یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹
منابع کنکور سراسری زبان 1400
سه شنبه 29 مهر 1399
-

منابع کنکور سراسری زبان 1400

در این مقاله لیست منابع کنکور سراسری زبان 1400 سازمان سنجش را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. منابع کنکور سراسری زبان شامل دو لیست منابع دروس عمومی و لیست منابع تخصصی کنکور زبان است. داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید میتوانند با توجه به لیست منابع کنکور نظام جدید برای شرکت در کنکور برنامه ریزی نمایند. پیشنهاد می دهیم برای مشاوره تحصیلی قبولی […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 37
منابع کنکور سراسری هنر 1400
سه شنبه 29 مهر 1399
-

منابع کنکور سراسری هنر 1400

در این مقاله لیست منابع کنکور سراسری هنر 1400 سازمان سنجش را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. منابع کنکور سراسری هنر شامل دو لیست منابع دروس عمومی و لیست منابع تخصصی کنکور هنر است. داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید میتوانند با توجه به لیست منابع کنکور نظام جدید برای شرکت در کنکور برنامه ریزی نمایند. پیشنهاد می دهیم برای مشاوره تحصیلی قبولی […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 37
منابع کنکور سراسری انسانی 1400
سه شنبه 29 مهر 1399
-

منابع کنکور سراسری انسانی 1400

در این مقاله لیست منابع کنکور سراسری انسانی 1400 سازمان سنجش را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. منابع کنکور سراسری انسانی شامل دو لیست منابع دروس عمومی و لیست منابع تخصصی کنکور انسانی است. داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید میتوانند با توجه به لیست منابع کنکور نظام جدید برای شرکت در کنکور برنامه ریزی نمایند. پیشنهاد می دهیم برای مشاوره تحصیلی قبولی […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 37
منابع کنکور سراسری ریاضی 1400
سه شنبه 29 مهر 1399
-

منابع کنکور سراسری ریاضی 1400

  در این مقاله لیست منابع کنکور سراسری ریاضی 1400 سازمان سنجش را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید میتوانند با توجه به لیست منابع کنکور نظام جدید برای شرکت در کنکور ریاضی برنامه ریزی نمایند. منابع کنکور سراسری ریاضی شامل دو لیست منابع دروس عمومی و لیست منابع تخصصی کنکور ریاضی است. با استفاده از منابع اعلام […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 37
منابع کنکور سراسری تجربی 1400
سه شنبه 29 مهر 1399
-

منابع کنکور سراسری تجربی 1400

در این مقاله لیست منابع کنکور سراسری تجربی 1400 سازمان سنجش را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. منابع کنکور سراسری تجربی شامل دو لیست منابع دروس عمومی و لیست منابع تخصصی کنکور تجربی است. داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید میتوانند با توجه به لیست منابع کنکور نظام جدید برای شرکت در کنکور برنامه ریزی نمایند. پیشنهاد می دهیم برای مشاوره تحصیلی قبولی […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 37
منابع کنکور سراسری 1400
سه شنبه 29 مهر 1399
-

منابع کنکور سراسری 1400

در این مقاله لیست کامل منابع کنکور سراسری 1400 که از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام شده است ، در اختیار داوطلبان گرامی کنکور 1400 قرار داده ایم. با توجه به اینکه کنکور نظام قدیم برگزار نخواهد شد، منابع معرفی شده مربوط به کنکور سراسری نظام جدید است. سال 1400 فقط یک آزمون برای کنکور با نظام جدید برگزار می شود. منابع کنکور […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 37
اپلیکیشن آموزش دروس
برنامه ریزی درسی