مدارس تا کی تعطیل است- ستاد مبارزه با کرونا 1400
چهارشنبه 1 آوریل 2020
-

مدارس تا کی تعطیل است- ستاد مبارزه با کرونا 1400

مدارس تا کی تعطیل است- ستاد مبارزه با کرونا خبری نو جدیدترین اخبار روزانه برای تعطیلی مدارس را اعلام میکند. سال تحصیلی 1400 تغییر می کند. هم اکنون با توجه به گسترش شیوع ویروس کرونا ، تصمیم گیری برای تعطیلی مدارس و دانشگاه ها به عده ستاد مبارزه با کرونا است. آموزش و پرورش برای اینکه مدارس تا کی تعطیل است، تصمیم گیری نخواهد کرد. […]

نصب اپ دانش آموزی