امریه سربازی در ستاد اقامه نماز استان همدان
چهارشنبه 13 می 2020
-

امریه سربازی در ستاد اقامه نماز استان همدان

 در این مقاله هدفمان توضیح در مورد امریه سربازی در ستاد اقامه نماز در استان همدان می باشد ک امریه جذب این سرباز به چه صورت نیز می باشد. ستاد اقامه نماز نهاد حاکمیتی و غیر انتفاعی و بین المللی وابسته به دفتر مقام معظم رهبری نیز   می باشد که با شناسه ملی ((14007104829)) در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (( سامانه شناسه ملی اشخاص […]

نصب اپ دانش آموزی