مای مدیو ابتدایی
شنبه 25 جولای 2020
-

مای مدیو ابتدایی

قبلا سامانه ابتدایی، سناد بود اما هم اکنون سامانه مای مدیو ابتدایی، به نشانی my.medu.ir جایگزین سامانه قبلی سناد به نشانی schsnd.medu.ir شده است. با ورود به مای مدیو ابتدایی، به آدرس my.medu.ir می توانید برای ثبت نمرات اقدام کنید و همچنین از تمام خدمات سامانه مای مدیو ابتدایی و مای مدیو ابتدایی استثنایی استفاده نمایید. در این مقاله لینک ورود به مای مدیو ابتدایی برای […]

نصب اپ دانش آموزی