کد سخا چیست؟ لیست کد سخا مراکز آموزش نظام وظیفه
دوشنبه 27 آوریل 2020
-

کد سخا چیست؟ لیست کد سخا مراکز آموزش نظام وظیفه

در این مقاله و عنوان قصد داریم توضیح دهیم در مورد اینکه  کد سخا چیست و نحوه گرفتن این کد چگونه می باشد. کد سخا چیست: جوانان در بسیار و همه  کشورهای دنیا  و در یک سن خاص نیز  می بایست به امر سربازی و خدمت  مشغول شوند. کشور ما هم نیز از این قاعده مستثنی نبوده است  و خدمت سربازی امری ضروری برای جوانان […]

نصب اپ دانش آموزی