ورود به سایت ضمن خدمت فرهنگیان (جدید) | ltms.medu.ir
جمعه 5 آگوست 2022
-

ورود به سایت ضمن خدمت فرهنگیان (جدید) | ltms.medu.ir

آدرس جدید سامانه ضمن خدمت فرهنگیان | ltms.medu.ir از طریق این مقاله می توانید وارد آدرس سایت جدید ضمن خدمت فرهنگیان ” ltms.medu.ir” شوید. نشانی سامانه فرهنگیان از ltmsAzmoon.medu.ir به ltms.medu.ir تغییر کرد. آدرس جدید سامانه ضمن خدمت فرهنگیان |  ltms.medu.ir فرهنگیان گرامی در سراسر کشور توجه داشته باشند که نشانی رسمی سایت ضمن خدمت فرهنگیان از بهمن 1401 به آدرس، ltms.medu.ir تغییر یافته است. برای […]

  • نظر دهيد.
  • انتشار یافته : 0
  • در انتظار بررسی : 3755
✔️ورود به سایت سامانه ضمن خدمت فرهنگیان | ltms.medu.ir (سایت اصلی)
سایت ثبت نام دوره های ضمن خدمت فرهنگیان ؛ پنج‌شنبه 13 ژانویه 2022 خبر مهم
-

✔️ورود به سایت سامانه ضمن خدمت فرهنگیان | ltms.medu.ir (سایت اصلی)

ورودمستقیم معلمان فراگیران، فرهنگیان به سایت ثبت نام دوره های ضمن خدمت فرهنگیان ؛
  • نظر دهيد.
  • انتشار یافته : 20
  • در انتظار بررسی : 3755
نصب اپ دانش آموزی
راهنمای مای مدیو