نداشتن طحال معافیت پزشکی
دوشنبه 18 می 2020
-

نداشتن طحال معافیت پزشکی

در این مقاله و عنوان میخواهیم توضیح دهیم در مورد شرایط معافیت پزشکی طحال در معافیت سربازی نیز چگونه می باشد. طحال چیست؟؟ طحال یکی از اندام‌های قابل درک بدن انسان است. بر خلاف اندام‌هایی که هر روز مانند پوست مشاهده می‌شود و  اکثر مردم هرگز به طحال فکر نمی‌کنند مگر اینکه آسیب به آن وارد شود. در حالی که طحال به اندازه سایر اندام‌ها […]

نصب اپ دانش آموزی