،

29. طرح درس هدیه دوم ابتدایی،سفر عمو عباس،

30. طرح درس هدیه دوم ابتدایی،هدیه،

31. طرح درس سالانه هدیه دوم ابتدایی،

32. طرح درس سالانه هدیه دوم ابتدایی،

33. طرح درس هدیه دوم ابتدایی،سفر عمو عباس،

34. طرح درس هدیه دوم ابتدایی،سلام بچه ها،.

35. طرح درس هدیه دوم ابتدایی،اهل بیت پیامبر،.

70. طرح درس هدیه دوم ابتدایی،

طرح درس فارسی دوم ابتدایی.

1. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،پرچم.

2. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،از همه مهربانتر.

3. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،هنرمند.

4. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،چوپان درستکار.

5. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،خرس کوچولو.

6. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،خدای مهربان.

7. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،ستایش.

8. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،کتابخانه کلاس ما.

9. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،مسجد محله ما.

10. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،خرگوش ها.

11. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،چوپان درستکار.

12. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،کوشا ،نوشا.

13. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،دوستان ما.

14. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،زیارت.

15. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،هنرمند.

16. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،فردوسی.

17. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،ایران زیبا.

18. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،نوروز.

19. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،پرواز قطره.

20. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،بخوانیم از همه مهم تر.

21. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،بخوانیم خرس کوچولو،.

22. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،بخوانیم و بنویسیم خدا مهربان ..

23. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،بخوانیم خرس کوچولو.

24. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،چوپان درستکار،.

25. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،مسجد محله ما ،.

26. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،طرح درس چند حسی،.

27. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،چوپان درستکار.

28. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،امدادگران..

29. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،پرچم..

30. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،پرواز موج..

31. طرح درس سالانه فارسی دوم ابتدایی،

32. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،مدرسه خرگوش ها.

33. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،فداکاران،.

34. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،طرح آموزشی جشنواره مجازی الگو،.

35. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،از همه مهربانتر،.

36. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،ستایش،.

37. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،نقادی یا پرده خوانی از اشعار فردوسی.

38. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،مدرسه خرگوشها.

39. طرح درس فارسی دوم ابتدایی،نوروز.

41. طرح درس سالانه  فارسی دوم ابتدایی،


طرح درس قرآن دوم ابتدایی.

1. طرح درس قرآن دوم ابتدایی،آموزش قرآن کریم.

2. طرح درس قرآن دوم ابتدایی،بخورید و بیاشامید.

3. طرح درس قرآن دوم ابتدایی،همزه.

4. طرح درس قرآن دوم ابتدایی،سوره قدر.

4. طرح درس قرآن دوم ابتدایی، سوره انشراح.

5. طرح درس قرآن دوم ابتدایی،سوره عصر.

6. طرح درس قرآن دوم ابتدایی،سوره کوثر.

7. طرح درس قرآن دوم ابتدایی،الف کوچ ،سکون.

9. طرح درس قرآن دوم ابتدایی،تشدید.

10. طرح درس قرآن دوم ابتدایی،سوره حمد.

11. طرح درس قرآن دوم ابتدایی،سوره ناس.

12. طرح درس قرآن دوم ابتدایی،سوره فلق.

13. طرح درس قرآن دوم ابتدایی،سوره توحید.

14. طرح درس قرآن دوم ابتدایی،سوره نصر.

15. طرح درس قرآن دوم ابتدایی،سوره فیل و ماعون.

16. طرح درس قرآن دوم ابتدایی،سوره کافرون.

17. طرح درس قرآن دوم ابتدایی،سوره تین.

18. طرح درس قرآن دوم ابتدایی،بخورید و بیاشامید،به صورت ورد و قابل ویرایش را از اینجاد خرید و دانلود نمایید.

19. طرح درس قرآن دوم ابتدایی،سوره توحید،به صورت ورد و قابل ویرایش را از اینجاد خرید و دانلود نمایید.

20. طرح درس قرآن دوم ابتدایی،آموزش قرآن کریم.

21. طرح درس قرآن دوم ابتدایی،ثبت عملکرد دانش اموزان.

22. طرح درس سالانه قرآن دوم ابتدایی،به صورت ورد و قابل ویرایش را از اینجاد خرید و دانلود نمایید.

23. طرح درس قرآن دوم ابتدایی،آموزش قرآن کریم،به صورت ورد و قابل ویرایش را از اینجاد خرید و دانلود نمایید.

24. طرح درس قرآن دوم ابتدایی،آموزش همزه،به صورت ورد و قابل ویرایش را از اینجاد خرید و دانلود نمایید.

25. طرح درس سالانه قرآن کریم.


طرح درس  تربیت  بدنی دوم ابتدایی.

1. طرح درس تربیت بدنی دوم ابتدایی،یک ساعت درس تربیت بدنی.

2. طرح درس تربیت بدنی دوم ابتدایی،مهارت پرتاب کردن .

3. طرح درس تربیت بدنی دوم ابتدایی،مهارت دویدن و چابکی .

4. طرح درس تربیت بدنی دوم ابتدایی،مهارت در پرتاب کردن.

5. طرح درس سالانه  تربیت بدنی دوم ابتدایی،

6. طرح درس تربیت بدنی دوم ابتدایی،مهارت در پرتاب کردن..به صورت ورد و قابل ویرایش را از اینجاد خرید و دانلود نمایید.

7. طرح درس تربیت بدنی دوم ابتدایی،لی لی کردن.طرح درس  سوم ابتدایی:

طرح درس علوم  سوم ابتدایی: 

1. طرح درس علوم سوم  ابتدایی،زنگ علوم.

2. طرح درس علوم سوم  ابتدایی،خوراکی ها.

3. طرح درس علوم سوم  ابتدایی،مواد اطراف ما و گازها.

4. طرح درس علوم سوم  ابتدایی،اندازه گیری مواد.

5. طرح درس علوم سوم  ابتدایی،آبهای شور و شیرین.

6. طرح درس علوم سوم  ابتدایی،زندگی ما و آب.

7. طرح درس علوم سوم  ابتدایی،نور و مشاهده اجسام.

8. طرح درس علوم سوم  ابتدایی،نیرو همه جا.

9. طرح درس علوم سوم  ابتدایی،بکارید و ببنید.

10. طرح درس علوم سوم  ابتدایی،هرکدوم جای خود.

11. طرح درس علوم سوم  ابتدایی،اندازه گیری مواد.

12. طرح درس علوم سوم  ابتدایی،جستجو کنیم و بسازیم.

13. طرح درس علوم سوم  ابتدایی،از گذشته تا آینده.

14. طرح درس علوم سوم  ابتدایی،غذای سالم.

15. طرح درس علوم سوم  ابتدایی،ویژگی و کاربرد آینه.

16. طرح درس علوم سوم  ابتدایی،مواد اطراف ما گازها.

18. طرح درس علوم سوم  ابتدایی،گرما و مواد.

19. طرح درس علوم سوم  ابتدایی،دریاها.

20. طرح درس علوم سوم  ابتدایی،آهنربا و اهرم ها.

21. طرح درس علوم سوم  ابتدایی،جرم.

23. طرح درس علوم سوم  ابتدایی،انرژی.

24. طرح درس علوم سوم  ابتدایی،نور و مشاهده اجسام.

25. طرح درس علوم سوم  ابتدایی،مهره داران.

27. طرح درس علوم سوم  ابتدایی،اندازه گیری مواد.

28. طرح درس سالانه علوم سوم  ابتدایی،به صورت ورد و قابل ویرایش را از اینجاد خرید و دانلود نمایید.

29. طرح درس علوم سوم  ابتدایی،انرژی.

31. طرح درس سالانه علوم سوم  ابتدایی،

32. طرح درس سالانه  علوم سوم  ابتدایی،

33. طرح درس  سالانه علوم سوم  ابتدایی،

34. طرح درس  علوم سوم  ابتدایی،

35. طرح درس  سالانه علوم سوم  ابتدایی،

36. طرح درس علوم سوم  ابتدایی،نور و مشاهده اجسام.

54. طرح درس علوم سوم  ابتدایی،

55. طرح درس علوم سوم  ابتدایی،

طرح درس ریاضی سوم ابتدایی: 

1. طرح درس ریاضی سوم  ابتدایی،مفهوم ضرب.

2. طرح درس ریاضی سوم  ابتدایی،الگویابی.

3. طرح درس ریاضی سوم  ابتدایی،عددهای چهار رقمی.

4. طرح درس ریاضی سوم  ابتدایی،ضرب اعداد یک رقمی.

5. طرح درس ریاضی سوم  ابتدایی،ساعت در بعدظهر.

6. طرح درس ریاضی سوم  ابتدایی،ماشین های ورودی و خروجی.

7. طرح درس ریاضی سوم  ابتدایی،کسر.

8. طرح درس ریاضی سوم  ابتدایی،محیط و روش بازی.

9. طرح درس ریاضی سوم  ابتدایی،خواندن ساعت.

10. طرح درس ریاضی سوم  ابتدایی،تفریق با انتقال.

11. طرح درس ریاضی سوم  ابتدایی،تقسیم.

12. طرح درس ریاضی سوم  ابتدایی،شعاع و قطر دایره.

13. طرح درس ریاضی سوم  ابتدایی،ضرب در صفر.

14. طرح درس ریاضی سوم  ابتدایی،محیط.

15. طرح درس ریاضی سوم  ابتدایی،آمار و احتمال.

16. طرح درس ریاضی سوم  ابتدایی،شمارش چندتا چندتا.

17. طرح درس ریاضی سوم  ابتدایی،حل مساله الگوسازی.

18. طرح درس ریاضی سوم  ابتدایی،هزار.

19. طرح درس ریاضی سوم  ابتدایی،ارزش مکانی هزار.

20. طرح درس ریاضی سوم  ابتدایی،ارزش پول.

21. طرح درس ریاضی سوم  ابتدایی،الگویابی.

22. طرح درس ریاضی سوم  ابتدایی،کسر،

25. طرح درس ریاضی سوم  ابتدایی،کسر.

30. طرح درس سالانه  ریاضی سوم  ابتدایی،

33. طرح درس ریاضی سوم  ابتدایی،جمع با انتقال.

34. طرح درس ریاضی سوم  ابتدایی،ضرب.

35. طرح درس ریاضی سوم  ابتدایی،کسر.

36. طرح درس سالانه  ریاضی سوم  ابتدایی،

37. طرح درس ریاضی سوم  ابتدایی،شمارش چندتا چندتا.

38. طرح درس ریاضی سوم  ابتدایی،ضرب.

44. طرح درس ریاضی سوم  ابتدایی،کسر.

46. طرح درس ریاضی سوم  ابتدایی،جهت های اصلی ،.

47. طرح درس سالانه  ریاضی سوم  ابتدایی،

48. طرح درس سالانه ریاضی سوم  ابتدایی،

49. طرح درس ریاضی سوم  ابتدایی،ضرب اعداد یک رقمی.

50. طرح درس ریاضی سوم  ابتدایی،ضرب.

51. طرح درس ریاضی سوم  ابتدایی،کسر.

53. طرح درس ریاضی سوم  ابتدایی،ضرب.

54. طرح درس ریاضی سوم  ابتدایی،محیط محاسبه و اندازه گیری چند ضلعی.

55. طرح درس ریاضی سوم  ابتدایی،مفهوم کسر.


طرح درس اجتماعی سوم ابتدایی: 

1. طرح درس  اجتماعی سوم  ابتدایی،خانه ها با هم تفاوت دارند.

2. طرح درس  اجتماعی سوم  ابتدایی،مقررات خانه .

3. طرح درس  اجتماعی سوم  ابتدایی،پیدایش روستاها.

4. طرح درس  اجتماعی سوم  ابتدایی،تغییر در خانواده ام.

5. طرح درس  اجتماعی سوم  ابتدایی،چرا باید همکاری کنیم.

6. طرح درس  اجتماعی سوم  ابتدایی،درست مصرف کنیم.

7. طرح درس  اجتماعی سوم  ابتدایی،من به دنیا امده ام.

8. طرح درس  اجتماعی سوم  ابتدایی،من بزرگتر شدم.

9. طرح درس  اجتماعی سوم  ابتدایی،آیا ما مثل هم هستیم.

10. طرح درس  اجتماعی سوم  ابتدایی،اعضای خانواده.

11. طرح درس  اجتماعی سوم  ابتدایی،خانواده ام را دوست دارم.

19. طرح درس  اجتماعی سوم  ابتدایی،سحرگاهی در قم.

21. طرح درس  اجتماعی سوم  ابتدایی،من به دنیا امده ام.

30. طرح درس  اجتماعی سوم  ابتدایی،من بزرگتر شده ام.

35. طرح درس  اجتماعی سوم  ابتدایی،بازیافت.

40. طرح درس  اجتماعی سوم  ابتدایی،من به دنیا امده ام.

41. طرح درس  اجتماعی سوم  ابتدایی،نیازهای خانواده من چگونه تامین می شود؟

42. طرح درس  اجتماعی سوم  ابتدایی،من به دنیا آمده ام.

45. طرح درس  اجتماعی سوم  ابتدایی،خانواده ام را دوست دارم.

46. طرح درس  اجتماعی سوم  ابتدایی،چادرنشین ها.

47. طرح درس  اجتماعی سوم  ابتدایی،من بزرگتر شده ام.


طرح درس  تربیت بدنی سوم ابتدایی: 

3. طرح درس  سالانه تربیت بدنی سوم  ابتدایی،

طرح درس  فارسی سوم ابتدایی: 

1. طرح درس  فارسی سوم  ابتدایی،پیراهن بهشتی.

2. طرح درس  فارسی سوم  ابتدایی،نویسنده بزرگ.

3. طرح درس  فارسی سوم  ابتدایی،بوی نرگس.

4. طرح درس  فارسی سوم  ابتدایی،چشم های آسمان.

11. طرح درس  فارسی سوم  ابتدایی،بخوانیم کار نیک .

22. طرح درس سالانه  فارسی سوم  ابتدایی،

28. طرح درس  فارسی سوم  ابتدایی،بوی نرگس.

29. طرح درس  فارسی سوم  ابتدایی،بوی نرگس.

30. طرح درس  فارسی سوم  ابتدایی،پیراهن بهشتی.طرح درس  قرآن سوم ابتدایی: 

3. طرح درس  قرآن سوم  ابتدایی،سوره ابراهیم.

4. طرح درس  قرآن سوم  ابتدایی،تمرین تشدید.

5. طرح درس سالانه  قرآن سوم  ابتدایی،

8. طرح درس  قرآن سوم  ابتدایی،آموزش قرآن

طرح درس  هدیه سوم ابتدایی: 

6. طرح درس  سالانه هدیه سوم  ابتدایی،

8. طرح درس  هدیه سوم  ابتدایی،عیادت.

10. طرح درس  هدیه سوم  ابتدایی،آینه های سخنگو.

15. طرح درس  هدیه سوم  ابتدایی،عیادت ،،

17. طرح درس  هدیه سوم  ابتدایی،روز دهم.


طرح درس  هنرسوم ابتدایی: 

3. طرح درس  هنر سوم  ابتدایی،

طرح درس  چهارم ابتدایی:

طرح درس اجتماعی چهارم ابتدایی:

2. طرح درس  اجتماعی چهارم   ابتدایی،آشنایی با آب و هوا.

3. طرح درس  اجتماعی چهارم   ابتدایی،پیدایش روستاها.

5. طرح درس  اجتماعی چهارم   ابتدایی،جهت های جغرافیایی.

7. طرح درس  اجتماعی چهارم   ابتدایی،آشنایی با محله.

8. طرح درس  اجتماعی چهارم   ابتدایی،انسان نخستین.

9. طرح درس  اجتماعی چهارم   ابتدایی،مهاجرت آریایی ها.

10. طرح درس  اجتماعی چهارم   ابتدایی،پیدایش روستاها.

11. طرح درس  اجتماعی چهارم   ابتدایی،پیدایش شهر.

12. طرح درس  اجتماعی چهارم   ابتدایی،سلسله هخامنشیان.

13. طرح درس  اجتماعی چهارم   ابتدایی،آشنایی با آب و هوا.

14. طرح درس  اجتماعی چهارم   ابتدایی،زندگی در شهر و روستا.

16. طرح درس  اجتماعی چهارم   ابتدایی،ناهمواریهای ایران.

17. طرح درس  اجتماعی چهارم   ابتدایی،نقشه اجتماعی.

21. طرح درس سالانه   اجتماعی چهارم   ابتدایی،

22. طرح درس سالانه  اجتماعی چهارم   ابتدایی،

23. طرح درس  اجتماعی چهارم   ابتدایی،پیدایش روستاها.

34. طرح درس سالانه  اجتماعی چهارم   ابتدایی،


طرح درس تربیت بدنی چهارم ابتدایی:

1. طرح درس  تربیت بدنی چهارم   ابتدایی،ورزش و تربیت بدنی.

2. طرح درس  سالانه تربیت بدنی چهارم   ابتدایی،


طرح درس ریاضی  چهارم ابتدایی:

1. طرح درس  ریاضی  چهارم   ابتدایی،رسم نیم ساز.

2. طرح درس  ریاضی  چهارم   ابتدایی،اعداد اعشاری.

3. طرح درس  ریاضی  چهارم   ابتدایی،تقسیم های غیراساسی باباقیمانده.

4. طرح درس  ریاضی  چهارم   ابتدایی،تقسیم های غیراساسی با باقیمانده.

5. طرح درس  ریاضی  چهارم   ابتدایی،تقسیم عددهای دو رقمی.

6. طرح درس  ریاضی  چهارم   ابتدایی،تقسیم چند رقمی بر یک رقمی.

7. طرح درس  ریاضی  چهارم   ابتدایی،تقسیم.

11. طرح درس  ریاضی  چهارم   ابتدایی،اندازه گیر زاویه .

12. طرح درس  ریاضی  چهارم   ابتدایی،رسم نیم ساز زاویه .

13. طرح درس  ریاضی  چهارم   ابتدایی،اندازه گیری زاویه.

14. طرح درس  ریاضی  چهارم   ابتدایی،ساده کردن کسرها.

15. طرح درس  سالانه ریاضی  چهارم   ابتدایی،

16. طرح درس  ریاضی  چهارم   ابتدایی،ضرب دو رقمی در یک رقمی.

17. طرح درس  ریاضی  چهارم   ابتدایی،ریاضی.

18. طرح درس  ریاضی  چهارم   ابتدایی،تقسیم.

21. طرح درس  ریاضی  چهارم   ابتدایی،الگو.

24. طرح درس  ریاضی  چهارم   ابتدایی،مساحت مستطیل و مربع.

25. طرح درس  سالانه ریاضی  چهارم   ابتدایی،

26. طرح درس سالانه   ریاضی  چهارم   ابتدایی،

28. طرح درس  ریاضی  چهارم   ابتدایی،اندازه گیری زاویه.

30. طرح درس  ریاضی  چهارم   ابتدایی،عدد نویسی.

33. طرح درس  ریاضی  چهارم   ابتدایی،میلیون.

34. طرح درس  ریاضی  چهارم   ابتدایی،کسرهای مساوی.

35. طرح درس  ریاضی  چهارم   ابتدایی،;ماشین های ورودی و خروجی.

36. طرح درس  ریاضی  چهارم   ابتدایی،محیط.

37. طرح درس  سالانه ریاضی  چهارم   ابتدایی،

38. طرح درس  ریاضی  چهارم   ابتدایی،مساحت و مسطیل.

39. طرح درس  ریاضی  چهارم   ابتدایی،خطوط موازی .


طرح درس علوم چهارم ابتدایی:

1. طرح درس سالانه  علوم چهارم   ابتدایی،

2. طرح درس  علوم چهارم   ابتدایی،مخلوط.

8. طرح درس  علوم چهارم   ابتدایی،رسانا و نارسانا.

9. طرح درس  علوم چهارم   ابتدایی،رسانا و نارسانا

10. طرح درس  علوم چهارم   ابتدایی،مخلوط.

11. طرح درس  علوم چهارم   ابتدایی،سنگ ها.

12. طرح درس  علوم چهارم   ابتدایی،انرژی و انواع آن.

13. طرح درس  علوم چهارم   ابتدایی،آهنربا.

14. طرح درس  علوم چهارم   ابتدایی،دستگاه گردش خون.

15. طرح درس  علوم چهارم   ابتدایی،حیاط موجود زنده.

16. طرح درس  علوم چهارم   ابتدایی،بی مهرگان.

17. طرح درس  علوم چهارم   ابتدایی،بی مهرگان.

18. طرح درس  علوم چهارم   ابتدایی،انرژِی.

19. طرح درس  علوم چهارم   ابتدایی،شناخت گیاهان.

20. طرح درس  علوم چهارم   ابتدایی،انرژی نیاز هر روز ما.

21. طرح درس  علوم چهارم   ابتدایی،انرژی گرمایی.

22. طرح درس  علوم چهارم   ابتدایی،جانوران بی مهره.

27. طرح درس  علوم چهارم   ابتدایی، مخلوط.

28. طرح درس  علوم چهارم   ابتدایی،آسمان در شب.

29. طرح درس  علوم چهارم   ابتدایی،زیستگاه.


طرح درس قرآن چهارم ابتدایی:

1. طرح درس  قرآن چهارم   ابتدایی،حروف مقطعه.

3. طرح درس  قرآن چهارم   ابتدایی،سوره اعلی.

4. طرح درس  سالانه قرآن چهارم   ابتدایی،

7. طرح درس  قرآن چهارم   ابتدایی،وقف در حرکات.

8. طرح درس  قرآن چهارم   ابتدایی،وقف در قرآن.

9. طرح درس  قرآن چهارم   ابتدایی،سوره اعلی .


طرح درس فارسی چهارم ابتدایی:

1. طرح درس  فارسی چهارم   ابتدایی،باغچه اطفال.

3. طرح درس  فارسی چهارم   ابتدایی،آرش کمانگیر.

5. طرح درس  فارسی چهارم   ابتدایی،انشا توصیف فصل بهار.

10. طرح درس  فارسی چهارم   ابتدایی،راز نشانه ها.

11. طرح درس  فارسی چهارم   ابتدایی،شیر و موش.

13. طرح درس  فارسی چهارم   ابتدایی،کوچ پرستوها.

14. طرح درس  فارسی چهارم   ابتدایی،مدرسه هوشمند.

15. طرح درس  فارسی چهارم   ابتدایی،ابوعلی سینا.

16. طرح درس  فارسی چهارم   ابتدایی،انشاء مادر.

17. طرح درس  سالانه بخوانین و بنویسیم چهارم   ابتدایی،

18. طرح درس  فارسی چهارم   ابتدایی،رهایی از قفس.

20. طرح درس  فارسی چهارم   ابتدایی،ارزش علم.

21. طرح درس  فارسی چهارم   ابتدایی،ابوعلی سینا.

22. طرح درس  فارسی چهارم   ابتدایی،ادب از کی اموختی.


طرح درس هدیه چهارم ابتدایی:

1. طرح درس  هدیه چهارم   ابتدایی،تیمم.

2. طرح درس  هدیه چهارم   ابتدایی،کودکی شجاع.

3. طرح درس  هدیه چهارم   ابتدایی،چشمان همیشه باز.

4. طرح درس  هدیه چهارم   ابتدایی،حرمی با دوگنبد.

5. طرح درس  هدیه چهارم   ابتدایی،حضرت خدیجه.

6. طرح درس  هدیه چهارم   ابتدایی،خاله نرگس.

7. طرح درس  هدیه چهارم   ابتدایی،خدا جون از تو ممنونم.

8. طرح درس  هدیه چهارم   ابتدایی،دانه ای که نمی خواست.

9. طرح درس  هدیه چهارم   ابتدایی،دوست خوب.

10. طرح درس  هدیه چهارم   ابتدایی،دیدار دوست.

11. طرح درس  هدیه چهارم   ابتدایی،روزی برای بچه ها.

12. طرح درس سالانه  هدیه چهارم   ابتدایی،

13. طرح درس  هدیه چهارم   ابتدایی،سخنی که سه بار تکرار شد.

14. طرح درس  هدیه چهارم   ابتدایی،مبعث.

15. طرح درس  هدیه چهارم   ابتدایی،مساجد.

16. طرح درس  هدیه چهارم   ابتدایی،نماز آیات.

19. طرح درس  هدیه چهارم   ابتدایی،هدیه.

23. طرح درس  هدیه چهارم   ابتدایی،روشن ترین شب .

24. طرح درس  هدیه چهارم   ابتدایی،کودکی برآب.

25. طرح درس سالانه   هدیه چهارم   ابتدایی،

28. طرح درس  سالانه هدیه چهارم   ابتدایی،

29. طرح درس  هدیه چهارم   ابتدایی،شامگاه پاییزی.

30. طرح درس  هدیه چهارم   ابتدایی،روشن ترین شب.


طرح درس هنرچهارم ابتدایی:

2. طرح درس  هنر چهارم   ابتدایی،نقاشی با موضوع معین.

طرح درس جغرافیا چهارم ابتدایی:

1. طرح درس  جغرافیا چهارم   ابتدایی،آموزش جهت های جغرافیایی.

2. طرح درس  جغرافیا چهارم   ابتدایی،نقشه چیست؟

3. طرح درس  سالانه جغرافیا چهارم   ابتدایی،

4. طرح درس  سالانه   جغرافیا چهارم   ابتدایی،

طرح درس  پنجم ابتدایی:

طرح درس اجتماعی پنجم ابتدایی:

1. طرح درس  اجتماعی  پنجم   ابتدایی،زندگی با دیگران.

3. طرح درس  اجتماعی  پنجم   ابتدایی،من با دیگران ارتباط برقرار می کنم.

5. طرح درس سالانه  اجتماعی  پنجم   ابتدایی،

6. طرح درس  اجتماعی  پنجم   ابتدایی،آشنایی با کشورهمسایه.

8. طرح درس  اجتماعی  پنجم   ابتدایی،حمل و نقل راه ها،،

9. طرح درس  اجتماعی  پنجم   ابتدایی،حرکت های زمین.

10. طرح درس  اجتماعی  پنجم   ابتدایی،زندگی با دیگران.

11. طرح درس  اجتماعی  پنجم   ابتدایی،زندگی با دیگران.

12. طرح درس سالانه  اجتماعی  پنجم   ابتدایی،

13. طرح درس  اجتماعی  پنجم   ابتدایی،منابع آب ایران.

14. طرح درس  اجتماعی  پنجم   ابتدایی،کشاورزی و دامپروری.

15. طرح درس  اجتماعی  پنجم   ابتدایی،وزیران کاردان.

17. طرح درس  اجتماعی  پنجم   ابتدایی،اداره ایران.

18. طرح درس  اجتماعی  پنجم   ابتدایی،مدینه .

19. طرح درس  اجتماعی  پنجم   ابتدایی،کربلا.

20. طرح درس  اجتماعی  پنجم   ابتدایی،دولت.

21. طرح درس  اجتماعی  پنجم   ابتدایی،ایران حکومت اسلامی تشکیل می دهد.

22. طرح درس  اجتماعی  پنجم   ابتدایی،همدلی.

24. طرح درس  اجتماعی  پنجم   ابتدایی،بازگشت از سفر حج.

25. طرح درس  اجتماعی  پنجم   ابتدایی،بازسازی ویرانه ها.


طرح درس تاریخ پنجم ابتدایی:

1. طرح درس  تاریخ پنجم   ابتدایی،خلافت امام علی.

3. طرح درس  تاریخ پنجم   ابتدایی،حمله مغول به ایران.

طرح درس تربیت بدنی پنجم ابتدایی:

1. طرح درس سالانه  تربیت بدنی پنجم   ابتدایی،

2. طرح درس  روزانه تربیت بدنی پنجم   ابتدایی،

طرح درس جغرافیا  پنجم ابتدایی:

3. طرح درس  جغرافیا پنجم   ابتدایی ترکیه،

4. طرح درس  جغرافیا پنجم   ابتدایی کشورهای همسایه ،

5. طرح درس  جغرافیا پنجم   ابتدایی انشاء،

6. طرح درس  جغرافیا پنجم   ابتدایی،قاره ها.

7. طرح درس  جغرافیا پنجم   ابتدایی،دفاع از مهین.

8. طرح درس  جغرافیا پنجم   ابتدایی،قاره ها.

9. طرح درس  جغرافیا پنجم   ابتدایی زمین،

طرح درس ریاضی  پنجم ابتدایی:

1. طرح درس  ریاضی سالانه  پنجم   ابتدایی،

2. طرح درس  ریاضی پنجم   ابتدایی،رسم مثلث.

3. طرح درس  ریاضی پنجم   ابتدایی،مساحت ذوزنقه.

4. طرح درس  ریاضی پنجم   ابتدایی،حجم.

5. طرح درس سالانه  ریاضی پنجم   ابتدایی،

6. طرح درس  ریاضی پنجم   ابتدایی،چهار عمل اصلی .

7. طرح درس  ریاضی پنجم   ابتدایی،درصد.

9. طرح درس سالانه  ریاضی پنجم   ابتدایی،

10. طرح درس  ریاضی پنجم   ابتدایی،ضرب عدد در کسر.

11. طرح درس  ریاضی پنجم   ابتدایی،کسرهای مساوی.


13. طرح درس  ریاضی پنجم   ابتدایی،اعداد مرکب.

14. طرح درس سالانه   ریاضی پنجم   ابتدایی،

15. طرح درس  ریاضی پنجم   ابتدایی،بخش پذیری،،.

16. طرح درس  ریاضی پنجم   ابتدایی،تفریق عدد مخلوط.

17. طرح درس  ریاضی پنجم   ابتدایی،تفریق اعداد مخلوط،،

18. طرح درس سالانه  ریاضی پنجم   ابتدایی،

21. طرح درس  ریاضی پنجم   ابتدایی،مساحت ذوزنقه.

22. طرح درس  ریاضی پنجم   ابتدایی،درصد.

23. طرح درس  ریاضی پنجم   ابتدایی،نیم ساز زاویه.

24. طرح درس  ریاضی پنجم   ابتدایی،مساحت لوزی.

25. طرح درس  ریاضی پنجم   ابتدایی،احتمال.

26. طرح درس  ریاضی پنجم   ابتدایی،تقسیم کسر.

27. طرح درس  ریاضی پنجم   ابتدایی،اعداد اعشاری.

28. طرح درس  ریاضی پنجم   ابتدایی،الگو.

29. طرح درس  ریاضی پنجم   ابتدایی،تقارن محوری و مرکزی.

30. طرح درس  ریاضی پنجم   ابتدایی،تقارن و کاربردهای آن.

31. طرح درس  ریاضی پنجم   ابتدایی،تقسیم کسر.

32. طرح درس  ریاضی پنجم   ابتدایی،تناسب.

33. طرح درس  ریاضی پنجم   ابتدایی،چندضلعی ها.

34. طرح درس  ریاضی پنجم   ابتدایی،عدد نویسی.

35. طرح درس سالانه  ریاضی پنجم   ابتدایی،

36. طرح درس  ریاضی پنجم   ابتدایی،مساحت دایره.

37. طرح درس  ریاضی پنجم   ابتدایی،حجم.

38. طرح درس  ریاضی پنجم   ابتدایی،نسبت های مساوی.

39. طرح درس  ریاضی پنجم   ابتدایی،میلیارد.

40. طرح درس  ریاضی پنجم   ابتدایی،نسبت.

41. طرح درس  ریاضی پنجم   ابتدایی،مخلوط.

42. طرح درس  ریاضی پنجم   ابتدایی،عدد نویسی.

43. طرح درس  ریاضی پنجم   ابتدایی،ضرب عدد مخلوط.

44. طرح درس  ریاضی پنجم   ابتدایی،ضرب در عدد مخلوط.

64. طرح درس  ریاضی پنجم   ابتدایی،محیط دایره ،،،


طرح درس علوم پنجم ابتدایی:

1. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،اهرم چیست؟

2. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،باکتری ها.

3. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،تاریخچه زمین.

4. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،خاصیت مواد.

5. طرح درس  سالانه علوم پنجم   ابتدایی،

6. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،تغییرات مواد.

8. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،آشنایی با تغییرات فیزیکی و شیمیایی.

9. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،جاندران ساده.

10. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،جلبک .

11. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،دستگاه عصبی.

12. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،ذربین.

13. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،راه های دفاع بدن.

14. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،زمین لرزه

15. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،زمین ناآرام.

16. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،اندام های حسی دیدن.

17. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،انسان و محیط زیست.

18. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،آلودگی.

19. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،بوییدن ، چشیدن ، لمس کردن.

20. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،جمعیت.

22. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،ساختمان مواد.

23. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،شنیدن .

24. طرح درس  سالانه علوم پنجم   ابتدایی،

25. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،رنگین کمان.

28. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،قارچ ها.

30. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،کمک به دفاع بدن.

31. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،ماشین.

32. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،ماشین.

33. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،محیط زیست.

35. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،مواد تغییر می کند.

36. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،حرکت مولکول ها.

37. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،نور و رنگ.

40. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،مواد تغییر می کند.

41. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،ماده تغییر می کند.

42. طرح درس سالانه  علوم پنجم   ابتدایی،

43. طرح درس  سالانه علوم پنجم   ابتدایی،

44. طرح درس سالانه  علوم پنجم   ابتدایی،

45. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،مولکول.

47. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،نورو رنگ.

48. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،راه دفاع بدن.

49. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،حرکت های زمین.

50. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،دستگاه گردش خون.

51. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،آشنایی با حیات موجودات زنده.

52. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،تغییرات مواد.

53. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،زنگ علوم.

54. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،بکارید و بخورید.

55. طرح درس  علوم پنجم   ابتدایی،گیاهان.


طرح درس فارسی پنجم ابتدایی:

1. طرح درس  سالانه فارسی پنجم   ابتدایی،

4. طرح درس  فارسی پنجم   ابتدایی،بخوانیم.

6. طرح درس  فارسی پنجم   ابتدایی،انشاء

7. طرح درس  فارسی پنجم   ابتدایی،دفاع از مهین.

18. طرح درس سالانه   فارسی پنجم   ابتدایی،

23. طرح درس  فارسی پنجم   ابتدایی،وقتی بوعلی کوچک بود.

25. طرح درس  فارسی پنجم   ابتدایی،نوروز باستانی.

26. طرح درس  سالانه فارسی پنجم   ابتدایی،

28. طرح درس  سالانه بنویسیم پنجم   ابتدایی،

29. طرح درس  فارسی پنجم   ابتدایی،بخوانیم شجاعت.

30. طرح درس  فارسی پنجم   ابتدایی،وقتی بوعلی کوچک بود.

31. طرح درس  فارسی پنجم   ابتدایی،فضل خدا.

32. طرح درس  فارسی پنجم   ابتدایی،تماشاخانه.

33. طرح درس  فارسی پنجم   ابتدایی،رازی و ساخت بیمارستان.

34. طرح درس  فارسی پنجم   ابتدایی،نقش خردمندان.

35. طرح درس  فارسی پنجم   ابتدایی،دفاع از مهین.

36. طرح درس  فارسی پنجم   ابتدایی،بازرگان و پسران.

37. طرح درس  فارسی پنجم   ابتدایی،چنار و کدوبن.

38. طرح درس  فارسی پنجم   ابتدایی،سرود ملی.

39. طرح درس  فارسی پنجم   ابتدایی،نام اوران دیروز امروز و فردا.

40. طرح درس  فارسی پنجم   ابتدایی،نام نیکو.

41. طرح درس  فارسی پنجم   ابتدایی،آزاد.

42. طرح درس  فارسی پنجم   ابتدایی،روزی که باران می بارد.

43. طرح درس  فارسی پنجم   ابتدایی،شجاعت.

44. طرح درس  فارسی پنجم   ابتدایی،کاجستان.

46. طرح درس  فارسی پنجم   ابتدایی،ابوعلی سینا.

47. طرح درس  فارسی پنجم   ابتدایی،کارو تلاش.

48. طرح درس  فارسی پنجم   ابتدایی،کار و تلاش.

49. طرح درس  فارسی پنجم   ابتدایی،تماشاخانه.

50. طرح درس  فارسی پنجم   ابتدایی،بیمارستان رازی.

51. طرح درس  فارسی پنجم   ابتدایی،روزی که باران می بارید.

52. طرح درس  فارسی پنجم   ابتدایی،روزی که باران می بارید.

53. طرح درس  فارسی پنجم   ابتدایی،نام نیکو.

54. طرح درس  فارسی پنجم   ابتدایی،نخستین روز.

55. طرح درس سالانه  فارسی پنجم   ابتدایی،

56. طرح درس  فارسی پنجم   ابتدایی،نام اوران دیروز.

57. طرح درس  فارسی پنجم   ابتدایی،دوستان ما.


طرح درس قرآن پنجم ابتدایی:

1. طرح درس  سالانه قرآن پنجم   ابتدایی،

3. طرح درس سالانه  قرآن پنجم   ابتدایی،

4. طرح درس  قرآن پنجم   ابتدایی،قرائت.


طرح درس هدیه پنجم ابتدایی:

1. طرح درس سالانه   هدیه پنجم   ابتدایی،

3. طرح درس  هدیه پنجم   ابتدایی،میراث پیامبر.

9. طرح درس  هدیه پنجم   ابتدایی،بانویی که یک سوره قران به نام اوست.

16. طرح درس  هدیه پنجم   ابتدایی،تنها او.

22. طرح درس  هدیه پنجم   ابتدایی،بانویی که یک سوره قران به نام اوست.

27. طرح درس  هدیه پنجم   ابتدایی،رنگین کمان جمعه.

28. طرح درس  هدیه پنجم   ابتدایی،تنها او.

29. طرح درس  هدیه پنجم   ابتدایی،میراث پیامبر.

30. طرح درس  هدیه پنجم   ابتدایی،دسته گلی از آسمان.


طرح درس  ششم ابتدایی ابتدایی:

طرح درس تفکر و پژوهش  ششم ابتدایی:

1. طرح درس  سالانه تفکر و پژوهش ششم   ابتدایی،

2. طرح درس  تفکر و پژوهش ششم   ابتدایی،بوی خوش مدینه.

3. طرح درس سالانه  تفکر و پژوهش ششم   ابتدایی،

طرح درس ریاضی  ششم ابتدایی:

1. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،جدول تناسب.

2. طرح درس سالانه  ریاضی  ششم   ابتدایی،

4. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،تقسیم کسرها.

5. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،حل مسله فصل یک.

8. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،مساحت شکل های هندسی.

9. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،جمع کسر با مخرج های مساوی.

10. طرح درس  سالانه ریاضی  ششم   ابتدایی،

12. طرح درس سالانه  ریاضی  ششم   ابتدایی،

13. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،

15. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،الگو.

16. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،ساده کردن کسرها.

17. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،ساده کردن کسرها.

18. طرح درس  سالانه ریاضی  ششم   ابتدایی،

19. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،تقسیم اعداد اعشاری بر اعداد طبیعی.

21. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،گرد کردن.

22. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،درصد.

23. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،عدد نویسی.

24. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،اعداد اعشاری.

25. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،اعداد صحیح.

26. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،الگو عددی.

27. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،بخش پذیری.

28. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،تقسیم اعداد اعشاری.

29. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،تقسیم کسر.

30. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،تقسیم کسرها.

31. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،تناسب.

32. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،جمع و تفریق کسرها.

33. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،حجم و هرم.

34. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،کاربرد درصد در محاسبات مالی.

35. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،درصد.

36. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،درصد.

37. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،دوران.

38. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،زاویه.

39. طرح درس  سالانه ریاضی  ششم   ابتدایی،

40. طرح درس  سالانه ریاضی  ششم   ابتدایی،

41. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،ضرب اعداد اعشاری.

42. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،ضرب و کسر.

43. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،طول و سطح.

44. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،نسبت تناسب.

45. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،محاسبات با کسر.

46. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،محورهای مختصات.

47. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،مختصات و تقارن.

48. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،مساحت شکل های هندسی.

49. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،ضرب و تقسیم.

50. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،تقریب.

51. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،تناسب.

52. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،مساحت دایره.

53. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،خط و زاویه.

54. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،درصد.

55. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،تقسیم اعداد اعشاری بر عدد.

56. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،تقسیم عدد بر اعشار.

57. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،تقریب.

58. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،طراحی کنیم و بسازیم.

59. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،زاویه.

60. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،الگویادسپاری.

61. طرح درس  ریاضی  ششم   ابتدایی،طول و سطح.

62. طرح درس سالانه  ریاضی  ششم   ابتدایی،


طرح درس اجتماعی ششم ابتدایی:

1. طرح درس  اجتماعی ششم   ابتدایی،دوستی.

3. طرح درس  اجتماعی ششم   ابتدایی،عوامل موثر در کشاورزی.

4. طرح درس روزانه  اجتماعی ششم   ابتدایی،

12. طرح درس  اجتماعی ششم   ابتدایی،لباس از تولید به مصرف.

13. طرح درس  اجتماعی ششم   ابتدایی،عوامل موثر در کشاورزی.

14. طرح درس سالانه  اجتماعی ششم   ابتدایی،

15. طرح درس  اجتماعی ششم   ابتدایی،دوستی.

16. طرح درس  اجتماعی ششم   ابتدایی،دوستی.

17. طرح درس  اجتماعی ششم   ابتدایی،عوامل موثر در کشاورزی.

طرح درس علوم ششم ابتدایی:

1. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،زمین پویا.

3. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،تصعید چگالش،،

4. طرح درس  سالانه علوم علوم ششم   ابتدایی،

5. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،ورزش و نیرو.

6. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،از سر حیوانات.

7. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،سرنوشت دفتر من.

8. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،سفر به اعماق زمین.

9. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،زمین پویا.

10. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،ورزش و نیرو.

11. طرح درس سالانه  علوم ششم   ابتدایی،

12. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،سفر انرژِی.

14. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،سفر به اعماق زمین.

16. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،شگفتی برگ.

17. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،جنگل برای کیست.

19. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،ورزش و نیرو.

20. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،سفر به اعماق زمین،،

21. طرح درس  سالانه علوم ششم   ابتدایی،

22. طرح درس  سالانه علوم ششم   ابتدایی،

23. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،زمین پویا.

24. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،طراحی کنیم و بسازیم.

25. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،آتشفشان.

26. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،آتشفشان.

27. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،کارخانه کاغذ سازی.

28. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،شگفتی های برگ.

29. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،طرح گرما و ماده.

30. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،ورزش و نیرو.

31. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،ورزش و نیرو.

32. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،سفر به اعماق زمین.

33. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،سفر به اعماق زمین.

34. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،سفر انرژی.

35. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،سفر و انرژی.

36. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،زمین لرزه و آتشفشان.

37. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،سرنوشت دفتر من.

38. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،از گذشته تا آینده.

39. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،سفر و انرژی.

40. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،جنگل برای کیست؟

41. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،میکروسکوپ.

42. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،آتشفشان.

43. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،ورزش و نیرو.

44. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،ورزش و نیرو.

45. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،زمین پویا.

46. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،آتشفشان.

47. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،شگفتی های برگ فتوسنتز.

48. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،کارخانه کاغذ سازی.

52. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،سفر انرژی.

53. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،زمین پویا.

54. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،سفر به اعماق زمین.

55. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،ورزش نیرو.

56. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،خیلی کوچک خیلی بزرگ.

57. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،انرژی نیاز هر روز ما.

58. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،از گذشته تا آینده.

59. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،طراحی کنیم و بسازیم.

60. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،جنگل برای کیست؟

61. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،خیلی بزرگ خیلی کوچک.

62. طرح درس سالانه علوم ششم   ابتدایی،

63. طرح درس  علوم ششم   ابتدایی،سالم بمانیم.

طرح درس فارسی ششم ابتدایی:

1. طرح درس  سالانه فارسی ششم   ابتدایی،

2. طرح درس  فارسی ششم   ابتدایی،پنجره شناخت،،

3. طرح درس  فارسی ششم   ابتدایی،معرفت آفریدگار.

4. طرح درس  فارسی ششم   ابتدایی،هفت خان رستم.

5. طرح درس  فارسی ششم   ابتدایی،ای یاد تو بر دل و زبان ها.

6. طرح درس سالانه  فارسی ششم   ابتدایی،

7. طرح درس سالانه  فارسی ششم   ابتدایی،

8. طرح درس  سالانه فارسی ششم   ابتدایی،

10. طرح درس  فارسی ششم   ابتدایی،ستایش.

11. طرح درس  فارسی ششم   ابتدایی،ای وطن.

12. طرح درس  فارسی ششم   ابتدایی،آداب مطالعه.

13. طرح درس  فارسی ششم   ابتدایی،درس آزاد.

14. طرح درس  فارسی ششم   ابتدایی،داستان من و شما.

15. طرح درس  فارسی ششم   ابتدایی،دانایی و هوشیاری.

16. طرح درس  فارسی ششم   ابتدایی،دریا قلی.

17. طرح درس  فارسی ششم   ابتدایی،دوستی و مشاوره.

18. طرح درس  فارسی ششم   ابتدایی،راز زندگی.

19. طرح درس  فارسی ششم   ابتدایی،رنج های کشیده ام که مپرس.

20. طرح درس  فارسی ششم   ابتدایی،ستاره روشن.

21. طرح درس  فارسی ششم   ابتدایی،کوشا و نوشا.

22. طرح درس  فارسی ششم   ابتدایی،شهدا خورشید.

23. طرح درس  فارسی ششم   ابتدایی،عطار.

24. طرح درس  فارسی ششم   ابتدایی،عید مسلمانان.

25. طرح درس  فارسی ششم   ابتدایی،من و شما.

26. طرح درس  فارسی ششم   ابتدایی،میوه هنر.

27. طرح درس  فارسی ششم   ابتدایی،،پنجره شناخت.،،

طرح درس قرآن ششم ابتدایی:

1. طرح درس  سالانه قرآن ششم   ابتدایی،،

2. طرح درس  سالانه قرآن ششم   ابتدایی،،

3. طرح درس  قرآن ششم   ابتدایی،،طور.

4. طرح درس سالانه  قرآن ششم   ابتدایی،،

5. طرح درس  قرآن ششم   ابتدایی،،سوره الرحمن.

6. طرح درس  قرآن ششم   ابتدایی،،سوره ق.

7. طرح درس  قرآن ششم   ابتدایی،،پیام قرآنی.

8. طرح درس  قرآن ششم   ابتدایی،،

طرح درس تربیت بدنی ششم ابتدایی:

2. طرح درس سالانه تربیت بدنی ششم   ابتدایی،،

5. طرح درس  تربیت بدنی ششم   ابتدایی،،ورزش و نیرو.

6. طرح درس  تربیت بدنی ششم   ابتدایی،،

طرح درس  هدیه  ششم ابتدایی:

1. طرح درس  هدیه ششم   ابتدایی،،سرور آزادگان،،،،،

3. طرح درس  هدیه ششم   ابتدایی،،احکام سفر،،،

4. طرح درس  هدیه ششم   ابتدایی،،جهانی دیگر.

5. طرح درس  سالانه هدیه ششم   ابتدایی،،

6. طرح درس  هدیه ششم   ابتدایی،،باغ سری.

7. طرح درس  هدیه ششم   ابتدایی،،بهترین راهنمایان.

8. طرح درس  سالانه هدیه ششم   ابتدایی،،

9. طرح درس  سالانه هدیه ششم   ابتدایی،،

12. طرح درس  هدیه ششم   ابتدایی،،آداب زندگی،،،

4. طرح درس  هدیه ششم   ابتدایی،،احکام سفر.

16. طرح درس  هدیه ششم   ابتدایی،،آداب زندگی.

17. طرح درس  هدیه ششم   ابتدایی،،جهان دیگر.

18. طرح درس  هدیه ششم   ابتدایی،،دانش آموز نمونه.

19. طرح درس  هدیه ششم   ابتدایی،،دست در دست دوست.

20. طرح درس  هدیه ششم   ابتدایی،،دوران غیبت.

21. طرح درس  هدیه ششم   ابتدایی،،راز موفقیت.

22. طرح درس  هدیه ششم   ابتدایی،،راه تندرستی.

23. طرح درس  هدیه ششم   ابتدایی،،زیارت .

24. طرح درس سالانه  هدیه ششم   ابتدایی،،

25. طرح درس  سالانه هدیه ششم   ابتدایی،،

26. طرح درس  هدیه ششم   ابتدایی،،همیشه بهار.

27. طرح درس  هدیه ششم   ابتدایی،،سرور آزادگان.

28. طرح درس  هدیه ششم   ابتدایی،،سفره های با برکت.

29. طرح درس  هدیه ششم   ابتدایی،،سیمای خوبان.

30. طرح درس  هدیه ششم   ابتدایی،،شتر با ایمان.

31. طرح درس  هدیه ششم   ابتدایی،،عید مسلمانان.

32. طرح درس  هدیه ششم   ابتدایی،،یکتا.

33. طرح درس  هدیه ششم   ابتدایی،،


طرح درس  هنر ششم ابتدایی:

1. طرح درس سالانه  هنر ششم   ابتدایی،،

2. طرح درس  سالانه هنرششم   ابتدایی،،

3. طرح درس  هنرششم   ابتدایی،،طراحی از سر حیوانات ،،،

4. طرح درس  هنرششم   ابتدایی،،ترکیب رنگ ها.

5. طرح درس  هنرششم   ابتدایی،،

طرح درس  کار و فناوری ششم ابتدایی:

1. طرح درس  کار و فناوری ششم   ابتدایی،،نقاشی با رایانه.

2. طرح درس  سالانه کار و فناوری ششم   ابتدایی،،

3. طرح درس سالانه   کار و فناوری ششم   ابتدایی،،

طرح درس  هفتم ابتدایی ابتدایی:

طرح درس اجتماعی  هفتم ابتدایی:

1. طرح درس  اجتماعی هفتم   ابتدایی،،همدل و همیار در حوادث.

2. طرح درس  اجتماعی هفتم   ابتدایی،،ایران خانه ما.

3. طرح درس  اجتماعی هفتم   ابتدایی،،

طرح درس انگلیسی هفتم ابتدایی:

1. طرح درس سالانه  انگلیسی هفتم   ابتدایی،،

طرح درس پیام هفتم ابتدایی:


طرح درس ریاضی هفتم ابتدایی:

2. طرح درس  ریاضی هفتم   ابتدایی،،مثلث ها.

5. طرح درس  ریاضی هفتم   ابتدایی،،جمع و تفریق اعداد صحیح.

طرح درس عربی هفتم ابتدایی:

2. طرح درس  عربی هفتم   ابتدایی،،اسم اشاره.

3. طرح درس سالانه  عربی هفتم   ابتدایی،،

4. طرح درس سالانه   عربی هفتم   ابتدایی،،


طرح درس علوم هفتم ابتدایی:

1. طرح درس  سالانه علوم هفتم   ابتدایی،،

2. طرح درس  علوم هفتم   ابتدایی،،از معدن تا خانه.

3. طرح درس  سالانه علوم هفتم   ابتدایی،،

4. طرح درس  علوم هفتم   ابتدایی،،

طرح درس فارسی هفتم ابتدایی:

1. طرح درس سالانه   فارسی هفتم   ابتدایی،،

2. طرح درس  فارسی هفتم   ابتدایی،،زنگ آفرینش.

4. طرح درس  فارسی هفتم   ابتدایی،،

6. طرح درس  فارسی هفتم   ابتدایی،،

7. طرح درس  فارسی هفتم   ابتدایی،،

8. طرح درس  فارسی هفتم   ابتدایی،،

طرح درس هنرهفتم ابتدایی:

1. طرح درس سالانه   هنر هفتم   ابتدایی،،

2. طرح درس  هنر هفتم   ابتدایی،،فرهنگ هنر

3. طرح درس  هنر هفتم   ابتدایی،،

طرح درس  هستم متوسطه ابتدایی:

طرح درس اجتماعی  هستم متوسطه:

1. طرح درس اجتماعی هشتم متوسطه،،دولت.

2. طرح درس  اجتماعی هستم متوسطه،،

طرح درس انگلیسی هستم متوسطه:

1. طرح درس سالانه  انگلیسی هشتم   ابتدایی،،

طرح درس پیام هستم متوسطه:

1. طرح درس  پیام هشتم   ابتدایی،،ما مسلمان.

2. طرح درس  سالانه پیام هشتم متوسطه،،


طرح درس ریاضی هشتم

1. طرح درس  ریاضی هشتم  ،حساب اعداد طبیعی.،،به صورت ورد و قابل ویرایش را از اینجاد خرید و دانلود نمایید.

2. طرح درس  ریاضی هشتم متوسطه،،مخلوط.

3. طرح درس  ریاضی هشتم متوسطه،،چند ضلعی ها و تقارن.

4. طرح درس  ریاضی هشتم  

طرح درس عربی هشتم 

1. طرح درس  عربی هشتم متوسطه،،اهمیت لغت عربی .

2. طرح درس  عربی هشتم متوسطه،،درس 4 – التجربه الجدیده

3. طرح درس سالانه  عربی هشتم متوسطه،،

4. طرح درس  عربی هشتم متوسطه،،اهمیت درس عربی

5. طرح درس  عربی هشتم متوسطه،،اهمیت درس عربی.

6. طرح درس  عربی هشتم متوسطه،،مرور درس سال هفتم.

7. طرح درس  عربی هشتم متوسطه،،اهمیت زبان عربی.

8. طرح درس  عربی هشتم متوسطه،،شغل در اینده.

9. طرح درس  عربی هشتم متوسطه،،تجربه جدید.


12. طرح درس  عربی هشتم متوسطه،،

طرح درس علوم هستم متوسطه:

1. طرح درس  علوم هشتم متوسطه،،مخلوط.

2. طرح درس  علوم هشتم متوسطه،،مغناطیس.

3. طرح درس  علوم هشتم متوسطه،،

طرح درس فارسی هستم متوسطه:

1. طرح درس  فارسی هشتم متوسطه،،راه خوشبتخی.

2. طرح درس  سالانه فارسی هشتم متوسطه،،


طرح درس کار و فناوری هستم متوسطه:

1. طرح درس  کار و فناوری هشتم متوسطه،کمیت های الکتریکی و کار با مولتی متر.

طرح درس  نهم ابتدایی ابتدایی:

طرح درس اجتماعی  نهم ابتدایی:

1. طرح درس  اجتماعی نهم  ابتدایی،،نهاد حکومت

3. طرح درس  اجتماعی نهم  ابتدایی،،حرکات زمین.

4. طرح درس  اجتماعی نهم  ابتدایی،،

طرح درس پیام های آسمانی نهم ابتدایی:

1. طرح درس  سالانه پیام  نهم  ابتدایی،،

2. طرح درس  پیام  نهم  ابتدایی،،اهمیت دین در اسلام.


طرح درس ریاضی نهم ابتدایی:

1. طرح درس  ریاضی نهم  ابتدایی،،اتحاد.

طرح درس عربی نهم ابتدایی:

1. طرح درس  عربی نهم  ابتدایی،،جسر الصداقه.

2. طرح درس  عربی نهم  ابتدایی،،قوانین المرور.

3. طرح درس سالانه  عربی نهم  ابتدایی،،

4.طرح درس سالانه عربی نهم.

طرح درس علوم نهم ابتدایی:

1. طرح درس  علوم نهم  ابتدایی ،، حرکات زمین.

2. طرح درس  علوم نهم  ابتدایی ،،مفهوم فلز.

3. طرح درس  علوم نهم  ابتدایی،،مفهوم فلز و مقایسه فعالیت آنها.،،به صورت ورد و قابل ویرایش را از اینجاد خرید و دانلود نمایید.

طرح درس فارسی نهم ابتدایی:

1. طرح درس  فارسی نهم  ابتدایی،زیبای آفرینش.

2. طرح درس  سالانه فارسی نهم  ابتدایی،

3. طرح درس   سالانه فارسی نهم  ابتدایی،


تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور دانلود رایگان طرح درس ابتدایی رایگان 1402-1403 + pdf 44

در این مقاله لینک دانلود رایگان طرح درس همه پایه ها را در اختیار دانشجو معلمان و فرهنگیان قرار داده ایم، اگر در نوشتن طرح درس روزانه، ماهانه و یا سالانه نیاز به کسب راهنمایی دارید، می توانید از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور، با شماره تلفن ده رقمی مندرج در همین صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه آماده اند تا از طریق سیستم مشاوره تلفنی، اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شما عزیزان قرار دهند.

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه نوشتن طرح درس

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی