آدرس سایت مدارس نمونه دولتی استان ها 1401-1402
یکشنبه 31 ژانویه 2021
-

آدرس سایت مدارس نمونه دولتی استان ها 1401-1402

در این مقاله آدرس سایت ثبت نام و اعلام نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان های کل کشور را در سال 1401-1402 را مشاهده میکنید. برای ثبت نام در آزمون، اطلاع از نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی به نشانی سایت مربوط به استان خدو مراجعه کنید. همچنین برای اطلاع از حذفیات آزمون استان خود فایل راهنمای ثبت نام را از سایت مربوطه دانلود کنید. […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3810
آدرس سایت ثبت نام مدارس نمونه دولتی 1401-1402
دوشنبه 2 نوامبر 2020
-

آدرس سایت ثبت نام مدارس نمونه دولتی 1401-1402

در این مقاله آدرس سایت ثبت نام مدارس نمونه دولتی نهم به دهم و ششم به هفتم در سال 1401-1402 را در اختیار داوطلبان قرار داده ایم. داوطلبان به آدرس سامانه و سایت ثبت نام و اعلام نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه نهم به دهم استان محل سکونت مراجعه نمایند. می توانید مراحل ثبت نام و اعلام نتایج قبول شدگان مدارس نمونه دولتی […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3810
sanjesh.teo.ir سایت مدارس نمونه دولتی شهرستان های تهران
چهارشنبه 22 جولای 2020
-

sanjesh.teo.ir سایت مدارس نمونه دولتی شهرستان های تهران

sanjesh.teo.ir سایت مدارس نمونه دولتی شهرستان های تهران در سال تحصیلی 1401-1402 است. سامانه مدارس نمونه دولتی همان سایت اداره کل آموزش و پرورش استان شهرستان های تهران است. اطلاع رسانی جهت زمانبندی مراحل ثبت نام در آزمون ورودی تا ثبت نام نهایی از طریق نشانی sanjesh.teo.ir انجام می شود. انتشار دفترچه ثبت نام آزمون و ثبت نام در لیست ذخیره مدارس نمونه دولتی نیز از […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3810
sanjesh.buedu.ir سایت مدارس نمونه دولتی بوشهر
چهارشنبه 22 جولای 2020
-

sanjesh.buedu.ir سایت مدارس نمونه دولتی بوشهر

sanjesh.buedu.ir سایت مدارس نمونه دولتی بوشهر در سال تحصیلی 1401-1402 است. سامانه مدارس نمونه دولتی همان سایت اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر است. اطلاع رسانی جهت زمانبندی مراحل ثبت نام در آزمون ورودی تا ثبت نام نهایی از طریق نشانی sanjesh.buedu.ir انجام می شود. انتشار دفترچه ثبت نام آزمون و ثبت نام در لیست ذخیره مدارس نمونه دولتی نیز از طریق سایت اعلام نتایج […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3810
lorestan.natije.ir سایت مدارس نمونه دولتی لرستان
چهارشنبه 22 جولای 2020
-

lorestan.natije.ir سایت مدارس نمونه دولتی لرستان

lorestan.natije.ir سایت مدارس نمونه دولتی لرستان در سال تحصیلی 1401-1402 است. سامانه مدارس نمونه دولتی همان سایت اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان است. اطلاع رسانی جهت زمانبندی مراحل ثبت نام در آزمون ورودی تا ثبت نام نهایی از طریق نشانی lorestan.natije.ir انجام می شود. انتشار دفترچه ثبت نام آزمون و ثبت نام در لیست ذخیره مدارس نمونه دولتی نیز از طریق سایت اعلام نتایج […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3810
hamedan.natije.ir سایت مدارس نمونه دولتی همدان
چهارشنبه 22 جولای 2020
-

hamedan.natije.ir سایت مدارس نمونه دولتی همدان

hamedan.natije.ir سایت مدارس نمونه دولتی همدان در سال تحصیلی 1401-1402 است. سامانه مدارس نمونه دولتی همان سایت اداره کل آموزش و پرورش استان همدان است. اطلاع رسانی جهت زمانبندی مراحل ثبت نام در آزمون ورودی تا ثبت نام نهایی از طریق نشانی hamedan.natije.ir انجام می شود. انتشار دفترچه ثبت نام آزمون و ثبت نام در لیست ذخیره مدارس نمونه دولتی نیز از طریق سایت اعلام نتایج […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 1
 • در انتظار بررسی : 3810
markazi.natije.ir سایت مدارس نمونه دولتی مرکزی
چهارشنبه 22 جولای 2020
-

markazi.natije.ir سایت مدارس نمونه دولتی مرکزی

markazi.natije.ir سایت مدارس نمونه دولتی مرکزی در سال تحصیلی 1401-1402 است. سامانه مدارس نمونه دولتی همان سایت اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی است. اطلاع رسانی جهت زمانبندی مراحل ثبت نام در آزمون ورودی تا ثبت نام نهایی از طریق نشانی markazi.natije.ir انجام می شود. انتشار دفترچه ثبت نام آزمون و ثبت نام در لیست ذخیره مدارس نمونه دولتی نیز از طریق سایت اعلام نتایج […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3810
azmoonkedu.ir سایت مدارس نمونه دولتی کرمانشاه
چهارشنبه 22 جولای 2020
-

azmoonkedu.ir سایت مدارس نمونه دولتی کرمانشاه

azmoonkedu.ir سایت مدارس نمونه دولتی کرمانشاه در سال تحصیلی 1401-1402 است. سامانه مدارس نمونه دولتی همان سایت اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه است. اطلاع رسانی جهت زمانبندی مراحل ثبت نام در آزمون ورودی تا ثبت نام نهایی از طریق نشانی azmoonkedu.ir انجام می شود. انتشار دفترچه ثبت نام آزمون و ثبت نام در لیست ذخیره مدارس نمونه دولتی نیز از طریق سایت اعلام نتایج […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3810
azmoon.nkhedu.ir سایت مدارس نمونه دولتی خراسان شمالی
چهارشنبه 22 جولای 2020
-

azmoon.nkhedu.ir سایت مدارس نمونه دولتی خراسان شمالی

azmoon.nkhedu.ir سایت مدارس نمونه دولتی خراسان شمالی در سال تحصیلی 1401-1402 است. سامانه مدارس نمونه دولتی همان سایت اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی است. اطلاع رسانی جهت زمانبندی مراحل ثبت نام در آزمون ورودی تا ثبت نام نهایی از طریق نشانی azmoon.nkhedu.ir انجام می شود. انتشار دفترچه ثبت نام آزمون و ثبت نام در لیست ذخیره مدارس نمونه دولتی نیز از طریق سایت […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3810
nemone.razavi.medu.ir سایت مدارس نمونه دولتی خراسان رضوی
چهارشنبه 22 جولای 2020
-

nemone.razavi.medu.ir سایت مدارس نمونه دولتی خراسان رضوی

nemone.razavi.medu.ir سایت مدارس نمونه دولتی خراسان رضوی در سال تحصیلی 1401-1402 است. سامانه مدارس نمونه دولتی همان سایت اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی است. اطلاع رسانی جهت زمانبندی مراحل ثبت نام در آزمون ورودی تا ثبت نام نهایی از طریق نشانی nemone.razavi.medu.ir انجام می شود. انتشار دفترچه ثبت نام آزمون و ثبت نام در لیست ذخیره مدارس نمونه دولتی نیز از طریق سایت […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3810
نصب اپ دانش آموزی