شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
مدارس تا کی تعطیل است- ستاد مبارزه با کرونا 99
چهارشنبه 13 فروردین 1399
-

مدارس تا کی تعطیل است- ستاد مبارزه با کرونا 99

مدارس تا کی تعطیل است- ستاد مبارزه با کرونا خبری نو جدیدترین اخبار روزانه برای تعطیلی مدارس را اعلام میکند. سال تحصیلی 99 تغییر می کند. هم اکنون با توجه به گسترش شیوع ویروس کرونا ، تصمیم گیری برای تعطیلی مدارس و دانشگاه ها به عده ستاد مبارزه با کرونا است. آموزش و پرورش برای اینکه مدارس تا کی تعطیل است، تصمیم گیری نخواهد کرد. […]

اپلیکیشن آموزش دروس
اینترنت رایگان دانش آموزی