همراه داشتن موبایل در سربازی + دسترسی به اینترنت در سربازی
شنبه 23 می 2020
-

همراه داشتن موبایل در سربازی + دسترسی به اینترنت در سربازی

در این و مقاله و عنوان هدفمان توضیح در مورد این موضوع می باشد که آیا مشمولین نظام وظیفه اجازه همراه داشتن گوشی را در پادگان دارند؟؟  شرایط و همراه داشتن موبایل در سربازی و در پادگان چگونه است؟؟ آیا سربازان در این دوران خدمت سربازی خود می توانند با همراه داشتن موبایل با اطرایان خود و خانواده های خود در ارتباط باشند. دسترسی به […]

نصب اپ دانش آموزی