امریه بنیاد مسکن1401-1402 + مدارک لازم
دوشنبه 20 آوریل 2020
-

امریه بنیاد مسکن1401-1402 + مدارک لازم

امریه بنیاد مسکن: اخذ و گرفتن  امریه سربازی  یکی از روش های تسهیل و تسهیلات  در خدمت  مقدس سربازی بوده  است و جوانان  و مشمولان معمولا مشتاق به دریافت امریه ارگان های مختلف برای فرار از محیط پادگانها نیز  می باشند. همچنین عدم پوشیدن لباس نظامی و دیگر مزایایی که دریافت امریه سازمان های مختلف برای سربازان نیز  دارد و همین امر  باعث شده است […]

نصب اپ دانش آموزی