مراحل ثبت نام جهش ابتدایی 1402-1403
سه‌شنبه 16 ژوئن 2020
-

مراحل ثبت نام جهش ابتدایی 1402-1403

در این عنوان و مقاله میخواهیم توضیح دهیم برای آن دسته از دانش آموزان و علاقه مندانی که میخواهند به دلیل استعداد خاص و ویژه و توانایی که دارند میخواهند یه مقطع تحصیلی خود را به صورت جهش تحصیلی بگزارند تا بتوانند یک سال تحصیلی را جلوتر باشند و همچنین میخواهند بدانند که مراحل ثبت نام جهش ابتدایی 1402چگونه می باشد. مراحل ثبت نام جهش […]

نصب اپ دانش آموزی