مدارک لازم برای اعزام به خدمت سربازی سال 1403
چهارشنبه 25 مارس 2020
-

مدارک لازم برای اعزام به خدمت سربازی سال 1403

در این مقاله مدارک لازم برای اعزام به خدمت سربازی در سال 1403 به اطلاع مشمولان گرامی می رسد. مشمولان با تحویلمدارک لازم برای تشکیل پرونده سربازی سپاه و … براي پست كردن دفترچه خدمت، جهت ارائه مدارک مورد نیاز برای اعزام به خدمت سربازی به دفاتر پلیس +10 می توانند وضعیت نظام وظیفه خود را مشخص کنند. مدارک لازم برای اعزام به خدمت سربازی […]

نصب اپ دانش آموزی