قطعی بند انگشت چه معافیتی دارد؟
دوشنبه 22 ژوئن 2020
-

قطعی بند انگشت چه معافیتی دارد؟

در این مقاله هدفمان پرداختن و توضیح کوتاهی را ارائه دادن در مورد معافیت پزشکی که برای عده ای از مشولینی که میخواهند به خدمت سربازی بروند بسیار پرطرفدار میباشد. و همچنین بپردزیم در مورد بیماری های استخوانی که به چه صورت میباشند. و آیا این امکان وجود دارد که اگر مشمولی دارای یکی از بیماری های استخوانی  و قطعی بند انگشت بود از خدمت […]

  • نظر دهيد.
  • انتشار یافته : 0
  • در انتظار بررسی : 3755
نصب اپ دانش آموزی
راهنمای مای مدیو