یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
استعلام برای دریافت کد سخا
چهارشنبه 13 فروردین 1399
-

استعلام برای دریافت کد سخا

این مقاله جهت آموزش نحوه استعلام برای دریافت کد سخا در سال 99 در اختیار سربازان مشمول قرار داده شده است. میتوانید برای استعلام وضعیت نظام وظیفه و دریافت کد سخا از این راهنمای آموزشی استفاده نمایید. یا از طریق شماره تلفن های زیر با سامانه صدای مشاور تماس بگیرید: نحوه استعلام برای دریافت کد سخا در سال 99 نحوه استعلام برای دریافت کد سخادر […]

اپلیکیشن آموزش دروس
اینترنت رایگان دانش آموزی