امریه وزارت صنایع و معادن 1401-1402
سه‌شنبه 21 آوریل 2020
-

امریه وزارت صنایع و معادن 1401-1402

در این مقاله و عنوان قصد داریم که در مورد موضوعاتی چون امریه وزارت صنایع و معادن 1401-1402 و همچنین تاریخ چه و فرق بین  این وزارت خانه با وزارت خانه ی صنعت معدن و تجارت در چه چیز نیز می باشد. و همچنین چگونگی دریافت امریه گرفتن  برای رفتن سربازان در این وزارت خانه نیز به چه صورت نیز می باشد که در ادامه […]

نصب اپ دانش آموزی