پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹
روش برگزاری امتحانات متوسطه اول و دوم سال 99
یکشنبه 7 اردیبهشت 1399
-

روش برگزاری امتحانات متوسطه اول و دوم سال 99

روش برگزاری امتحانات متوسطه اول و دوم سال 99 اعلام شد. روش های برگزاری امتحانات هماهنگ متوسطه اول در پایه نهم و متوسطه دوم در پایه دوازدهم مشخص شد. آموزش و پرورش روش محاسبه نمره امتحانات متوسطه و روش برگزاری امتحانات حضوری و غیرحضوری را شرح داد. در این صفحه از جزئیات کامل خبر مطلع می شوید. روش برگزاری امتحانات متوسطه اول و دوم سال 99 […]

اپلیکیشن آموزش دروس
برنامه ریزی درسی