جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 2 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما
شنبه 22 می 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 2 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 2 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه ۲ خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۲ خرداد 1400 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3755
برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 2 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شد
شنبه 22 می 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 2 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 2 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شد برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 2 خرداد ۱۴۰۰ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز یکشنبه 2 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شده است. برنامه‌ یکشنبه 2 خرداد ۱۴۰۰ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3755
جدول پخش برنامه های درسی شنبه 1 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما
چهارشنبه 19 می 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی شنبه 1 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی شنبه ۱ خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۱ خرداد 1400 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3755
برنامه درسی شبکه آموزش شنبه 1 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شد
چهارشنبه 19 می 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش شنبه 1 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش شنبه 1 خرداد ۱۴۰۰ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز شنبه 1 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شده است. برنامه‌ شنبه 1 خرداد ۱۴۰۰ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3755
برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن سال ۱۴۰۰
دوشنبه 17 می 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن سال ۱۴۰۰

برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 31 اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام شد برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 31 اردیبهشت ۱۴۰۰ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز جمعه 31 اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام شده است. برنامه‌ جمعه 31 اردیبهشت ۱۴۰۰ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3755
جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش، 4 سیما و قرآن سال 1400
دوشنبه 17 می 2021
-

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش، 4 سیما و قرآن سال 1400

جدول پخش برنامه های درسی جمعه 30 اردیبهشت 1400 شبکه آموزش و 4 سیما جدول پخش برنامه های درسی جمعه ۳۱ اردیبهشت 1400 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۳۱ اردیبهشت 1400 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3755
جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 شبکه آموزش و 4 سیما
یکشنبه 16 می 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه ۲۷ اردیبهشت 1400 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۲۷ اردیبهشت 1400 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3755
برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 27 اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام شد
یکشنبه 16 می 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 27 اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 27 اردیبهشت ۱۴۰۰ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز دوشنبه 27 اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام شده است. برنامه‌ دوشنبه 27 اردیبهشت ۱۴۰۰ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3755
برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 26 اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام شد
شنبه 15 می 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 26 اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 26 اردیبهشت ۱۴۰۰ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز یکشنبه 26 اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام شده است. برنامه‌ یکشنبه 26 اردیبهشت ۱۴۰۰ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3755
جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 شبکه آموزش و 4 سیما
شنبه 15 می 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی یکیکشنبه ۲۶ اردیبهشت 1400 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۲۶ اردیبهشت 1400 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3755
نصب اپ دانش آموزی
راهنمای مای مدیو