شرایط سنی اعزام به خدمت سربازی در سال ۱۴۰۳
جمعه 27 مارس 2020
-

شرایط سنی اعزام به خدمت سربازی در سال ۱۴۰۳

در این مقاله از شرایط سنی اعزام به خدمت سربازی در سال 1403 مطلع می شوید. سن سربازی در سال 1403 به اطلاع مشمولان گرامی می رسد: شرایط سنی اعزام به خدمت سربازی در سال 1403 شرایط سنی اعزام به خدمت سربازی در سال 1403 برای مشمولانی که به سن اعزام رسیده اند در این بخش شرح داده شده است. شرایط سنی اعزام به خدمت […]

سن مشمولیت سربازی در سال ۱۴۰۳
جمعه 27 مارس 2020
-

سن مشمولیت سربازی در سال ۱۴۰۳

سن مشمولیت سربازی در سال ۱۴۰۳ به اطلاع عمومی مشمولین می رسد. سن سربازی 20سال یا 19 سال ابهام بسیاری از مشمولان در سال ۱۴۰۳ است. به همین منظور سن سربازی داوطلبانه و مشمولیت سربازی در این مقاله به اطلاع مشمولان عزیز می رسد: اعلام سن مشمولیت سربازی در سال ۱۴۰۳ یکی از سوال متداول مشمولان سربازی سن مشمولیت سربازی در سال ۱۴۰۳ است. اینکه […]

نصب اپ دانش آموزی