خدمت سربازی مشمولان معتاد چگونه است
یکشنبه 14 ژوئن 2020
-

خدمت سربازی مشمولان معتاد چگونه است

در این مقاله و عنوان میخواهیم توضیح دهیم  برای آن دسته از کسانی که به دنبال  خدمت سربازی مشمولان معتاد هستند و همچنین میخواهند در مورد اینکه  اطلاعیعه تعیین تکلیف وضعیت خدمت سربازی مشمولان معتادین چگونه است که بر همین اساس رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا  چنین گفت: معافیت موقت شش ماهه برای مشمولان معتاد صرفاً  فقط یک بار صادر می‌شود و در صورت ترک […]

نصب اپ دانش آموزی