فاصله بین پست دفترچه و تاریخ اعزام به خدمت 1401-1402
جمعه 27 مارس 2020
-

فاصله بین پست دفترچه و تاریخ اعزام به خدمت 1401-1402

در این مقاله از فاصله بین پست دفترچه و تاریخ اعزام به خدمت در سال 1401-1402 مطلع می شوید. بعد از دریافت دفترچه اعزام به خدمت سربازی و تکمیل فرم های اعزام به خدمت، لازم است از تاثیر فاصله بین پست دفترچه و تاریخ اعزام به خدمت مطلع شوید. فاصله بین پست دفترچه و تاریخ اعزام به خدمت سال 1401-1402 اطلاع از فاصله بین پست […]

  • نظر دهيد.
  • انتشار یافته : 0
  • در انتظار بررسی : 3776
زمان اعزام به خدمت پس از ارسال دفترچه 1402
یکشنبه 22 مارس 2020
-

زمان اعزام به خدمت پس از ارسال دفترچه 1402

در این مقاله میخوانید که زمان اعزام به خدمت پس از ارسال دفترچه 1402 چه زمانی است. مشمولان خدمت سربازی بعد از تهیه دفترچه خدمت سربازی و مطالعه دقیق آن می توانند برای اعزام درخواست دهند. زمان اعزام به خدمت بعد از ارسال دفترچه به اطلاع مشمولان خدمت سربازی می رسد: تاریخ و زمان اعزام به خدمت سربازی پس از ارسال دفترچه زمان اعزام به […]

  • نظر دهيد.
  • انتشار یافته : 0
  • در انتظار بررسی : 3776
اعزام به خدمت سربازی در سال 1401-1402
جمعه 20 مارس 2020
-

اعزام به خدمت سربازی در سال 1401-1402

این مقاله راهنمای کامل اعزام به خدمت سربازی است و اطلاعات مفیدی در زمینه اعزام به خدمت سال 1401-1402 به شرح زیر میخوانید: شرایط و قوانین اعزام به خدمت سربازی نحوه اقدام برای درخواست اعزام به خدمت نحوه دریافت برگه اعزام به خدمت نحوه پیگیری اعزام به خدمت سربازی و تغییر تاریخ و محل اعزام به خدمت 1401-1402 نحوه تعویق و تعجیل اعزام به خدمت و… راهنمای […]

  • نظر دهيد.
  • انتشار یافته : 3
  • در انتظار بررسی : 3776
نصب اپ دانش آموزی