آخرین رتبه قبولی رشته پروتز دندان دانشگاه دولتی سراسری ۱۴۰۲-۱۴۰۳
یکشنبه 9 آگوست 2020
-

آخرین رتبه قبولی رشته پروتز دندان دانشگاه دولتی سراسری ۱۴۰۲-۱۴۰۳

در این مقاله از آخرین رتبه قبولی رشته پروتز دندان دانشگاه دولتی سراسری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مطلع می شوید. ساخت پروتزهای دندانی از رشته های پرطرفدار پیراپزشکی در کنکور محسوب می شود. داوطلبان کنکور برای قبولی در انتخاب رشته کنکور و ادامه تحصیل در رشته پروتز دندان، نیاز به کارنامه و حداقل رتبه و تراز قبولی کنکور خواهید داشت. داوطلبان کنکور نوبت بعدی نیز با اطلاع از […]

نصب اپ دانش آموزی