نحوه مشخص شدن محل آموزش سربازی + لیست کد سخا نظام وظیفه
سه‌شنبه 7 آوریل 2020
-

نحوه مشخص شدن محل آموزش سربازی + لیست کد سخا نظام وظیفه

در این مقاله از نحوه مشخص شدن محل آموزشی سربازی مطلع می شوید. از مهمترین نگرانی های سربازان مشخص شدن محل آموزشی خدمت سربازی است. محل آموزشی و محل خدمت سربازی به صورت مجزا مشخص می شوند. در این صفحه تقسیم بندی سربازان برای مشخص شدن محل آموزش سربازی و محل خدمت سربازی را میخوانید. نحوه مشخص شدن محل آموزش سربازی و محل خدمت سربازی  […]

نصب اپ دانش آموزی