اعزام همزمان چند برادر به سربازی 1401
دوشنبه 23 مارس 2020
-

اعزام همزمان چند برادر به سربازی 1401

در این مقاله از شرایط اعزام همزمان چند برادر به سربازی 1401 مطلع می شوید. نظام وظیفه برای خانواده هایی که چند برادر مشمول سربازی هستند شرایطی را اعلام کرده است. در این صفحه حالت های مختلف اعزام چند برادر به سربازی را به اطلاع عموم مشمولین خدمت سربازی می رسانیم. همچنین برای مشاوره نظام وظیفه و موارد زیر می توانید با سامانه صدای مشاور […]

نصب اپ دانش آموزی