پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹
انتقالی سربازی برای متاهلین در سال 99
سه شنبه 6 خرداد 1399
-

انتقالی سربازی برای متاهلین در سال 99

  در این مقاله و عنوان هدفمان توضیح در مورد انتقالی سربازی برای متاهلین در سال 99 نیز می باشد. خدمت سربازی برای افراد متاهل یکی از دغدغه های اصلی می باشد. سربازان متاهل  وظایف بیشتری نسبت به دیگران داشته و در صورت داشتن فرزند در  این امر دشوارتر خواهد بود.به همین جهت باید دارای شرایطی متفاوت در خدمت سربازی باشند تا بتوانند برای خانواده […]

کسری خدمت دو برادری و سه برادری
سه شنبه 5 فروردین 1399
-

کسری خدمت دو برادری و سه برادری

در این مقاله درمورد معافیت و  کسری خدمت دو برادری و سه برادری می خوانید. آیا در سال 99 امکان کسری خدمت دو برادری و سه برادری وجود دارد؟ در این مقاله درمورد معافیت های کفالت سربازی میخوانید. درصورت نیاز به کسب راهنمایی در زمینه قوانین کسر خدمت و معافیت سربازی میتوانید با سامانه صدای مشاور تماس بگیرید. کسری خدمت دو برادری و سه برادری در […]

اپلیکیشن آموزش دروس
برنامه ریزی درسی