جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹
محدودیت معافیت پزشکی چیست
شنبه 24 خرداد 1399
-

محدودیت معافیت پزشکی چیست

  در این مطلب و عنوان میپردازیم به موضوع محدودیت معافیت پزشکی برای آن دسته از مشولان و سربازانی که میخواهند از این طریق به معافیت سربازی دست پیداکنند. همه مشولان و سربازان در اولین ورود خود  به خدمت سربازی اصولا به دنبال راه ها و راه حل هایی  برای کسری خدمت یا معافیت خدمت سربازی می باشید . راه های بسیاری برای دریافت معافیت […]

اپلیکیشن آموزش دروس
اینترنت رایگان دانش آموزی