راهنمای تکمیل فرم درخواست اعزام به خدمت سربازی نظام وظیفه
پنج‌شنبه 26 مارس 2020
-

راهنمای تکمیل فرم درخواست اعزام به خدمت سربازی نظام وظیفه

این مقاله راهنمای تکمیل فرم درخواست اعزام به خدمت سربازی نظام وظیفه است. برای تکمیل فرم درخواست اعزام به خدمت سربازی نظام وظیفه می توانید مطابق با این راهنمای آموزشی اقدام کنید. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر نیز می توانید با سامانه صدای مشاور تماس بگیرید. راهنمای تکمیل فرم درخواست اعزام به خدمت سربازی نظام وظیفه سال 1400 مشمولان نظام وظیفه میتوانند مطابق با این راهنما، […]

نصب اپ دانش آموزی