امریه جهاد دانشگاهی 1401-1402
یکشنبه 26 آوریل 2020
-

امریه جهاد دانشگاهی 1401-1402

هدفمان از گذاشتن این مقاله و عنوان توضیح مختصری در مورد امریه جهاد دانشگاهی 1401-1402 و مدارک مورد نیاز آن نیز می باشد. مطالب سایت ما را دنبال کنید… امریه جهاد دانشگاهی 1401-1402: در اساسنامه جهاد دانشگاهی  این نهاد این گونه تعریف شده ‌است: جهاد دانشگاهی نهادی عمومی و غیردولتی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین   از لحاظ اداری و  استخدامی و مالی تابع […]

نصب اپ دانش آموزی