دریافت امریه سربازی در سازمان صدا و سیما 1402-1403
سه‌شنبه 7 جولای 2020
-

دریافت امریه سربازی در سازمان صدا و سیما 1402-1403

هدف از ارائه این مقاله توضیح کوتاهی را پرداختن به دریافت امریه سربازی در سازمان صدا و سیما 1402-1403 برای مشمولانی که علاقه مند هستند تا خدمت سربازی خود را با گرفتن امریه در این سازمان بگزارند. که میخواهیم توضیح دهیم شرایط و نحوه پذیرش امریه در سازمان صدا و سیما چگونه میباشد مشمولان باید دارای چه شرایط و چه رشته هایی میتواند از این […]

نصب اپ دانش آموزی