ضرایب دروس رشته زبان در کنکور سراسری ۱۴۰۰
یکشنبه 19 بهمن 1399
-

ضرایب دروس رشته زبان در کنکور سراسری ۱۴۰۰

در این مقاله جدول ضرایب دروس اختصاصی رشته زبان در کنکور سراسری 1400 را در اختیار داوطلبان گروه آزمایشی زبان قرار داده ایم. ضرایب دروس کنکور، نشان دهنده اهمیت هر درس در این آزمون است. کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ فقط بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ برگزار ‌می ‌شود. ضرایب دروس کنکور بر اساس دروس نظام جدید است. جدول مواد آزمون دروس عمومی و […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 41
ضرایب دروس رشته هنر در کنکور سراسری ۱۴۰۰
یکشنبه 19 بهمن 1399
-

ضرایب دروس رشته هنر در کنکور سراسری ۱۴۰۰

در این مقاله جدول ضرایب دروس اختصاصی رشته هنر در کنکور سراسری 1400 را در اختیار داوطلبان گروه آزمایشی هنر قرار داده ایم. ضرایب دروس کنکور، نشان دهنده اهمیت هر درس در این آزمون است. کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ فقط بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ برگزار ‌می ‌شود. ضرایب دروس کنکور بر اساس دروس نظام جدید است. جدول مواد آزمون دروس عمومی و […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 41
ضرایب دروس رشته انسانی در کنکور سراسری ۱۴۰۰
یکشنبه 19 بهمن 1399
-

ضرایب دروس رشته انسانی در کنکور سراسری ۱۴۰۰

در این مقاله جدول ضرایب دروس اختصاصی رشته انسانی در کنکور سراسری 1400 را در اختیار داوطلبان گروه آزمایشی انسانی قرار داده ایم. ضرایب دروس کنکور، نشان دهنده اهمیت هر درس در این آزمون است. کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ فقط بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ برگزار ‌می ‌شود. ضرایب دروس کنکور بر اساس دروس نظام جدید است. جدول مواد آزمون دروس عمومی و […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 41
ضرایب دروس رشته تجربی در کنکور سراسری ۱۴۰۰
یکشنبه 19 بهمن 1399
-

ضرایب دروس رشته تجربی در کنکور سراسری ۱۴۰۰

در این مقاله جدول ضرایب دروس اختصاصی رشته تجربی در کنکور سراسری 1400 را در اختیار داوطلبان گروه آزمایشی تجربی قرار داده ایم. ضرایب دروس کنکور، نشان دهنده اهمیت هر درس در این آزمون است. کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ فقط بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ برگزار ‌می ‌شود. ضرایب دروس کنکور بر اساس دروس نظام جدید است. جدول مواد آزمون دروس عمومی و […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 41
ضرایب دروس رشته ریاضی در کنکور سراسری ۱۴۰۰
یکشنبه 19 بهمن 1399
-

ضرایب دروس رشته ریاضی در کنکور سراسری ۱۴۰۰

در این مقاله جدول ضرایب دروس اختصاصی رشته ریاضی در کنکور سراسری 1400 را در اختیار داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی قرار داده ایم. ضرایب دروس کنکور، نشان دهنده اهمیت هر درس در این آزمون است. کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ فقط بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ برگزار ‌می ‌شود. ضرایب دروس کنکور بر اساس دروس نظام جدید است. جدول مواد آزمون دروس عمومی و […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 41
ضرایب دروس عمومی در کنکور سراسری 1400
یکشنبه 19 بهمن 1399
-

ضرایب دروس عمومی در کنکور سراسری 1400

در این مقاله جدول ضرایب دروس عمومی کنکور سراسری 1400 را در اختیار داوطلبان قرار داده ایم. ضرایب دروس کنکور، نشان دهنده اهمیت هر درس در این آزمون است. کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ فقط بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ برگزار ‌می ‌شود. ضرایب دروس کنکور بر اساس دروس نظام جدید است. بر اساس مصوبات هفدهمین جلسه ۲۶ اسفند ۹۷ و بیست و چهارمین […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 41
برنامه ریزی درسی