کارت سبز بسیج
چهارشنبه 27 می 2020
-

کارت سبز بسیج

 در این مقاله و عنوان میخواهیم بپردازیم و توضیح دهیم در مورد اینکه کارت سبز بسیج چیست  اصلا کارت بسیج چه مزایایی در خدمت سربازی دارد؟؟ برای جواب این سوال ها می توانید ادامه مقاله ما را مطالعه کنید. کارت سبز بسیج چیست؟؟ یک گواهی نامه آموزشی می باشد  که مشمول  با گذراندن آن دیگر به دوره ی آموزشی  خدمت سربازی نظامه وظیفه اعزام نمی […]

نصب اپ دانش آموزی