فاصله بین پست دفترچه و تاریخ اعزام به خدمت 99
جمعه 8 فروردین 1399
-

فاصله بین پست دفترچه و تاریخ اعزام به خدمت 99

در این مقاله از فاصله بین پست دفترچه و تاریخ اعزام به خدمت در سال 99 مطلع می شوید. بعد از دریافت دفترچه اعزام به خدمت سربازی و تکمیل فرم های اعزام به خدمت، لازم است از تاثیر فاصله بین پست دفترچه و تاریخ اعزام به خدمت مطلع شوید. فاصله بین پست دفترچه و تاریخ اعزام به خدمت سال 99 اطلاع از فاصله بین پست […]

  • نظر دهيد.
  • انتشار یافته : 0
  • در انتظار بررسی : 54
زمان اعزام به خدمت پس از ارسال دفترچه 99
یکشنبه 3 فروردین 1399
-

زمان اعزام به خدمت پس از ارسال دفترچه 99

در این مقاله میخوانید که زمان اعزام به خدمت پس از ارسال دفترچه 99 چه زمانی است. مشمولان خدمت سربازی بعد از تهیه دفترچه خدمت سربازی و مطالعه دقیق آن می توانند برای اعزام درخواست دهند. زمان اعزام به خدمت بعد از ارسال دفترچه به اطلاع مشمولان خدمت سربازی می رسد: تاریخ و زمان اعزام به خدمت سربازی پس از ارسال دفترچه زمان اعزام به […]

  • نظر دهيد.
  • انتشار یافته : 0
  • در انتظار بررسی : 54
اعزام به خدمت سربازی
جمعه 1 فروردین 1399
-

اعزام به خدمت سربازی

این مقاله راهنمای کامل اعزام به خدمت سربازی است و اطلاعات مفیدی در زمینه اعزام به خدمت سال 99 به شرح زیر میخوانید: شرایط و قوانین اعزام به خدمت سربازی نحوه اقدام برای درخواست اعزام به خدمت نحوه دریافت برگه اعزام به خدمت نحوه پیگیری اعزام به خدمت سربازی و تغییر تاریخ و محل اعزام به خدمت 99 نحوه تعویق و تعجیل اعزام به خدمت و… راهنمای […]

  • نظر دهيد.
  • انتشار یافته : 1
  • در انتظار بررسی : 54
اپلیکیشن آموزش دروس
برنامه ریزی درسی