آدرس جدید سامانه مای مدیو مدارس ابتدایی آدرس جدید آدرس قبلی (سناد)
آدرس جدید سامانه مای مدیو مدارس پیش دبستانی my.medu.ir p-snd.medu.ir
 آدرس جدید سامانه مای مدیو مدارس متوسطه اول my.medu.ir M1-snd.medu.ir
آدرس جدید سامانه مای مدیو مدارس متوسطه دوم my.medu.ir M2-snd.medu.ir
آدرس جدید سامانه مای مدیو مدارس بزرگسال my.medu.ir T-snd.medu.ir
آدرس جدید سامانه مای مدیو مدارس متوسطه اول پیش حرفه ای -استثنایی my.medu.ir esm1p-snd.medu.ir
آدرس جدید  سامانه مای مدیو مدارس دوم متوسطه حرفه ای – استثنایی my.medu.ir esm2p.snd.medu.ir
 آدرس جدید سامانه مای مدیو مدارس متوسطه اول استثنایی my.medu.ir esm1-snd.medu.ir
آدرس جدید سامانه مای مدیو مدارس متوسطه دوم استثنایی my.medu.ir esm2-snd.medu.ir
 آدرس جدید سامانه مای مدیو مدارس پیش دبستان استثنایی my.medu.ir ps-snd.medu.ir
آدرس جدید سامانه مای مدیو مدارس ابتدای استثنایی my.medu.ir es-snd.medu.ir

درصورتی که برای ورود به سامانه مای مدیو مدارس با مشکل روبرو شده اید و یا نیاز به کسب راهنمایی تلفنی دارید، می توانید با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید:

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

پاسخگویی همه روزه 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل