ضرایب دروس رشته زبان در کنکور سراسری 1401
یکشنبه 7 فوریه 2021
-

ضرایب دروس رشته زبان در کنکور سراسری 1401

در این مقاله جدول ضرایب دروس اختصاصی رشته زبان در کنکور سراسری 1401 را در اختیار داوطلبان گروه آزمایشی زبان قرار داده ایم. ضرایب دروس کنکور، نشان دهنده اهمیت هر درس در این آزمون است. کنکور سراسری سال 1401 فقط بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ برگزار ‌می ‌شود. ضرایب دروس کنکور بر اساس دروس نظام جدید است. جدول مواد آزمون دروس عمومی و […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3808
ضرایب دروس رشته هنر در کنکور سراسری 1401
یکشنبه 7 فوریه 2021
-

ضرایب دروس رشته هنر در کنکور سراسری 1401

در این مقاله جدول ضرایب دروس اختصاصی رشته هنر در کنکور سراسری 1401 را در اختیار داوطلبان گروه آزمایشی هنر قرار داده ایم. ضرایب دروس کنکور، نشان دهنده اهمیت هر درس در این آزمون است. کنکور سراسری سال 1401 فقط بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ برگزار ‌می ‌شود. ضرایب دروس کنکور بر اساس دروس نظام جدید است. جدول مواد آزمون دروس عمومی و […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3808
ضرایب دروس رشته انسانی در کنکور سراسری 1401
یکشنبه 7 فوریه 2021
-

ضرایب دروس رشته انسانی در کنکور سراسری 1401

در این مقاله جدول ضرایب دروس اختصاصی رشته انسانی در کنکور سراسری 1401 را در اختیار داوطلبان گروه آزمایشی انسانی قرار داده ایم. ضرایب دروس کنکور، نشان دهنده اهمیت هر درس در این آزمون است. کنکور سراسری سال 1401 فقط بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ برگزار ‌می ‌شود. ضرایب دروس کنکور بر اساس دروس نظام جدید است. جدول مواد آزمون دروس عمومی و […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3808
ضرایب دروس رشته تجربی در کنکور سراسری 1401-1402
یکشنبه 7 فوریه 2021
-

ضرایب دروس رشته تجربی در کنکور سراسری 1401-1402

در این مقاله جدول ضرایب دروس اختصاصی رشته تجربی در کنکور سراسری را در اختیار داوطلبان گروه آزمایشی تجربی قرار داده ایم. ضرایب دروس کنکور، نشان دهنده اهمیت هر درس در این آزمون است. کنکور سراسری سال فقط بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ برگزار ‌می ‌شود. ضرایب دروس کنکور بر اساس دروس نظام جدید است. جدول مواد آزمون دروس عمومی و ضرایب آن […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3808
ضرایب دروس رشته ریاضی در کنکور سراسری 1401
یکشنبه 7 فوریه 2021
-

ضرایب دروس رشته ریاضی در کنکور سراسری 1401

در این مقاله جدول ضرایب دروس اختصاصی رشته ریاضی در کنکور سراسری 1401 را در اختیار داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی قرار داده ایم. ضرایب دروس کنکور، نشان دهنده اهمیت هر درس در این آزمون است. کنکور سراسری سال 1401 فقط بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ برگزار ‌می ‌شود. ضرایب دروس کنکور بر اساس دروس نظام جدید است. جدول مواد آزمون دروس عمومی و […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3808
ضرایب دروس عمومی در کنکور سراسری 1400
یکشنبه 7 فوریه 2021
-

ضرایب دروس عمومی در کنکور سراسری 1400

در این مقاله جدول ضرایب دروس عمومی کنکور سراسری 1400 را در اختیار داوطلبان قرار داده ایم. ضرایب دروس کنکور، نشان دهنده اهمیت هر درس در این آزمون است. کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ فقط بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ برگزار ‌می ‌شود. ضرایب دروس کنکور بر اساس دروس نظام جدید است. بر اساس مصوبات هفدهمین جلسه ۲۶ اسفند ۹۷ و بیست و چهارمین […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3808
نصب اپ دانش آموزی