شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
مجازات فرار یک افسر کادر چیست؟
شنبه 21 تیر 1399
-

مجازات فرار یک افسر کادر چیست؟

در این مقاله و عنوان سعی داریم توضیح دهیم برای آن دسته از مشمولانی که در خدمت سربازی درجه آنها گروهبان است در ادامه این مطلب میپردازیم که مجازات فرار یک افسر کادر چیست؟ و در خدمت سربازی برای کسی که دارای چنین درجه ای میباشد چه مجازاتی را در نظر گرفته میشود. و همچنین در  دادگاه‌های نظامی می‌توانند مجازات حبس را با توجه به […]

اپلیکیشن آموزش دروس
اینترنت رایگان دانش آموزی