سایت ثبت اعتراض به نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 1402-1403
دوشنبه 13 جولای 2020
-

سایت ثبت اعتراض به نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 1402-1403

این مقاله راهنمای سایت ثبت اعتراض به نتایج آزمون مدارس تیزهوشان برای پایه هفتم و نهم تیزهوشان است. داوطلبان ششم به هفتم میتوانند جهت ثبت اعتراض به نتایج آزمون به نشانی my.medu.ir مراجعه نمایند. سایت ثبت اعتراض به نتایج نهم تیزهوشان به نشانی my.medu.ir می باشد. در ادامه از نحوه ورود به سایت های ذکر شده و ثبت اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان مطلع می شوید. – […]

نصب اپ دانش آموزی