روش برگزاری امتحانات متوسطه اول و دوم سال 1403
یکشنبه 26 آوریل 2020
-

روش برگزاری امتحانات متوسطه اول و دوم سال 1403

روش برگزاری امتحانات متوسطه اول و دوم سال 1403 اعلام شد. روش های برگزاری امتحانات هماهنگ متوسطه اول در پایه نهم و متوسطه دوم در پایه دوازدهم مشخص شد. آموزش و پرورش روش محاسبه نمره امتحانات متوسطه و روش برگزاری امتحانات حضوری و حضوری را شرح داد. در این صفحه از جزئیات کامل خبر مطلع می شوید. – روش برگزاری امتحانات متوسطه اول و دوم سال […]

نصب اپ دانش آموزی