شرایط و مدارک امریه اداره اوقاف 1401-1402
پنج‌شنبه 23 آوریل 2020
-

شرایط و مدارک امریه اداره اوقاف 1401-1402

در این مقاله میخواهیم بپردازیم و توضیح دهیم در مورد شرایط و مدارک امریه اداره اوقاف در سال 1401-1402 چه شرایطی را باید مشمولان داشته باشند. امریه اداره  و سازمان اوقاف یکی از موارد امریه سربازی نیز  می باشد که بسیاری از مشمولان خدمت سربازی به دنبال کسب  رفتن در این سازمان نیز می باشند. مشمولان خدمت وظیفه ی عمومی با اخذ این نوع  امریه […]

نصب اپ دانش آموزی