یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
مدارک لازم برای اعزام به خدمت سربازی
چهارشنبه 6 فروردین 1399
-

مدارک لازم برای اعزام به خدمت سربازی

در این مقاله مدارک لازم برای اعزام به خدمت سربازی در سال 99 به اطلاع مشمولان گرامی می رسد. مشمولان با تحویلمدارک لازم برای تشکیل پرونده سربازی سپاه و … برای پست کردن دفترچه خدمت، جهت ارائه مدارک مورد نیاز برای اعزام به خدمت سربازی به دفاتر پلیس +10 می توانند وضعیت نظام وظیفه خود را مشخص کنند. مدارک لازم برای اعزام به خدمت سربازی […]

اپلیکیشن آموزش دروس
اینترنت رایگان دانش آموزی