دریافت  کد سخا با شماره ملی
شنبه 2 می 2020
-

دریافت کد سخا با شماره ملی

در این مقاله و عنوان میخواهیم توضیح کوتاهی در مورد دریافت کد سخا با شماره ملی برای مشمولان و سربازان نظام وظیفه و سربازی را ارائه دهیم. مطالب سایت ما را دنبال کنید… سایت سخا نظام وظیفه + لیست کد سخا نحوه دریافت  کردن کد سخا یکی از مراحلی می باشد  که مشمولان و سربازان عزیز  باید در مورد آن بیشتر بدانند و اطلاعات داشته […]

نصب اپ دانش آموزی