شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1400
چهارشنبه 7 اکتبر 2020
-

شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1400

دانشجویانی که در کنکور ارشد 1400 شرکت کردند و برای انتخاب رشته دانشگاه آزاد مجاز شدند، تا 25 شهریور مهلت داشتند تا برای انتخاب رشته اقدام کنند. متقاضیان تحصیل در دانشگاه آزاد، برای تحصیل در این دانشگاه، موظف به پرداخت شهریه در طول تحصیل خود هستند. ، شهریه ارشد دانشگاه آزاد ، از چند بخش مختلف تشکیل میشود. ما در این مقاله به شما کمک […]

نصب اپ دانش آموزی